Press and writings

So this is my showing off gallery!
Occasionally my shop Knit with attitude is featured in a knitting/crochet magazine, sometimes I’m asked to contribute on articles on eco-friendly and ethical knitting, and once in a while I actually write for magazines myself. I’ll try to keep this page updated as articles are being published. To read the full article as a pdf simply click on the picture. Happy reading!

Her er skrytealbumet mitt!
Noen ganger blir butikken min Knit with attitude profilert i et strikke/hekleblad, av og til blir jeg bedt om å bidra til artikler om miljøvennlig og etisk strikking, og en sjelden gang så skriver jeg artikler selv. Jeg skal prøve å holde denne siden oppdatert etter hvert som artikler blir publisert. For å lese artikkelen som pdf klikker du på bildet. God lesning!

Knit Your Greens by Tamsin Oxford – Simply Knitting, May issue 2012

Knitting is Punk by May Linn Bang – N16 Magazine, summer issue 2011

Independent Attitude by Adrian Lito – Inside Crochet, June issue 18 2011