Archive for the ‘Work in progress’ Category

Blank canvas

Ten months ago, my lovely friend Jessica and I came up with this great idea. Like me, Jessica runs her own business, Of Cabbages & Kings, and like me she had a tiny little shop. We were discussing how our small premises had been good starting points, but how they now limited the expansion of our businesses, we both felt that we’d reached a saturation point and the need for more space was rather crucial for us to be able to keep growing. But moving locations isn’t that easy when you are a small independent business. The prices for bigger premises, especially if you’re hoping for a High Street location are extremely high, and very difficult to manage if you’re tiny and not prepared to drown yourself completely in debts. So we came up with this plan, to share premises. Running our two separate businesses under the same roof, meant that we could increase our space, and at the same time keep our expenses low.

For ti måneder siden, kom min gode venninne Jessica og jeg opp med en genial idé. Lik som meg, driver Jessica sin egen lille butikk, Of Cabbages & Kings. Vi diskuterte hvordan våre små lokaler hadde vært gode utgangspunkt, men hvordan de nå begrenset muligheten til å utvide. Vi følte begge at vi hadde nådd metningspunktet og at vi trengte mer plass for å kunne fortsette å vokse. Men det å flytte lokale er ikke lett når man er bittesmå bedrifter, leieprisene er skyhøye, i hvert fall hvis man håper på en butikk i en hovedgate, og det er vanskelig å håndtere utgiftene hvis man ikke er forberedt på å drukne seg selv i lån. Så vi kom opp med denne planen om å dele lokale. Det å drive våre to uavhengige butikker under samme tak, betød at vi kunne få mye mer plass, og samtidig holde utgiftene våre lave.

No, it’s no spelling mistake, we came up with this idea TEN months ago, and this is how long it has taken put our plan into action. We had every single hick up you can think about, and we got completely tangled up in bureaucracy, paper work, solicitors and agents. It’s been an agonizing process, which also forced us to close up our shops over the summer, and of course even more delays before we finally got in. But we’re in! And we will open as quickly as possible, but as you can see there is plenty of work to be done. I’ll keep you posted on the progress, but for now, have a look at our blank canvas, which we plan to make into the prettiest shop ever!

Nei, det er ingen skrivefeil, vi fikk denne idéen for TI måneder siden, og dette er hvor lang tid det har tatt oss å sette planen ut i live. Vi har hatt hvert eneste problem du kan tenke deg, og vi ble fullstendig viklet inn i papirarbeid, byråkrati, advokater og agenter. De har vært en pinefull prosess, som også tvang oss til å stenge de eksisterende butikkene over sommeren, og som selvfølgelig ga enda flere forsinkelser før vi endelig kom oss inn. Men nå er vi inne! Og vi vil åpne så fort som overhode mulig, men som dere kan se det er mengder av arbeid som står igjen. Jeg skal holdere dere oppdatert på fremgangen, men for nå, ta en titt på vårt blanke lerret, som vi planlegger å gjøre om til den flotteste butikken noensinne!

 

One week at work

Did I mention how much I love my job?
Har jeg nevnt hvor høyt jeg elsker jobben min?

A customer brings me flowers thanking me for helping her completing a blanket for her soon to be adoptive son./En kunde gir meg blomster som takk for hjelpa med å fullføre et teppe til sin kommende adoptivsønn.

At the moment I’m completely addicted to stripes./Nå for tida er jeg helt opphengt i striper.

A customer brings it in to show off, how cool is this!/En kunde tar den med for å vise fram, hvor kul er ikke denne!

 

True Blue

Working on a new design, and I just love this deep deep blue, but what color do I use for the edging? Can’t decide between pale blue, beige or the grey. What do you think?

Jeg jobber med en ny modell, og jeg simpelthen elsker denne dype dype blåfargen, men hva bruker jeg som kontrastfarge? Jeg greier ikke å bestemme meg for den blekblå, den beige eller den grå. Hva tror du?

 

Being short (and a competition)

Update: The winner has been announced on FB and twitter, husband gets the Tricable hat, and Lynn Parks gets lovely yarn! / Vinneren har nå blitt nevnt på FB og twitter, mannen får Tricable lua og Lynn Parks får deilig garn!

Seems like this blog has been hibernating for a few weeks. Why? Well, I could give you all those my-life-is-so-busy-and-hectic-and-filled-with-commitments reasons, but I kind of feel that this is not it. I mean, people in general are quite busy, and lots of busy people manage to maintain their blogs. Short, fun, angry, happy, lovely, stupid statements are being published every day, so why do I sometimes need weeks if not months to update mine? Notice that first adjective over there, short, now you see I suspect this to be the key term here, short. I lack the ability to be short. One of my major challenges at the screenwriter course as well, is being short, and believe me you have to be able to be short to produce good screenplays. I’ve never been short, personally I believe that I’m a pretty good storyteller but someone (husband) has tried to tell me again and again that my stories tend to go on forever, oh well ignore him….

So my New Year resolution is to practice being short, I might even challenge my self trying to post short entries regularly with a given dead line. But not yet, not today, I feel this long endless entry coming up, not to worry though, this is a competition entry, and we all love those don’t we?

—–

Denne bloggen ser ut til å ha gått i dvale for ei stund. Hvorfor? Vel, jeg kan jo gi en sånn jeg-er-så-travelt-opptatt-for-tida-grunn, men jeg har på følelsen at det ikke er helt riktig. Jeg mener, folk generelt er jo travelt opptatt med ting, og det er mange travle mennesker som fremdeles greier å holde bloggen sin oppdatert. Korte, morsomme, sinte, glade, nydelige og dumme meldinger publiseres jo hver dag, så hvorfor trenger jeg uker og av og til måneder for å oppdatere bloggen min? Legg merke til det første adjektivet jeg nevnte over her, korte, du skjønner jeg tror det er selve nøkkelordet her, kort. Jeg mangler fullstendig evnen til å være kort. En av mine største utfordringer når jeg følger manusutviklingskurset er også det å være kort, og tro meg, du må være i stand til å fatte deg i korthet skal du skrive gode filmmanus. Jeg har aldri vært kort, personlig så tror jeg at jeg er en innmari god historieforteller, men noen (min mann) har prøvd å fortelle meg igjen og igjen at historiene mine har en tendens til å vare evig, pytt sann blås i det…

Så mitt nyttårsforsett er å øve meg på å være kort. Det kan godt hende at jeg faktisk utfordrer meg selv med å skulle jevnlig legge ut korte innlegg her, med gitt tidsfrist. Men ikke enda, ikke i dag, for i dag kjenner jeg på meg at et lengre uendelig innlegg er på vei, ikke bli oppgitt, det er nemlig et konkurranse innlegg, og alle liker jo konkurranser ikke sant?

Lately I’ve been working on my husband’s Christmas gift, he wished for a hat so a hat it is. I’ve noticed that some knitters tend to become addicted to certain projects or styles, I know there’s a lot of dedicated sock knitters out there, or those who swears to shawls and whip up several of those enormous intricate lacy projects every year, some won’t knit nothing but doll clothes, me, I’ll practically knit anything as long as I love it and I tend to like garments like sweaters and cardigans. But, to be honest, a hat addiction is lurking in the background just waiting for the right moment to bite me, and that is totally Woolly Wormhead’s fault. Now, I’ve done quite a few of her hats before, but now the wish list is growing just as fast as my husband’s hat is being knit. There’s a hat for my daughter, a hat for my son, and at least two hats for me on the list, and why, because Woolly Wormhead’s designs are just so utterly cool!!! When designing her hats she constructs three-dimensional shapes, which are so cleverly put together that every project turns out to be an intriguing and fun knitting experience. A few days ago I came up with a pre-Christmas give away in tribute to Woolly Wormhead. Via twitter, facebook and Ravelry I announced that the first one to guess which of her designs I’d chosen for my husband’s hat would win a hank of the gorgeous Tuhu by Mirasol, which is the yarn I’m using for his hat. I did get a few responses, but no one was even close to which hat is the right one. I’m thinking maybe such a broad question isn’t fun enough, after all there are nearly 200 designs to choose from. So I’m trying to spice up this competition a bit and here’s how it goes:

 • Have a look at my WIP picture above, then compare with Woolly Wormhead’s designs, you can find them on her Ravelry page or on her own site.
 • When you have your suggestion ready, please follow MayaKnits on twitter or like Knit with attitude’s Facebook page, then enter your suggestion on either site. It’s easier for me to hold track of who’s first using these sites, so this time you can’t submit your answer here on the blog. (although I’ll be very happy if you take the time to write me a comment).
 • The first one who guesses the correct design wins two skeins of Tuhu by Mirasol, which is the yarn I use and the amount I need to finish my husband’s hat.
 • The competition runs until the right answer comes up and the winner is announced.
  You can submit as many suggestions as you wish.
 • —–

  I det siste så har jeg strikket på mannens julegave, han har ønsket seg ei lue, så da blir det lue. Jeg har lagt merke til at enkelte strikkere rett og slett blir avhengig av enkelte stiler og prosjekt, det er en haug med dedikerte sokkestrikkere der ute, og så har du de som sverger til sjal og kommer opp med mange slike store intrikate blondestrikk prosjekter hvert år, noen vil ikke strikke noe annet enn dukkeklær, jeg, jeg er stort sett altetende når det gjelder strikking, så lenge jeg forelsker meg i prosjektet, men også jeg har en tendens til å ende opp med gensere og cardiganer igjen og igjen. Men, for å være ærlig, en lueavhengighet smyger seg rundt i bakgrunnen her og er klar til å bite til i det rette øyeblikket, og det er ene og alene Woolly Wormhead sin feil. Jeg har faktisk strikket et par av modellene hennes tidligere, men ettersom lua til mannen vokser, vokser også lueønskelista. Der står det ei lue til dattera, ei lue til sønnen, og minst to luer til meg selv allerede, og hvorfor? Fordi Woolly Wormheads sine luer er bare så avsindig kule!!! Når hun designer luene sine konstruerer hun tredimensjonale former som er så snedig satt sammen at hvert prosjekt ender opp som et spennende og ikke minst morsomt strikkeeventyr. For noen dager siden kom jeg opp med en idé til en førjulsutfordring til ære for Woolly Wormhead. På twitter, facebook, og Ravelry annonserte jeg at den første som kunne gjette hvilket av hennes design jeg hadde valgt til mannens lue skulle få ei hespe av det nydelige Mirasolgarnet Tuhu, som er det garnet jeg bruker til lua. Jeg fikk noen få forslag, men ingen var i nærheten av det riktige svaret. Jeg tenker at kanskje så var spørsmålet for vidt til å være morsomt, tross alt det er jo nærmere 200 modeller å velge mellom. Så nå prøver jeg å sprite opp denne konkuransen litt og sånn er det:

 • Ta en kikk på strikkebildet som jeg har lagt over her, så sammenligner du med Woolly Wormhead sine modeller, de finner du på Ravelrysida hennes eller på hennes eget nettsted.
 • Når du har forslaget ditt klart, følger du MayaKnits på twitter eller liker Knit with attitude’s Facebook side, så avgir du svaret ditt på den sida du har valgt. Det er enklere for meg å holde rede på hvem som er tidsmessig først ved å bruke disse sosiale nettstedene, så denne gangen kan du ikke delta i konkuransen ved å svare her i bloggen (selv om jeg virkelig setter pris på om du tar deg tid til å legge inn ei melding her også).
 • Den første som gjetter riktig design vinner to hesper med Mirasolgarnet Tuhu, som er det garnet jeg bruker og den mengden jeg trenger for å gjøre ferdig mannens lue.
 • Konkuransen varer til riktig svar dukker opp og vinneren blir annonsert. Du kan legge inn så mange forslag som du ønsker.
 •  

  It’s my birthday and I knit if I want to!

  So I had the best morning ever. My beautiful family woke me up, fed me cake, gave me presents, and left me so that I could sleep for another hour. What a joy!!!
  There was one present in particular that really made my day. Look at these, they’re not hand knitted, but in pure, warm and delicate wool. Knee-high stockings from my Mother and Father in law. Of course I had to wear them at once.

  Jeg har hatt den beste morgenen noensinne. Min fantastiske familie vekket meg, ga meg kake og gaver, og så lot de meg sove i enda en time til. For en lykke!!! Det var én gave som jeg satte ekstra stor pris på. Se på disse, de er ikke håndstrikket, men i ren, varm og delikat ull. Knestrømper fra Svigermor og Svigerfar. Selvfølgelig måtte jeg ta dem på med en gang.

  Speaking of gifts, I know the Christmas rush has started for a lot of knitters out there; there are a lot of needles running warm the last month before Christmas. Personally I’m no fan of knitted Christmas gifts. It often seem like friends and families of knitters expect knitted gifts, without having any idea of the time and effort you have to put into each project. No, I have to admit I’m a selfish knitter; I knit mostly for my self, for my kids, and once in a while for family and friends. Only once have I knitted a Christmas gift, and that was last year. My Father in law made it very clear that he wished for a new hat, and so I made him one. I avoid the knitting Christmas rush because I don’t want to put pressure on myself to finish within certain deadlines, and end up hating the project I’m working on, or even worse to loose my knitting mojo. I’ve seen how a grandmother or an aunt knit a pair of socks, and then suddenly everyone wants these particular socks, and the poor knitter has to produce one pair after the other of the same design. Now, of course I know that a lot of people take pleasure in this, love knitting socks or mittens, and really enjoy how happy family members are to receive them. But a whole life of mittens and socks are not for me. So I rarely knit Christmas gifts…until now.

  Siden jeg er inne på dette med gaver. Jeg vet at julestresset er virkelig i gang for mange strikkere der ute, det er mange strikkepinner som virkelig går varme om dagen. Personlig så er jeg ingen stor tilhenger av strikkede julegaver. Det virker for meg som om venner og famile av strikkere ofte forventer strikkede gaver, uten at de har noen formening om hvor mye tid og innsats som faktisk går inn i hvert prosjekt. Nei, jeg må nok innrømme at jeg er en egoistisk strikker; jeg strikker mest til meg selv, til mine barn, og en sjelden gang til venner og famile. Faktisk så har jeg så langt bare strikket en julegave, og det var i fjor. Svigerfar gjorde det klart at han ønsket seg ei ny lue, og det fikk han. Jeg ungår julestrikkestresset fordi jeg ikke ønsker å legge press på meg selv for å gjøre ferdig noe innen en viss tidsfrist, for så å ende opp med å hate prosjektet jeg arbeider med, eller enda verre for så å miste lidenskapen. Jeg har sett hvordan en tante eller bestemor strikker et nydelig par sokker for så å oppleve at alle vil ha et par, og så ender den stakkars strikkeren opp med å masseprodusere en mengde par av den samme modellen. Selvfølgelig skjønner jeg at det er mange som faktisk finner glede i dette, de elsker å strikke votter og sokker, og gleder seg over mottakernes takknemlighet, men et helt liv med sokker og votter er virkelig ikke noe for meg. Så jeg strikker ikke julegaver…før nå.

  This year I have a Christmas plan, and my needles are running warm too. I’m going to give a knitted scarf to the women who had a tremendous influence on my life: my Mom, my Grandmother and my Mother in law. I’ve been searching the web for nice patterns and found a few. My Grandmother is getting the Challenging Lace Scarf by OzYarn, unfortunately this company has gone out of business and their website is no longer maintained, so the link provided is from the Wayback Machine site. This is a brilliant pattern that can be converted to any yarn you want to use, and it is really easy, not challenging at all. The picture shows my work in progress, but I actually just cast it off a few minutes ago. So one down, two to go. For my Mother in law I just cast on the Wisp by Cheryl Niamath published in the Knitty summer issue of 2007. This is also a really simple pattern that is easy to convert to suit your ideas. Mine is not as wide, and will be longer and without the buttons.
  Now, for my Mom, I’m not sure yet, but it will have to be done by Christmas…

  I år har jeg nemlig en juleplan, og også mine pinner går varme. Jeg skal gi et strikket skjerf til de kvinnene som har hatt enormt stor inflytelse på mitt liv: Mamma, Bestemor, og Svigermor. Jeg har leita på nettet etter mønstre og har funnet noen få som jeg synes er veldig fine. Bestemor skal få the Challenging Lace Scarf fra OzYarn, desverre er OzYarn ute av drift så linken er fra arkivsiden the Wayback Machine. Dette er et brilliant mønster som kan tilpasses til enhver garntype, og det er virkelig enkelt, ikke utfordrende i det hele tatt noe som navnet kanskje hentyder. Bildet viser skjerfet mens jeg arbeidet med det, men jeg har akkurat felt det av. Så ett ferdig, to igjen. Til min svigermor har jeg gått igang med the Wisp av Cheryl Niamath utgitt i Knitty sommeren 2007. Dette er også et enkelt og greit mønster som lett lar seg forandre på etter dine egne ønsker. Det jeg lager blir ikke så vidt som orginalen, men lengre, og jeg dropper også knappene. Så da er det Mamma sitt som gjenstår, og hvilket det blir har jeg ikke funnet ut helt enda, men en ting er sikkert det må bli ferdig til jul…

   

  Inspired

  I’ve been knitting swatches lately, and I don’t like knitting swatches, it is a complete bore! But I know that when I visit a yarn shop, I always look for the swatches, the swatches tell me everything about a particular yarn, and this is what makes me fall in love with a new yarn or not. I needed swatches to show in my shop too, and so I’ve been knitting swatches. While working the yellow swatch something happened. I made a simple swatch, the frame in seed stitch and the rest in stockinette, and as I was doing these pictures started to pop up in my head. This swatch is made out of cotton, which I normally never use as I’m much more a wool girl type, but the structure and texture of the swatch seemed perfect for a certain type of garment that I had in mind. And so I stopped swatching, and lately I’ve been working on this, which I won’t show you until it’s done, but a little teaser is always allowed.

  I det siste har strikket prøvelapper, og jeg liker ikke å strikke prøvelapper, det er utrolig kjedelig. Men jeg vet at når jeg besøker en garnbutikk, så leter jeg alltid etter prøvelappene, for de forteller meg alt jeg trenger å vite om et bestemt garn, og det er prøvelappen som avgjør om jeg forelsker meg i en ny type garn eller ikke. Jeg trenger prøvelapper i min butikk også, så jeg har strikket prøvelapper for harde livet. Mens jeg strikket på den gule lappen så skjedde det noe. Jeg lagde en enkel lapp, med rammen i perlestrikk og resten i glattstrikk, og mens jeg gjorde dette dukket det opp ulike bilder i hodet mitt. Denne lappen er laget i bomull, hvilket jeg normalt aldri bruker, jeg er mer av ei ulljente, men jeg syntes at lappens tekstur virket helt perfekt for det plagget jeg hadde i tankene. Så nå strikker jeg ikke lapper mer, i det siste har jeg jobbet med denne, som jeg ikke kommer til å vise frem ordentlig før den er ferdig, men en liten titt er jo alltids lov.

  When I was about 15 years, I had this massive knitting obsession. I’d designed and knitted my first sweater. Thinking about it today it was absolutely awful, but in those days in the late 80ies it was spot on cool with its black and white stripes and checkers pattern. A friend of mine borrowed the sweater to wear at a party, and of course she forgot it there. I was devastated, all that work for nothing. Then one day, at school, I saw a boy who was a few years over me (and very handsome and cool, and totally out of my league) in my sweater. I stopped him and told him that this was my sweater that he was wearing, and asked to have it back. He laughed and said no way, he’d picked it up at his girlfriend’s, and since I didn’t know her, how could I claim that it was mine. I replied, ”because I’ve knitted it” He really mocked me, shouting so that everyone could hear, that no way did I make that sweater. Then he turned his back to me and left me completely humiliated. (Which was quite easily done when I was at that age). Then a few days later, he came into my classroom holding my sweater neatly folded in his hand. Not so loud as last time he spoke to me, but still so that everyone could hear, he apologised, telling me that he had checked with his girlfriend and that she told him that someone left it at the party and that it was mine. ”I’m really sorry” he said ”I didn’t believe you when you said you could knit something like this.” Dignity restored! After that I was unstoppable, producing incredible amounts of knitwear, you can absolutely say that I had an unique and individual style in those days.

  Do you remember knitwear in the 80ies and the 90ies? Baggy square shaped sweaters, blocks, stripes and zigzag patterns, and no shape what so ever. I know this was fashionable at this time, but please… In the “Fibre Fun Friday” group at Ravelry there is a discussion dedicated to the most horrid knits ever, and not surprisingly quite a few of them are from this era. Please be warned, if you enter this discussion your eyes might hurt afterwards.

  Da jeg var omtrent 15 år, hadde jeg en massiv strikkeentusiasme. Jeg hadde designet og strikket min første genser. Når jeg tenker på den i dag så var den absolutt en stygg sak, men tilbake på seint 80-tall så var den veldig moteriktig i svart og hvitt, med striper og sjakkmønster. Ei venninne av meg lånte genseren min for å ha på seg på fest, og glemte selvfølgelig genseren igjen der. Jeg var så lei meg, alt det arbeidet for ingenting. Så en dag, på skolen, så jeg at en gutt som gikk noen klassetrinn over meg (og som var veldig kjekk og voksen, og i en helt annen liga enn meg) hadde på seg min genser. Jeg stoppet han og fortalte at det var min genser og spurte om jeg kunne få den tilbake. Til min store ydmykelse flirte han hånlig og høyt av meg, og sa så alle kunne høre det at den genseren hadde han lånt av kjæresten sin, og siden jeg ikke kjente henne, kunne det umulig være min genser. Jeg svarte at “Jo det er den, jeg har strikket den selv.” Da lo han enda høyere og sa at det kunne jeg umulig ha gjort, så snudde han ryggen til meg og gikk. Jeg sto igjen og følte meg veldig flau og bitte bitte liten. Ett par dager senere dukket han opp i klasserommet mitt, han hadde med genseren min nyvasket og fint brettet sammen. Ikke så høyt som forrige gang han pratet til meg, men allikevel så høyt at alle kunne høre det, ba han om unnskyldning. Han hadde fått bekreftet fra kjæresten sin at genseren var gjenglemt på festen og at den tilhørte meg. “Unnskyld,” sa han “jeg trodde virkelig ikke at du kunne strikke noe sånt som denne”. Verdigheta gjenopprettet! Etter det var jeg ustoppelig, og produserte det ene plagget etter det andre. Du kan absolutt si at jeg hadde en unik og individuell stil på denne tida.

  Husker du strikkeplagg fra 80- og 90-tallet? Posete firkantede gensere i stripe-, sikksakk-, og rutemønster, og totalt blottet for fasong? Jeg vet at det var dette som var mote på denne tida, men hallo??? I “Fibre Fun Friday” gruppa på Ravelry er det en diskusjon dedikert til de mest forferdelige strikkerier, og ikke overraskende så er mange av disse fra denne tida. Vær advart, hvis du besøker denne diskusjonen så kan øynene dine svi etterpå.

  But seriously, my Grandmother, who was the one who taught me how to knit, was very concerned in those days that the knowledge of knitting would completely disappear all together. One of the most constructive handcraft techniques and an important part of our inheritage of women’s culture was on its way to be completely forgotten. Then something changed, something that leaves my Grandmother, for one, totally amazed. Knitting has renewed itself and is gaining more and more interest and passion every day. There are so many exiting, interesting and inspirational aspects of knitting today, it really fascinated me over and over again. One person that has been an absolute inspiration to me is Stefanie Japel. Reading her first book Fitted Knits a few years ago really made me crack the code of shaping. Finally something fresh, modern, and flattering was in reach. She also is responsible for some of my more venturous improvised projects, not all of them came out like I wanted them to, but I sure loved the process and the knowledge I’ve gained by working through these projects. Another inspiration to me is Wendy Bernard; I’ve been following her blog Knit and Tonic for years now. I will say that her style is classic, but with fun and nifty details. But the main reason that she inspires me is her writing; her contemporary humoristic writing is really worth reading. Another person I would like to mention is Susan Crawford. As I said, knitting has renewed itself, and one of the ways this has happened is through looking back in history to the old fashion styles and how different techniques can be used to create the most flattering and gorgeous knitwear. Susan is all into vintage, and how to construct, deconstruct, use and reuse until what comes out of it is pure perfection. Now, go have a look at this women and their work, I’m sure you will be inspired!

  Men seriøst, min bestemor, som er den som lærte meg å strikke, var veldig bekymret på denne tida over at strikkekunnskapene var i ferd med å forsvinne. En av de mest konstruktive håndarbeidsteknikker og en vesentlig del av vår kvinnelige kulturarv var på god vei til å bli glemt. Så var det noe som endret seg, noe som virkelig forundrer og gleder min bestemor! Strikkingen har vært i stand til å fornye og gjenoppfinne seg selv, og strikking fanger flere og flere sin interesse og lidenskap for hver dag som går. Det er så mange spennende, interessante og inspirerende aspekt ved strikking i dag, noe som jeg opplever at fascinerer meg igjen og igjen. En person som har vært en stor kilde til inspirasjon for meg er Stefanie Japel Å lese hennes første bok Fitted Knits for noen år siden hjalp meg til å knekke fasongkoden. Endelig var noe friskt, moderne og kledelig innen rekkevidde. Stefanie er også ansvarlig for noen av mine mer eventyrlystne improviserte prosjekt, ikke all endte opp slik jeg hadde forestilt meg dem, men jeg har satt stor pris på prosessen og ikke minst kunnskapen jeg fikk ut av arbeidet med disse. En annen inspirasjon for meg er Wendy Bernard, jeg har fulgt bloggen hennes, Knit and Tonic, i mange år. Jeg vil karakterisere stilen hennes som klassisk, men med artige og smarte detaljer. Den største årsaken til at hun inspirerer meg er hvordan hun skriver, hennes moderne og humorisktiske stil er en fryd for øyet og gir mat til hjernen. En siste person jeg har lyst til å nevne er Susan Crawford. Som jeg sa, strikkingen har fornyet seg selv, og en av de måtene den har gjort det på er ved å se tilbake i historien på hvordan ulike teknikker har blitt brukt til å skape de mest kledelige og vakre strikkeplagg. Susan er opptatt av vintage, og hvordan man ved å benytte konstruksjon, dekonstruksjon, bruk og gjenbruk kan oppnå et perfekt resultat. Nå syns jeg at du skal ta deg en tur ut på Verdensveven og sjekke ut disse kvinnene og det arbeidet de gjør, jeg er sikker på at du vil bli inspirert!

   

  What a difference the tension makes

  My beautiful Labyrinth is slowly coming along, but I have to admit; this project would be finished by now, if I only had considered making a swatch (which I never do). Now, the pattern calls for a yarn that has one tension when knitted up, another one when it’s finished and blocked. And of course the pattern recommends that you keep this in mind and make a swatch, measure it, then wash it, block it and measure it again. The tension is supposed to be 24 sts/30 rows in 4” before wash, and 20 sts/26 rows in 4” after. This would have been easy enough if it had not been for the simple fact that I wanted to use a completely different yarn for this sweater, and that my yarn’s tension is 20 sts/32 rows in 4” before wash. I still have no idea what the tension will be after wash, which remains to be seen. Did I make a swatch? No, I didn’t. ”Close enough!” I thought considering the tension and started my project. In Norway we have this expression called ”to bite one’s own leg”, and I sure did. Look at this picture, this is how the sleeve is suppose to look like. Now look at my picture, the left sleeve is how it came out following the pattern, as you can see I got the tension completely wrong. The right sleeve though, is the one I have adjusted to fit my yarn, and I’m pretty pleased with the result. So now I only have to rip up the short sleeve and make it right, and then of course finish the neckline edging, before I can finally wear my “sexy summer project”, which now is renamed the more appropriate “the sexy fall project”. Let this be a lesson to all of you; make a swatch! (As for me, I probably won’t bother next time around…)

  Det går sakte men sikkert fremover med min lekre Labyrinth, men jeg må allikevel innrømme at det kunne ha gått så mye fortere. Hadde jeg bare laget en prøvelapp først, så hadde jeg antagelig vært ferdig for lenge siden. Dette mønsteret er laget for et garn som har én strikkefasthet når du strikker genseren, én annen når prosjektet er ferdig. I mønsteret poengteres dette selvfølgelig, og det anbefales at du strikker en prøvelapp, måler den, så vasker og blokker den, for så å måle på nytt. Strikkefastheten skal da være 24m/30r på 10cm før vask, og 20m/26r på 10cm etter. Dette er jo enkelt nok det, hadde det ikke vært for at jeg måtte gå hen og velge meg et helt annet garn enn det som står i oppskriften, og det har strikkefasthet 20m/32r på 10cm før vask. Jeg aner ikke hva den er på etter vask, det vil vise seg senere. Så strikket jeg en prøvelapp? Nei, det gjorde jeg ikke. “Nærme nok!” tenkte jeg da jeg vurderte strikkefastheten og satte i gang. Du vet utrykket “å bite seg selv i foten”? Sannelig var det nettopp det jeg gjorde, og det til gangs. Se på dette bildet, sånn skal det ferdige resultatet skal se ut. Nå, se på mitt bilde, det venstre ermet er hvordan det endte opp når jeg fulgte mønsteret, som du kan se har jeg fullstendig feilvurdert strikkefastheten. Det høyre ermet er slik jeg vil ha det etter at jeg har justert mønsteret etter mitt garn. Så nå gjenstår det bare å rekke opp det ermet som ble helt feil og strikke det riktig, og selvfølgelig kanting av utringninga, så kan jeg endelig begynne å bruke mitt “sexy sommer prosjekt” som nå har fått den mer passende tittelen “sexy høst prosjekt”. La dette være en lekse til dere alle, lag prøvelapp! (Når det gjelder meg selv, så tar jeg sikkert sjansen på å la være neste gang også…)

   

  What a difference a good pattern makes

  So, after struggling with Giselle, ending up less than pleased with the result, I did not give up on my sexy summer sweater project. This time, determined to find and make the perfect sweater, I searched trough my old patterns and found Labyrinth, a sweater I’ve been meaning to start on for years. I’ve been a fan of the designer Wendy Bernard for a long time, but except from the Dream Swatch headwrap, I haven’t got around to try knitting any of her garments. Wise from experience, I did have a look at Ravelry’s project sites and compared the comments of those who had made the sweater before me, and what they had to say was very positive. And I have to say, I LOVE IT! What a brilliant pattern, so clearly formulated and so easy to follow. It is suitable for the beginning knitter, yet still interesting enough for those who have been knitting for years. The sweater is knitted from the top down, making it easy to try on and adjust to your individual body shape, and as you can see this one fits me perfectly. Through working with this project I’ve also fallen in love with a new yarn, Pure by SWTC is just lovely to work with, I love how defined the stitches look, and the yarn has a beautiful sheen. This yarn is made out of soy, imagine that! What a versatile plant that is, you can both feed and dress people by using it. It is an annual plant that has been used in China for 5,000 years to primarily add nitrogen into the soil as part of crop rotation. Soybeans can produce at least twice as much protein per acre than any other major vegetable or grain crop, 5 to 10 times more protein per acre than land set aside for grazing animals to make milk, and up to 15 times more protein per acre than land set aside for meat production. Environmentally friendly and looking good, now that is what I call sexy summer achievements, can’t wait until my Labyrinth is finished and I’ll be able to wear it!

  Etter mine strabaser med Giselle, hvor jeg endte opp heller misfornøyd med resultatet, så har jeg enda ikke gitt opp mitt sexy sommergenser prosjekt. Denne gangen, fast bestemt på å finne den perfekte genseren, gikk jeg igjennom mønstersamlinga mi og fant Labyrinth, en genser jeg har tenkt på å strikke i årevis. Jeg har vært fan av designeren Wendy Bernard lenge, men bortsett fra the Dream Swatch headwrap, så har jeg aldri kommet i gang med noen av hennes mønstre. Klok fra erfaring, så jeg igjennom Ravelry’s prosjektsider for å sammenligne kommentarene fra de som har laget genseren tidligere, og det de hadde å si var veldig positivt. Og jeg må også si at jeg ELSKER dette prosjektet! For et briliant mønster, så klart formulert og så lett å følge. Det passer for en nybegynnende strikker, men er allikevel interessant nok for de som har strikket i årevis. Genseren strikkes ovenfra og ned, noe som gjør at den er lett å prøve på underveis, og lett å justere slik at den passer din individuelle kroppsfasong. Som du ser så passer denne meg helt perfekt. Gjennom dette prosjektet har jeg også forelsket meg i et nytt garn, Pure fra SWTC er godt å arbeide med, jeg liker det at maskene tydelig defineres og at garnet skinner. Dette garnet er laget av soya, tenk det! Hvilken anvendelig plante, ved å utnytte den kan du gi mennesker både mat og klær. Det er en årlig fornybar plante som har vært brukt i Kina i 5000 år, først og fremst fordi den tilfører nitrogen til jorda, hvilket er nyttig når man veksler mellom ulike dyrkningssorter, noe som igjen fører til mindre utarming av jordbruksarealene. Soyabønnen produserer minst to ganger så mye protein per mål sammenliknet med hvilken som helst annen grønnsak- eller kornavling, fem til ti ganger mer protein per mål satt av til gressende melkekyr, og opptil femten ganger mer sammenliknet med områder satt av til kjøttproduksjon. Miljøvennlig og vakkert, nå, det er hva jeg kaller sexy sommer oppdrag fullført! Kan nesten ikke vente med å få min Labyrinth ferdig så jeg kan ta den i bruk.

   

  Green Theme

  Three years ago, or so, when we last lived in London we visited a lovely festival, the Camden Green Fair, and spent a day in the sun celebrating all things eco. Can’t believe that I’ve been keeping this blog for so long, but I actually wrote about the festival then as now, and you can have a look at the old entry right here. Having great memories from that day, we decided to visit the festival again now that we are back in London. So, last Sunday we spent the whole day in Regent’s Park, visiting the Green Fair which has been arranged for nearly 20 years and receive about 20 000 visitors. Not strange that they claim to be the UK’s most popular free green event. We enjoyed the market where I got a new summer dress. We joined the samba orchestra playing drums and other instruments made from recycled waste. The kids got cuddles from the vegan activist dressed up in a squirrel costume, we did some juggling, and we visited some of the community groups campaign stalls. A lovely day was again spent at this festival, which also led to a lovely trip down Memory Lane. Look at the pictures. The first showing Nemi at the festival three years ago, the second is of little Frikk this year, notice their vest, it’s the same one!

  For omtrent tre år siden, da vi sist bodde i London besøkte vi en flott festival, the Camden Green Fair. Vi tilbrakte en deilig dag i sola og feiret alt som er økologisk, grønt og skjønt. Jeg kan nesten ikke tro at jeg har holdt denne bloggen i gang så lenge, men jeg skrev faktisk et innlegg om festivalen da også, som du kan finne her. Siden vi har så fine minner fra denne dagen bestemte vi oss for å besøke festivalen igjen nå som vi er tilbake i London. Så, sist søndag hadde vi en solfylt dag i Regent’s Park hvor vi deltok på Green Fair som har blitt arrangert i nesten 20 år og som får omtrent 20 000 besøkende hvert år. Ikke så rart at de hevder å være den mest populære grønne gratisfestivalen i England. Vi besøkte markedet hvor jeg fikk meg en ny sommerkjole. Vi ble med i sambaorkesteret og spilte på trommer og andre instrumenter laget av resirkulert avfall. Ungene fikk klemmer fra veganaktivisten som var utkledd som et kjempeekorn, vi sjonglerte, og vi besøkte standene til ulike lokale aktivist grupper. Igjen hadde vi en fantastisk dag, noe som førte til en aldri så liten tur ned Memory Lane. Se på disse to bildene. Det første viser Nemi på festivalen for tre år siden, det andre er av lille Frikk i år, legg merke til toppen de har på, det er den samme!

  Speaking of green, I just received a wonderful gift from my Secret Friend Lisabetta from the Norwegian Hobbyforum. Two balls of Faerytale from Du Store Alpakka, beautiful soft and light as air yarn. For the first time for ages I’m really inspired to knit a shawl. I’m not sure which one though, so if anyone has any suggestions for patterns to check out I will be grateful. First I have to finish at least one of my projects. I’m bothered by a green nightmare as well: The Giselle that never gets finished. It is so frustrating too, cause I’m nearly there. The only thing that remains is the edging of the last sleeve flare and to attach it to the sleeve, and then it is done. Strange how you sometimes just can’t get yourself to finish the last bit, then again having no problem with eagerly starting up on a new project. Thus I’ll end this entry with a tiny teaser, I’m making something organic, something soft and shiny, and the pattern will be published right here on the blog!

  Mens jeg er inne på dette med grønt… Jeg mottok nettopp en fantastisk gave fra min hemmelige venn Lisabetta fra Hobbyforum. To nøster med Faerytale fra Du Store Alpakka, nydelig mykt og lett som luft garn. For første gang på en evighet har jeg lyst til å strikke et sjal. Jeg er ikke helt sikker på hvilket da, så hvis noen har forslag til mønster så mottas de med stor takk. Først så må jeg se å få gjort ferdig i hvert fall ett av mine andre prosjekt. Jeg plages for tiden av et grønt mareritt: Giselle som aldri vil bli ferdig! Det er så frustrerende for jeg er jo nesten ferdig allerede. Det som står igjen er heklekanten rundt den siste delen på ermet og så feste den til resten av plagget, så er det ferdig. Det er rart hvordan du noen ganger bare ikke kan få deg til å gjøre det aller siste som står igjen, men allikevel ikke har noe problem med å ivrig sette i gang med et nytt prosjekt. Dermed, avrunder jeg dette innlegget med en liten teaser, nå lager jeg noe økologisk, noe mykt og skinnende, og mønsteret… det skal jeg publisere her på bloggen!

  PS. If you are wondering why I brought all my stuff outdoors for the pictures, it was simply to remind you that World Wide Knit in Public Day is coming up, this year the day has magically expanded to a whole week so that you can pick the day that suits you and your community the most, starting from June 12th. So, common, get out there, out and get some public knitting done!

  PS. Hvis du lurer på hvorfor jeg tok med meg alt sammen ut for å fotografere det der, så er det rett og slett for å minne deg på at World Wide Knit in Public Day står for trappene. I år har denne dagen på magisk vis blitt utvidet til en hel uke, sånn at man selv kan velge hvilken dag som passer for seg. Uka starter den 12. Juni, så ut med deg, ut og lufte strikketøyet!

   

  What I hate about knitting, and how to make ponpons.

  I know, I know, not many speak so enthusiastically about knitting as I do, but actually there is one thing I really hate about knitting and that is finishing. Making embellishments can be fun, especially when it involves new techniques to learn, but sewing up and weaving in ends are absolutely dead boring. I don’t find finishing up as an activity rewarding at all, except from the fact that when you are done your new beautiful knitwear is ready to go, in it self this last process of the project is a pain to complete! I’ve even had quite a few projects, all knitted up and done with, laying around forever and in the end being frogged just because I couldn’t bring my self to finish them completely. What I normally do to shorten this agony and trying to actually finish my projects is that I weave in the ends as I go, so not all of them are left to do in the end. This works for me. What do you hate about knitting, and how do you make your self do it anyway?

  Speaking about embellishments, I have a project that is nearly done, and as you probably can guess, this time the process is supervised by someone who wont let me rest on my laurels. Not only that, but she is also very happy to be involved in finishing the project, so this weekend Nemi and I have been making ponpons. When we were at it we figured out that we might as well make a tutorial explaining how it’s done. It is a pretty basic technique that I’m sure that most of you know, but if you don’t, here’s the chance to learn it. By the way, ponpons make wonderful ”bombs” for peaceful yarnbombing. I got this lovely comment on the blog a while ago asking me to share this video, go have a look, and do notice the ponpon.
  ——————————–
  Joda jeg vet, det er ikke mange som prater så entusiastisk om strikking som det jeg gjør, men det er faktisk noe ved strikkinga som jeg virkelig misliker og det er det som kommer etter selve det å strikke. Det å lage ulike dekorasjoner kan være artig, særlig hvis det medfører en ny teknikk som kan utforskes, men det å sy sammen kanter og feste tråder er absolutt det kjedeligste jeg vet! Jeg finner ikke denne delen av prosessen givende i det hele tatt, bortsett fra det enkle faktum av at når det er gjort så er jo prosjektet ferdig og klart til å tas i bruk, men i seg selv så syns jeg at avslutninga er en pine å skulle fullføre. Jeg har hatt flere prosjekt som jeg har strikket ferdig for så å la de ligge rundt i evigheter, for til slutt å rekke opp hele sullamitten, bare fordi jeg ikke kunne få meg selv til å gjøre unna dette siste som sto igjen. Hvordan jeg normalt løser dette, for å forkorte pinen og for å faktisk få noe ferdig. er at jeg prøver å feste tråder underveis i arbeidet, sånn at ikke alt blir værende igjen til slutt. Dette fungerer i en viss grad for meg. Hva med deg? Hva misliker du å gjøre, og hvordan får du deg selv til å gjøre det allikevel?

  Nå som jeg er inne på dette med dekorasjoner, så har jeg jo et prosjekt som så og si er ferdig, og denne gangen har jeg noen som overvåker prosessen og som passer på at jeg ikke hviler på mine laubær. Ikke bare det, men hun er hjelpsom også, og vil mer enn gjerne bli med på å gjøre ferdig plagget. Så denne helga har Nemi og jeg vært travelt opptatt med å lage ponponer. I det vi holdt på så fant vi ut at vi like så godt kunne lage en forklaring på hvordan det gjøres. Det er jo en temmelig elementær teknikk som jeg regner med at de fleste kan, men kan du det ikke så har du nå muligheten til å lære. Forresten, ponponer er flotte som ”bomber” for fredelig ”garnbombadering”. Jeg fikk en trivelig kommentar på bloggen min for ei stund siden hvor jeg ble spurt om jeg ville dele denne videoen, ta en titt og legg merke til ponponen.
  ——————————–
  Now, tutorial!
  Nå, sånn skal det gjøres!

  First of all you need to draw your template. We used some scrap carton from a cereal box, and a small glass and a coin to draw around. Basically you want to end up with two even donuts, the width of the donut represents the radius of your ponpon.

  Først må du tegne malen din. Vi brukte kartong fra en frokostblandingseske, og et lite glass og en mynt til å tegne rundt. Det du vil ende opp med er to like smultringer, vidden på smultringen representerer ponponens radius.

  Then you cut out the templates. Using a darning needle and holding the two templates together as one, start winding your yarn through the centre hole and around the template, keeping the treads tidy and even.

  Så klipper du ut malene. Legg malene sammen som én mal og begynn å surre garnet gjennom hullet i midten og rundt smultringen. Det er lettest hvis du bruker en stoppenål til dette siden hullet fylles opp etter hvert, prøv å holde trådene jevne og tette når du surrer.

  How many rounds you choose to wind is what decide the fullness of your ponpon. We usually make quite a few rounds, almost or completely filling the centre hole.

  Det er hvor mange runder du velger å surre som bestemmer hvor fast ponponen din blir. Vi pleier som regel å surre sånn at midthullet fylles helt med garn.

  Now push the yarn to side so that a small section of the cardboard template is showing, you need to reveal enough so that you can manage to put the point of your scissors between the two templates. Then cut the yarn around separating the two templates.

  Nå skal du dytte garnet til side slik at litt av kartongen kommer fram, du trenger nok plass til å kunne smette tuppen på saksa i mellom de to malene. Klipp helt rundt mellom malene.

  Place a thread of yarn between the two templates and fasten with a tight knot, wind it tightly around the ponpon a couple of times, and secure by making another knot or two. Now you can remove the templates, and after some beautifying trimming… Voila! Ponpons ready to go!

  Legg en tråd med garn mellom malene, surr rund og knyt stramt, surr et par ganger til og sikre ponponen med en knute eller to igjen. Nå kan du fjerne kartongen, og etter litt forskjønnende stussing… Voila! Ferdige ponponer!