Posts Tagged ‘knitting’

No, I’m still here…

… I’ve just been busy, knitting.

This is the Stockholm Scarf by the gorgeous Julie Crawford, you’ll find the pattern as a free download over at her inspiring blog Knitted Bliss. The pattern is really easy to memorise so this goes like a breeze, because of the amount of stitches needed each round takes forever to complete, so this project is perfect for “in front of the TV”-knitting.

I did the scarf on 5mm needles, which were more suitable for Fyberspates Scrumptious DK, which I chose to use, and I reduced the repeats to a total of 15.

 

World Wide Knit in Public Day

Who’s ready for World Wide Knit in Public Day tomorrow? What’s on your needles, and which plans do you have? Here in London there are two big events happening: the Stitch London’s Stitch Crawl and the Caledonian Park Picnic. Now the weather seems a bit unfriendly, but remember knitting in public doesn’t necessary means to knit outside, bring your knitting to a café, a pub, to the bus, where ever, the point is to show this wonderful craft off to the world!

Så hvem er klar for World Wide Knit in Public Day i morra? Hva har du på pinnene, og hvilke planer har du for dagen? Her i London er det to større arrangement på plakaten: the Stitch London’s Stitch Crawl og the Caledonian Park Picnic. Været her i London ser ikke ut til å være særlig vennligsinnet, men husk det å strikke offentlig behøver ikke å bety at det må foregå utendørs, ta med strikkinga på café, på pub, på bussen, hvor som helst, poenget er jo å vise frem dette fantastiske håndarbeidet til verden!

 

One week at work

Did I mention how much I love my job?
Har jeg nevnt hvor høyt jeg elsker jobben min?

A customer brings me flowers thanking me for helping her completing a blanket for her soon to be adoptive son./En kunde gir meg blomster som takk for hjelpa med å fullføre et teppe til sin kommende adoptivsønn.

At the moment I’m completely addicted to stripes./Nå for tida er jeg helt opphengt i striper.

A customer brings it in to show off, how cool is this!/En kunde tar den med for å vise fram, hvor kul er ikke denne!

 

True Blue

Working on a new design, and I just love this deep deep blue, but what color do I use for the edging? Can’t decide between pale blue, beige or the grey. What do you think?

Jeg jobber med en ny modell, og jeg simpelthen elsker denne dype dype blåfargen, men hva bruker jeg som kontrastfarge? Jeg greier ikke å bestemme meg for den blekblå, den beige eller den grå. Hva tror du?

 

A love affair

First of all; a belated happy New Year to all of you! I hope the new year brings peaceful knitting with no dropped stitches or tangles, and may all your chosen film screenings turn out to be brilliant. I had so much fun with the give away before Christmas, posted in my last entry, and I really enjoyed all the guesses popping in on my Facebook and Twitter accounts. So I’m thinking that showing off the final result would be a good way to kick off the blog this year. I managed to finish the hat in time for Christmas and my husband was the very happy receiver of the Tricable hat by Woolly Wormhead from her latest collection Bambeanies. Since I’m on a roll showing off let me also throw in a few pictures of what else I knitted this Christmas, another hat, this time for ME! Again a Woolly Wormhead design, the Aeonium from her Twisted Woolly Toppers collection.

And with this my love affair with Woolly Wormhead is over, for now…

Først av alt, et forsinket godt nytt år til dere alle sammen! Jeg håper det nye året bringer fredfylt strikking uten floker eller mistede masker, og må hver filmvisning du går på vise seg å bli absolutt glimrende. Jeg syns det var så morsomt å lage konkurranse før jul, lagt inn i det forrige innlegget her på bloggen, og det var fornøyelig å se de ulike svarene poppe opp på Twitter og Facebook sidene mine. Så jeg tenker at å vise frem det endelige resultatet er en fin måte å kickstarte bloggen på i år. Jeg greide å få lua ferdig i tide, og min kjære ble den lykkelige mottaker av Tricablelua av Woolly Wormhead fra hennes siste mønstersamling Bambeanies. Siden jeg er så godt i gang skal jeg også vise frem hva annet jeg strikket over jul, enda ei lue, men denne gang til MEG! Igjen så er det et Woolly Wormhead design, Aeonium fra hennes Twisted Woolly Toppers kolleksjon.

Og med dette er min kjærlighetsaffære med Woolly Wormhead over, for denne gang…


 

Being short (and a competition)

Update: The winner has been announced on FB and twitter, husband gets the Tricable hat, and Lynn Parks gets lovely yarn! / Vinneren har nå blitt nevnt på FB og twitter, mannen får Tricable lua og Lynn Parks får deilig garn!

Seems like this blog has been hibernating for a few weeks. Why? Well, I could give you all those my-life-is-so-busy-and-hectic-and-filled-with-commitments reasons, but I kind of feel that this is not it. I mean, people in general are quite busy, and lots of busy people manage to maintain their blogs. Short, fun, angry, happy, lovely, stupid statements are being published every day, so why do I sometimes need weeks if not months to update mine? Notice that first adjective over there, short, now you see I suspect this to be the key term here, short. I lack the ability to be short. One of my major challenges at the screenwriter course as well, is being short, and believe me you have to be able to be short to produce good screenplays. I’ve never been short, personally I believe that I’m a pretty good storyteller but someone (husband) has tried to tell me again and again that my stories tend to go on forever, oh well ignore him….

So my New Year resolution is to practice being short, I might even challenge my self trying to post short entries regularly with a given dead line. But not yet, not today, I feel this long endless entry coming up, not to worry though, this is a competition entry, and we all love those don’t we?

—–

Denne bloggen ser ut til å ha gått i dvale for ei stund. Hvorfor? Vel, jeg kan jo gi en sånn jeg-er-så-travelt-opptatt-for-tida-grunn, men jeg har på følelsen at det ikke er helt riktig. Jeg mener, folk generelt er jo travelt opptatt med ting, og det er mange travle mennesker som fremdeles greier å holde bloggen sin oppdatert. Korte, morsomme, sinte, glade, nydelige og dumme meldinger publiseres jo hver dag, så hvorfor trenger jeg uker og av og til måneder for å oppdatere bloggen min? Legg merke til det første adjektivet jeg nevnte over her, korte, du skjønner jeg tror det er selve nøkkelordet her, kort. Jeg mangler fullstendig evnen til å være kort. En av mine største utfordringer når jeg følger manusutviklingskurset er også det å være kort, og tro meg, du må være i stand til å fatte deg i korthet skal du skrive gode filmmanus. Jeg har aldri vært kort, personlig så tror jeg at jeg er en innmari god historieforteller, men noen (min mann) har prøvd å fortelle meg igjen og igjen at historiene mine har en tendens til å vare evig, pytt sann blås i det…

Så mitt nyttårsforsett er å øve meg på å være kort. Det kan godt hende at jeg faktisk utfordrer meg selv med å skulle jevnlig legge ut korte innlegg her, med gitt tidsfrist. Men ikke enda, ikke i dag, for i dag kjenner jeg på meg at et lengre uendelig innlegg er på vei, ikke bli oppgitt, det er nemlig et konkurranse innlegg, og alle liker jo konkurranser ikke sant?

Lately I’ve been working on my husband’s Christmas gift, he wished for a hat so a hat it is. I’ve noticed that some knitters tend to become addicted to certain projects or styles, I know there’s a lot of dedicated sock knitters out there, or those who swears to shawls and whip up several of those enormous intricate lacy projects every year, some won’t knit nothing but doll clothes, me, I’ll practically knit anything as long as I love it and I tend to like garments like sweaters and cardigans. But, to be honest, a hat addiction is lurking in the background just waiting for the right moment to bite me, and that is totally Woolly Wormhead’s fault. Now, I’ve done quite a few of her hats before, but now the wish list is growing just as fast as my husband’s hat is being knit. There’s a hat for my daughter, a hat for my son, and at least two hats for me on the list, and why, because Woolly Wormhead’s designs are just so utterly cool!!! When designing her hats she constructs three-dimensional shapes, which are so cleverly put together that every project turns out to be an intriguing and fun knitting experience. A few days ago I came up with a pre-Christmas give away in tribute to Woolly Wormhead. Via twitter, facebook and Ravelry I announced that the first one to guess which of her designs I’d chosen for my husband’s hat would win a hank of the gorgeous Tuhu by Mirasol, which is the yarn I’m using for his hat. I did get a few responses, but no one was even close to which hat is the right one. I’m thinking maybe such a broad question isn’t fun enough, after all there are nearly 200 designs to choose from. So I’m trying to spice up this competition a bit and here’s how it goes:

 • Have a look at my WIP picture above, then compare with Woolly Wormhead’s designs, you can find them on her Ravelry page or on her own site.
 • When you have your suggestion ready, please follow MayaKnits on twitter or like Knit with attitude’s Facebook page, then enter your suggestion on either site. It’s easier for me to hold track of who’s first using these sites, so this time you can’t submit your answer here on the blog. (although I’ll be very happy if you take the time to write me a comment).
 • The first one who guesses the correct design wins two skeins of Tuhu by Mirasol, which is the yarn I use and the amount I need to finish my husband’s hat.
 • The competition runs until the right answer comes up and the winner is announced.
  You can submit as many suggestions as you wish.
 • —–

  I det siste så har jeg strikket på mannens julegave, han har ønsket seg ei lue, så da blir det lue. Jeg har lagt merke til at enkelte strikkere rett og slett blir avhengig av enkelte stiler og prosjekt, det er en haug med dedikerte sokkestrikkere der ute, og så har du de som sverger til sjal og kommer opp med mange slike store intrikate blondestrikk prosjekter hvert år, noen vil ikke strikke noe annet enn dukkeklær, jeg, jeg er stort sett altetende når det gjelder strikking, så lenge jeg forelsker meg i prosjektet, men også jeg har en tendens til å ende opp med gensere og cardiganer igjen og igjen. Men, for å være ærlig, en lueavhengighet smyger seg rundt i bakgrunnen her og er klar til å bite til i det rette øyeblikket, og det er ene og alene Woolly Wormhead sin feil. Jeg har faktisk strikket et par av modellene hennes tidligere, men ettersom lua til mannen vokser, vokser også lueønskelista. Der står det ei lue til dattera, ei lue til sønnen, og minst to luer til meg selv allerede, og hvorfor? Fordi Woolly Wormheads sine luer er bare så avsindig kule!!! Når hun designer luene sine konstruerer hun tredimensjonale former som er så snedig satt sammen at hvert prosjekt ender opp som et spennende og ikke minst morsomt strikkeeventyr. For noen dager siden kom jeg opp med en idé til en førjulsutfordring til ære for Woolly Wormhead. På twitter, facebook, og Ravelry annonserte jeg at den første som kunne gjette hvilket av hennes design jeg hadde valgt til mannens lue skulle få ei hespe av det nydelige Mirasolgarnet Tuhu, som er det garnet jeg bruker til lua. Jeg fikk noen få forslag, men ingen var i nærheten av det riktige svaret. Jeg tenker at kanskje så var spørsmålet for vidt til å være morsomt, tross alt det er jo nærmere 200 modeller å velge mellom. Så nå prøver jeg å sprite opp denne konkuransen litt og sånn er det:

 • Ta en kikk på strikkebildet som jeg har lagt over her, så sammenligner du med Woolly Wormhead sine modeller, de finner du på Ravelrysida hennes eller på hennes eget nettsted.
 • Når du har forslaget ditt klart, følger du MayaKnits på twitter eller liker Knit with attitude’s Facebook side, så avgir du svaret ditt på den sida du har valgt. Det er enklere for meg å holde rede på hvem som er tidsmessig først ved å bruke disse sosiale nettstedene, så denne gangen kan du ikke delta i konkuransen ved å svare her i bloggen (selv om jeg virkelig setter pris på om du tar deg tid til å legge inn ei melding her også).
 • Den første som gjetter riktig design vinner to hesper med Mirasolgarnet Tuhu, som er det garnet jeg bruker og den mengden jeg trenger for å gjøre ferdig mannens lue.
 • Konkuransen varer til riktig svar dukker opp og vinneren blir annonsert. Du kan legge inn så mange forslag som du ønsker.
 •  

  The Craft Trail

  There is this brilliant initiative launching this week end, and I’m so lucky to be part of it!
  A group of independent craft collectives have joined forces to promote crafts at the Mayor’s Thames Festival along the Southbank on 10th and 11th September 2011. 
A Craft Trail has been developed, which allows visitors to follow a map to discover the huge variety of handmade goods on offer, learn more about the processes behind the making of them and, most importantly, have some fun along the way! If you’re lucky you might even get a goodie bag filled with lovely crafty stuff! For all information needed, and to download the map, please visit the Craft Trail.
  Knit with attitude is collaborating with the ever so talented Tanya, the woman behind Strikk Handknits, and we’ll be there with a stall packed with everything knitting! You can find us at the Sannapanda camp in the Craft HQ, just follow the map. So if you happen to be in London, do come by and say hello!

  Det lanseres et genialt initiativ denne helga, og jeg er så heldig å være en del av det hele.
  Ulike kollektiv av uavhengige kunstnere og håndverkere har gått sammen for å promotere sine arbeider under
  the Mayor’s Thames Festival 10. og 11. september. En håndverks løype har blitt utviklet i form av et nydelig illustrert kart, hvor man ved å følge dette kan få innblikk i hva som blir laget, hvordan dette skjer og også få prøve selv underveis. Hvis du er heldig kan du også ende opp med å få en “goodie bag” fyllt med herlige saker. På the Craft Trail sidene finner du all informasjon du trenger, og også et nedlastbart kart i stor størrelse.
  Knit with attitude samarbeider med nydelige Tanya, kvinnen bak Strikk Handknits, og vi kommer til festivalen med en velfylt bod! Du finner oss i Sannapandacampen ved the Craft HQ, følg kartet så finner du oss. Skulle du tilfeldigvis befinne deg i London denne helga, så er det bare å komme og si hei!

   

  Show off!

  So finally there are some finished knitting to show off! Remember this one, Maya’s sexy vest, then you might remember that I was not very happy about the end result except from that I really fell in love with the yarn – Debbie Bliss Eco Baby 09. And as soon as the vest was finished I decided to frog it and use the yarn for something different. As you can see on my face, I’m much more pleased with this one. The patterns for both my failed vest and this The Karma Tank can be found in Custom Knits by Wendy Bernard.

  Endelig har jeg noen ferdige prosjekt å vise frem! Husker du denne, Maya’s sexy vest, da husker du kanskje at jeg ikke var særlig fornøyd med hvordan den ble seende ut, bortsett fra at jeg forelsket meg fullstendig i garnet – Debbie Bliss Eco Baby 09. Så snart vesten var ferdig bestemte jeg meg for å rekke opp og bruke garnet til noe annet. Som du kan se på ansiktsutrykket mitt så er jeg mer fornøyd med det nye prosjektet. Mønstrene til både den mislykkede vesten og denne The Karma Tank finner du i Custom Knits av Wendy Bernard.

  Not only that, I’ve finished another one of Wendy’s designs from this book, The Favorite Cardigan. If you have a look at my project page over at Ravelry, you can read my comments on all my projects from this book and I have to be honest and say that there have been a few issues with the shaping, but over all I’m pleased with how the end results turned out. Now, over to other books and new ventures!

  Ikke bare det, jeg har gjort ferdig enda en av Wendys modeller fra denne boka, The Favorite Cardigan. Hvis du tar en titt på prosjekt sida mi inne på Ravelry så kan du lese de kommentarene jeg har på mine prosjekt fra denne boka, og jeg må være ærlig å si at det var enkelte ting jeg ikke har vært så fornøyd med, men i det store og hele syns jeg at sluttresultatene ble fine. Nå er jeg klar for andre bøker og nye utfordringer!

   

  Birthday girl in the clouds

  I have discovered a new favourite designer!!! Well she is in no way new in the knitting world, and it is a bit strange that I haven’t found her before now, but I’m so glad I did. Kate Davies’ designs are classy and tailored but in a quirky style, I just adore them! I just finished her (get off my) Cloud top, and rarely have I worked with a pattern so well written, which is a huge inspiration for me as an aspiring designer, this is the quality I aim to achieve. Reading her blog I found that she is an academic within History, and she absolutely loves Scotland’s scenic environment, but I also learned about her recovering from a stroke and how she feels that this has defined her personality in other ways than the woman she used to be. I can totally relate! I haven’t blogged about this, and don’t know if I ever will, but I have also been through a long process of illness and recovery, and yes it forces you to redefine your self. Now having read a lot of creative blogs and publications, it seems to me that people going through massive changes and difficulties (not necessarily physical/medical ones) often turn to creativity to find back to themselves, their core, and that this often comes out in striking results. Being creative seems to reassure oneself about the ability to be constructive and to create, when everything else, and sometimes even yourself, seems lost. Although I can’t put my finger on what this is exactly, I believe that I can sense a nerve, a trace, some sort of vulnerable strength from these experiences in the work of people who has gone through them.

  Jeg har oppdaget en ny favoritt designer!!! Egentlig så er hun ikke særlig ny som mønsterdesigner, og det er i grunn litt rart at jeg ikke har oppdaget henne før nå, men jeg er så utrolig glad for at jeg også gjorde det til slutt. Kate Davies sine modeller er klassiske med vekt på nydelig passform, men samtidig har de sine spesielle særegenheter, jeg er simpelthen forelsket! Jeg har akkurat gjort ferdig (get off my) Cloud, og sjeldent har jeg arbeidet med et så velskrevet mønster, noe som er til stor inspirasjon for en aspirerende designer som meg, dette er den kvaliteten også jeg sikter etter. Ved å lese bloggen hennes har jeg lært at dette er en akademiker innenfor Historie, hun elsker Skottlands naturskjønne omgivelser, men jeg har også lært at dette er en kvinne som kommer seg etter et hjerneslag og om hvordan hun føler at dette har definert hennes personlighet som annerledes fra den kvinnen hun pleide å være. Dette kjenner jeg meg igjen i! Jeg har ikke blogget om dette, og vet ikke om jeg noen gang kommer til å gjøre det heller, men jeg har også vært igjennom lang tids sykdom og rekonvalens, og ja du tvinges til å redefinere deg selv. Nå etter å ha lest en rekke kreative blogger og publikasjoner, så virker det på meg som om at flere som går igjennom store og omveltende livsforandrende opplevelser og vanskeligheter (ikke nødvendigvis sykdomsrelaterte) ofte bruker kreative aktiviteter til å finne tilbake til seg selv, og at dette ofte kommer til uttrykk gjennom slående resultater. Det å være kreativ synes å forsikre en om at man fremdeles har evnen til å være konstruktiv og til å skape, når alt annet, og noen ganger til og med deg selv, virker tapt. Selv om jeg ikke helt greier å sette fingeren på hva dette er, så tror jeg at jeg kan sense en nerve, et spor, en form for sårbar styrke fra disse opplevelsene i arbeidet til de som har opplevd dem.


  In all of Kate’s designs you can see her love for the Scottish nature show through, her delicate colour choices, the practicality of her garments, her choice of fibres. It’s obvious that these garments are made for and by someone who enjoys spending time outdoors. I like them all, but there’s one particular top I fell in love with. Why? Because it bursts of positivity and happiness. There’s an aspect of my life that fills me with positivity and happiness too, and that is my children! Coming my daughter’s nine year birthday and finding this top, it clicked! I just had to make it for her. Have I been knitting? Let me tell you, I almost didn’t sleep for a week. As I initially mentioned, this is a brilliantly well-written pattern. The details in the finishing are amazing, but also time consuming. I totally underestimated how long it would take me to finish the i-cord edging and to stitch up the hem. But in the end, as you can see, all is well! The gorgeous receiver is happy, in fact she refused to take it off and wore it for several days. Mission accomplished!

  I alle av Kates modeller kan du se at hennes kjærlighet til den skotske naturen skinner igjennom, hennes delikate fargevalg, de praktiske aspektene ved plaggene, hennes valg av fibre. Det er tydelig at dette er plagg skapt for og av noen som liker å oppholde seg utendørs. Jeg liker dem alle, men det var spesielt ett plagg jeg falt fullstendig for. Hvorfor? Fordi det omtrent sprekker av positivitet og glede. Det er en side ved livet mitt som også er fylt av positivitet og glede, og det er barna mine! I forkant av jenta mi sin niårsdag var det å finne denne sommertoppen en et fantastisk sammentreff. Jeg bare måtte lage denne til henne. Krevde det mye arbeid? La meg fortelle deg at jeg har omtrent ikke sovet på ei uke. Som jeg sa, dette er et utrolig velskrevet mønster. Detaljnivået er svært høyt, og samtidig tidskrevende. Jeg undervurderte fullstendig hvor lang tid det ville ta meg å gjøre ferdig kantingen og å sy på plass linningen. Men til slutt, som du kan se, så endte det godt. Mottakeren er kjempefornøyd, faktisk så nektet hun å den av og brukte den over mange dager. Oppdraget fullført!

   

  How cool is this!

  I’ve been featured! “Knitters to know…” I have to admit that I’m very flattered and humble being given a headline like that. Vandy runs Affinity Yarns a tiny web shop, and I got to know her through Twitter. A few weeks ago she wanted to write a post about yellow and asked if anyone had a yellow project to share, so of course I showed her The Inspired Cardigan. It turned out that Vandy was also looking for independent designers and she asked me if I would be interested. So there you have it, now you can get MayaB patterns over at Affinity Yarns as well. And if you want to know a little bit more about me, just head over to Vandy’s blog Knitwit.

  Jeg har blitt profilert! “Strikkere man bør kjenne til…” Jeg må innrømme at jeg er veldig smigret og ydmyk over å ha fått en slik overskrift. Vandy driver Affinity Yarns, en liten nettbutikk, og jeg ble kjent med henne gjennom Twitter. For en stund siden ville Vandy skrive et blogginnlegg om gult, og hun spurte om noen hadde gule prosjekt som de ville dele med henne, så selvfølgelig viste jeg henne The Inspired Cardigan. Det viste seg at Vandy også så etter uavhengige designere for å samarbeide med, og hun spurte om jeg var interessert. Dermed kan du nå også finne MayaB mønster til salgs hos Affinity Yarns. Og hvis du vil vite litt mer om meg, så kan du ta deg en tur over på Vandys blogg Knitwit.