Archive for July, 2010

What a difference a good pattern makes

So, after struggling with Giselle, ending up less than pleased with the result, I did not give up on my sexy summer sweater project. This time, determined to find and make the perfect sweater, I searched trough my old patterns and found Labyrinth, a sweater I’ve been meaning to start on for years. I’ve been a fan of the designer Wendy Bernard for a long time, but except from the Dream Swatch headwrap, I haven’t got around to try knitting any of her garments. Wise from experience, I did have a look at Ravelry’s project sites and compared the comments of those who had made the sweater before me, and what they had to say was very positive. And I have to say, I LOVE IT! What a brilliant pattern, so clearly formulated and so easy to follow. It is suitable for the beginning knitter, yet still interesting enough for those who have been knitting for years. The sweater is knitted from the top down, making it easy to try on and adjust to your individual body shape, and as you can see this one fits me perfectly. Through working with this project I’ve also fallen in love with a new yarn, Pure by SWTC is just lovely to work with, I love how defined the stitches look, and the yarn has a beautiful sheen. This yarn is made out of soy, imagine that! What a versatile plant that is, you can both feed and dress people by using it. It is an annual plant that has been used in China for 5,000 years to primarily add nitrogen into the soil as part of crop rotation. Soybeans can produce at least twice as much protein per acre than any other major vegetable or grain crop, 5 to 10 times more protein per acre than land set aside for grazing animals to make milk, and up to 15 times more protein per acre than land set aside for meat production. Environmentally friendly and looking good, now that is what I call sexy summer achievements, can’t wait until my Labyrinth is finished and I’ll be able to wear it!

Etter mine strabaser med Giselle, hvor jeg endte opp heller misfornøyd med resultatet, så har jeg enda ikke gitt opp mitt sexy sommergenser prosjekt. Denne gangen, fast bestemt på å finne den perfekte genseren, gikk jeg igjennom mønstersamlinga mi og fant Labyrinth, en genser jeg har tenkt på å strikke i årevis. Jeg har vært fan av designeren Wendy Bernard lenge, men bortsett fra the Dream Swatch headwrap, så har jeg aldri kommet i gang med noen av hennes mønstre. Klok fra erfaring, så jeg igjennom Ravelry’s prosjektsider for å sammenligne kommentarene fra de som har laget genseren tidligere, og det de hadde å si var veldig positivt. Og jeg må også si at jeg ELSKER dette prosjektet! For et briliant mønster, så klart formulert og så lett å følge. Det passer for en nybegynnende strikker, men er allikevel interessant nok for de som har strikket i årevis. Genseren strikkes ovenfra og ned, noe som gjør at den er lett å prøve på underveis, og lett å justere slik at den passer din individuelle kroppsfasong. Som du ser så passer denne meg helt perfekt. Gjennom dette prosjektet har jeg også forelsket meg i et nytt garn, Pure fra SWTC er godt å arbeide med, jeg liker det at maskene tydelig defineres og at garnet skinner. Dette garnet er laget av soya, tenk det! Hvilken anvendelig plante, ved å utnytte den kan du gi mennesker både mat og klær. Det er en årlig fornybar plante som har vært brukt i Kina i 5000 år, først og fremst fordi den tilfører nitrogen til jorda, hvilket er nyttig når man veksler mellom ulike dyrkningssorter, noe som igjen fører til mindre utarming av jordbruksarealene. Soyabønnen produserer minst to ganger så mye protein per mål sammenliknet med hvilken som helst annen grønnsak- eller kornavling, fem til ti ganger mer protein per mål satt av til gressende melkekyr, og opptil femten ganger mer sammenliknet med områder satt av til kjøttproduksjon. Miljøvennlig og vakkert, nå, det er hva jeg kaller sexy sommer oppdrag fullført! Kan nesten ikke vente med å få min Labyrinth ferdig så jeg kan ta den i bruk.

 

After silence

It’s a while since the last post on this blog. The reason for the sudden silence is that I’ve been busy like a bee planning a little surprise!
I have to admit that it’s quite lonely being a stall keeper trading knitting yarns these days, it might have something to do with this incredible heat that has struck London. The market(link) is so quiet, there doesn’t seem to be any people around. So I’ve been thinking a lot about what to do to make yarns attractive and how to pimp up my stall so more people would visit. One thing that I’m generally passionate about is spreading the knowledge about and the art of knitting, crocheting and fibres to more people. Specifically I think it is important to focus on making our techniques and styles interesting for young people, by showing that knitting and crocheting are trendy, exiting and a subjects for continually renewing, development and change. I’m first and foremost a knitter, but I occasionally crochet as well, and lately I’ve done a lot of crocheting. It might be a cheap trick, but I’m actually trying to attract the youngsters to my stall with funky hand crochet bikini tops! (And of course any other woman at any age wanting to wear a flattering and sexy bikini top while sunbathing).

I’ve crocheted a lot of these during the years; they have been quite popular by my friends and my self, wearing them for festivals and long days in the park. Remembering this made me think about typing out the pattern and make crochet beginner’s kits, maybe that can inspire someone to pick up the crochet hook. So I’ve been crocheting, writing crochet tutorials, writing the pattern, taking pictures, planned the display, and today I went enthusiastically to work ready to put up the kits. It was still dead quiet. No queue of eager customers lined up. No young people raising their crochet hooks. Really really hot, iced coffee, and a lot of time to knit…

And so I give you, ready for download: (drum role)
I can hear music!

Det har blitt en stund siden forrige innlegg. Grunnen til denne plutselige stillheten fra min side, er at jeg har vært travelt opptatt med å planlegge en aldri så liten overraskelse!
Jeg må innrømme at det er temmelig ensomt å være garnforhandler for tiden, det kan ha noe med den voldsomme varmen som har slått London. Markedet(link) er så stille, det er rett og slett ingen mennesker der. Så jeg har tenkt mye på hva jeg kan finne på for å gjøre garn mer attraktivt i sommervarmen, og for å gjøre bua mi mer tiltrekkende så flere vil komme innom. Noe jeg generelt er opptatt av er å spre kunnskapen om strikking, hekling og fibre til flere. Spesielt så syns jeg det er viktig å fange unge mennesker interesse, vise dem at strikking og hekling kan være trendy, spennende, og i kontinuerlig fornying og utvikling. Jeg er først og fremst strikker, men av og til hekler jeg, i det siste har jeg heklet utrolig mye. Det er kanskje et billig triks, men jeg prøver å tiltrekke meg den yngre garde med funky håndheklete bikini topper! (Og selvfølgelig tiltrekke alle andre kvinner i hvilken som helst alder som ønsker å iføre seg en flatterende og sexy bikini topp mens de slikker sol).

Disse har jeg laget mange av opp igjennom årene; de har vært ganske så populære blant mine venner og meg. De er kjempefine for festivaler og late dager i parken. Jeg kom på dette og fikk ideen om å lage nybegynnersett, og tenkte at kanskje det kan inspirere noen til å begynne å hekle. Så i det siste har jeg heklet masse, skrevet forklaring på grunnteknikkene, skrevet ut mønsteret, tatt bilder og planlagt utstillingen, og i dag dro jeg entusiastisk på jobb klar for å presentere settene mine. Det var fremdeles utrolig stille. Ingen kø av ivrige kunder samlet seg foran bua mi. Ingen nye unge heklere som hevet kroken. Bare fryktelig fryktelig varmt, en diger iskaffe og masse tid til å strikke…

Og med dette så gir jeg dere, klar for nedlasting: (trommevirvel)
I can hear music!