Archive for the ‘Errata’ Category

Errata

The Little Devil pattern has been corrected. Please download it again, if you have an earlier version as the old version turned out to have faults. Thanks to the lovely knitters who brought my attention to this.

Little Devil mønsteret har blitt rettet opp. Vær snill å laste det ned på nytt hvis du har en tidligere versjon. Tusen takk til de strikkerne som gjorde meg oppmerksom på feilen.