Archive for June, 2012

How I lost my Etsy-virginity

No, I’m not new to Etsy, I’ve been a lurker for like forever. But owning a small independent business, studying in the evenings and having kids, do not leave much money for personal treats. So when my old bag gave in (it was so worn out that there was no hope, it died, may it rest in peace) I finally found the opportunity I was waiting for to splash out over at Etsy. Did I take lightly on the challenge of finding the perfect bag? Let me tell you, I did not! Hours were spent researching, I actually went through all 250 pages with listed bags to find mine, and quite a few ended up on my favourites list. But when looking for the perfect, there is always something that isn’t quite right. So in the end I was completely in love with, not one, but two bags.

Nei, jeg er ikke ny på Etsy, jeg har sneket rundt der inne i en evighet. Men når man driver en liten uavhengig bedrift, studerer på kveldstid og har familie så er det ikke så mye penger igjen til å bruke på personlige utskeielser. Så da den gamle veska mi døde (den var så utslitt at det virkelig ikke var noe håp, måtte den hvile i fred) fikk jeg endelig en anledning til å handle på Etsy. Dette var ikke en misjon jeg tok lett på, å nei da, jeg brukte timesvis på research og gikk igjennom alle de 250 sidene med vesker, og noen av de endte opp på favoritt lista mi. Men når man leter etter det perfekte, så er det jo alltid noe å plukke på. Så til slutt hadde jeg forelsket meg fullstendig i ikke bare en, men to vesker.


The size, shape and embellishments of this Fortuner bag were perfect.
Størrelsen, fasongen og detaljene på denne Fortuner veska var helt perfekt til min bruk.

Source: etsy.com via MayaB on Pinterest

But I fell completely in love with the Picoral Cinnamon design, and the fact that it has a zipper closing.
Men jeg falt for designet på Pictoral Cinnamon, og det at den kunne lukkes med glidelås.

Source: etsy.com via MayaB on Pinterest


Fortunately these two are made by the same designer, so I contacted the lovely Ken Sim to see if it was possible to combine the two designs into a customised bag made especially for me.
Now this turned out to be a challenge for my patience, but knowing I’ve asked for all this work to be done this was expected, and about 6 weeks after having placed my order my bag arrived. I love it! It is pretty, still very hard wearing, I can easily carry my old and heavy 15” MacBook Pro in it, and I have to say the craftsmanship put into this bag is of a very high quality. So there you have it, Etsy-virginity lost, and I’ll definitely be back for more!

Heldigvis for meg så er disse to modellene laget av en og samme person, så jeg kontaktet hyggelige Ken Sim for å høre om det var mulig å kombinere disse to i en veske spesiallaget for meg. Riktignok ble dette en enorm utfordring for tålmodigheten min, men jeg visste jo at jeg hadde bedt om mye ekstraarbeid og at jeg måtte regne med lang leveringstid, og omtrent seks uker etter at jeg bestilte kom endelig veska i posten. Jeg elsker den! Den er pen, samtidig som den vil tåle mye, jeg kan med letthet bære min gamle og tunge 15” MacBook Pro i den, og jeg må si at håndverket som er lagt ned i denne veska er av en veldig høy kvalitet. Så sånn var det, Etsy-jomfrudommen er mista, og jeg vil definitivt komme tilbake for mer!

 

DIY

My list of wonderful DIY projects, that I love but probably never will have time to do, is continuously growing. My last DIY post that I did here on the blog was quite popular, and so I’m thinking why not make this a regular thing. If I don’t find time making them, maybe you will, and that is much better than just leaving them to “collect dust”. And really, if you do feel inspired to give it ago, please tell me how it went!

Lista mi over fantastiske gjør-det-selv prosjekt, som jeg er fullstendig forelsket i men som jeg antageligvis aldri får tid til å lage, vokser for hver dag. Det forrige gjør-det-selv innlegget jeg skrev var populært blant dere som leser bloggen min, så nå tenker jeg at jeg kanskje bør kjøre sånne innlegg jevnlig. Hvis jeg ikke klarer å finne tid til å gjennomføre dem, kanskje du gjør det, og det er mye bedre enn å bare la de ligge “og samle støv”. Og virkelig, skulle du bli inspirert til å prøve noen av disse, vær så snill å fortell meg hvordan det gikk.

Hanging air plant containers/Hengende planteholdere


Crystal egg – chemistry project/Krystallegg – kjemiprosjekt


Midsummer flower crown/Midtsommerblomsterkrans


Make your own coffee syrup/Lag din egen kaffesirup


Make a tea pot lamp/Lag en tekannelampe


 

When size matters

One of the things I love most about the revival of knitting that we’ve witnessed the last years is the new innovating uses of knitting, and crocheting too! And sometimes size really matters.

En av de tingene som fascinerer med aller mest ved strikkingens ”nye bølge” er de nye innovative måtene strikking, og også hekling, blir brukt på. Og noen ganger så er det faktisk sånn at størrelse teller.

Here is a picture of me doing some experimental broomstick knitting a couple of years ago, which was great fun, but really really hard on my arms. What didn’t occur to me then is that it would have been much easier to use just my arms. I remember doing a lot of finger knitting as a child, resulting in ball after ball with cord, but I never realised the potential of this technique then, until recently when I spotted these lovely and huge projects on the web.

Her er et bilde av meg, for noen år siden, hvor jeg ekperimenterer med kosteskaftstrikking, noe som var veldig artig, men også veldig veldig slitsomt for armene mine. Det som ikke falt meg inn den gangen er at jeg kunne ha brukt bare armene. Jeg husker at jeg fingerheklet en hel masse da jeg var lita, noe som resulterte i nøste etter nøste med bånd, men jeg innså aldri potensialet i dette båndet før nå nylig, da jeg oppdaget disse flotte og ikke minst digre prosjektene på nett.This clever tutorial by Knitbitch shows you how to hand crochet a massive pouf.

Knitbitch har laget denne smarte fremgangsmåten for å håndhekle en massiv puff.
Knitbitch lists different kind of materials that you can use to create massive stitches like these, and my favourite is recycled t-shirts. I found this great tutorial on how to make the perfect t-shirt yarn, so why don’t you give it a go?

Knitbitch lister opp en rekke materialer du kan bruke for å få store masker som disse, og min favoritt er resirkulerte t-skjorter. Jeg fant denne forklaringen på hvordan du kan lage det perfekte t-skjortegarnet, så hvorfor ikke gi det et forsøk?


Source: designboom.com via MayaB on PinterestA funky use of t-shirt yarn was also displayed over at DMY Berlin 2012 where Andrea Brena showed off his arm knitting technique to create both furniture and rugs. If you follow the trail clicking the photo, via Pinterest, you’ll find a video explaining his technique.

En virkelig funky måte å bruke t-skjortegarn på ble vist frem under DMY Berlin 2012 hvor Andrea Brena brukte en egen armstrikketeknikk til å skape møbler og tepper. Hvis du følger bildet, via Pinterest, så finner du også en video som viser deg hvordan dette teknikken fungerer.


Source: designboom.com via MayaB on PinterestSo guys, there’s no excuses, I showed you what you need to know. Now dive into some massive knitting!

Så folkens, det finnes ingen unskyldning, jeg har vist deg hva du trenger å vite. Så nå er det bare å hive seg rundt med massiv strikking!

 

Give Away!

Are you on twitter? I’m keeping a twitter give away worth £50, head over and check it out. You’ll find me as @MayaKnits

Er du på twitter? Jeg har en aldri så liten giveaway gående, verdt £50 (ca 450 kr). Stikk innom og sjekk den ut! Du finner meg som @MayaKnits

 

World Wide Knit in Public Day

Who’s ready for World Wide Knit in Public Day tomorrow? What’s on your needles, and which plans do you have? Here in London there are two big events happening: the Stitch London’s Stitch Crawl and the Caledonian Park Picnic. Now the weather seems a bit unfriendly, but remember knitting in public doesn’t necessary means to knit outside, bring your knitting to a café, a pub, to the bus, where ever, the point is to show this wonderful craft off to the world!

Så hvem er klar for World Wide Knit in Public Day i morra? Hva har du på pinnene, og hvilke planer har du for dagen? Her i London er det to større arrangement på plakaten: the Stitch London’s Stitch Crawl og the Caledonian Park Picnic. Været her i London ser ikke ut til å være særlig vennligsinnet, men husk det å strikke offentlig behøver ikke å bety at det må foregå utendørs, ta med strikkinga på café, på pub, på bussen, hvor som helst, poenget er jo å vise frem dette fantastiske håndarbeidet til verden!

 

Django Unchained trailer

I’ve just seen the trailer for Quentin Tarantino’s new film Django Unchained and it just makes me so happy and exited! Now I’m really looking forward to Christmas.


Django Unchained – Trailer / Bande-Annonce [VO|HD] by Lyricis

Jeg har akkurat sett traileren til Quentin Tarantinos siste film Django Unchained og derfor er jeg lykkelig og spent! Nå gleder jeg meg ordentlig til jul.