Archive for the ‘Tutorials’ Category

DIY

My list of wonderful DIY projects, that I love but probably never will have time to do, is continuously growing. My last DIY post that I did here on the blog was quite popular, and so I’m thinking why not make this a regular thing. If I don’t find time making them, maybe you will, and that is much better than just leaving them to “collect dust”. And really, if you do feel inspired to give it ago, please tell me how it went!

Lista mi over fantastiske gjør-det-selv prosjekt, som jeg er fullstendig forelsket i men som jeg antageligvis aldri får tid til å lage, vokser for hver dag. Det forrige gjør-det-selv innlegget jeg skrev var populært blant dere som leser bloggen min, så nå tenker jeg at jeg kanskje bør kjøre sånne innlegg jevnlig. Hvis jeg ikke klarer å finne tid til å gjennomføre dem, kanskje du gjør det, og det er mye bedre enn å bare la de ligge “og samle støv”. Og virkelig, skulle du bli inspirert til å prøve noen av disse, vær så snill å fortell meg hvordan det gikk.

Hanging air plant containers/Hengende planteholdere


Crystal egg – chemistry project/Krystallegg – kjemiprosjekt


Midsummer flower crown/Midtsommerblomsterkrans


Make your own coffee syrup/Lag din egen kaffesirup


Make a tea pot lamp/Lag en tekannelampe


 

When size matters

One of the things I love most about the revival of knitting that we’ve witnessed the last years is the new innovating uses of knitting, and crocheting too! And sometimes size really matters.

En av de tingene som fascinerer med aller mest ved strikkingens ”nye bølge” er de nye innovative måtene strikking, og også hekling, blir brukt på. Og noen ganger så er det faktisk sånn at størrelse teller.

Here is a picture of me doing some experimental broomstick knitting a couple of years ago, which was great fun, but really really hard on my arms. What didn’t occur to me then is that it would have been much easier to use just my arms. I remember doing a lot of finger knitting as a child, resulting in ball after ball with cord, but I never realised the potential of this technique then, until recently when I spotted these lovely and huge projects on the web.

Her er et bilde av meg, for noen år siden, hvor jeg ekperimenterer med kosteskaftstrikking, noe som var veldig artig, men også veldig veldig slitsomt for armene mine. Det som ikke falt meg inn den gangen er at jeg kunne ha brukt bare armene. Jeg husker at jeg fingerheklet en hel masse da jeg var lita, noe som resulterte i nøste etter nøste med bånd, men jeg innså aldri potensialet i dette båndet før nå nylig, da jeg oppdaget disse flotte og ikke minst digre prosjektene på nett.This clever tutorial by Knitbitch shows you how to hand crochet a massive pouf.

Knitbitch har laget denne smarte fremgangsmåten for å håndhekle en massiv puff.
Knitbitch lists different kind of materials that you can use to create massive stitches like these, and my favourite is recycled t-shirts. I found this great tutorial on how to make the perfect t-shirt yarn, so why don’t you give it a go?

Knitbitch lister opp en rekke materialer du kan bruke for å få store masker som disse, og min favoritt er resirkulerte t-skjorter. Jeg fant denne forklaringen på hvordan du kan lage det perfekte t-skjortegarnet, så hvorfor ikke gi det et forsøk?


Source: designboom.com via MayaB on PinterestA funky use of t-shirt yarn was also displayed over at DMY Berlin 2012 where Andrea Brena showed off his arm knitting technique to create both furniture and rugs. If you follow the trail clicking the photo, via Pinterest, you’ll find a video explaining his technique.

En virkelig funky måte å bruke t-skjortegarn på ble vist frem under DMY Berlin 2012 hvor Andrea Brena brukte en egen armstrikketeknikk til å skape møbler og tepper. Hvis du følger bildet, via Pinterest, så finner du også en video som viser deg hvordan dette teknikken fungerer.


Source: designboom.com via MayaB on PinterestSo guys, there’s no excuses, I showed you what you need to know. Now dive into some massive knitting!

Så folkens, det finnes ingen unskyldning, jeg har vist deg hva du trenger å vite. Så nå er det bare å hive seg rundt med massiv strikking!

 

It’s all about DIY

Admittedly I’m a bit late to the party, but intentionally I must say. Knowing that I already spend too much time online I’ve resisted joining these sites as long as I can but finally, driven by curiosity, I had to give in. So I’ve joined both Pinterest and StumbleUpon, and I love them! What I found most useful is to combine using these two to discover and collect new DIY projects on the web. These are my favourites from this weeks search.

Jeg må innrømme at jeg er litt seint ute, men med vilje. Jeg vet jo at jeg allerede bruker alt for mye tid på nettet så jeg har stått imot fristelsen til å melde meg inn på disse to nettstedene så lenge jeg kunne, men tilslutt, drevet av nysgjerrighet, klarte jeg ikke å stå i mot lengre. Så nå er jeg medlem av både Pinterest og StumbleUpon, og jeg er fullstendig forelska! Det jeg har opplevd som mest nyttig er at jeg kan bruke disse to sidene kombinert til å oppdage og samle på nye gjør-det-selv prosjekt på nett. Dette er mine favoritter fra denne ukas oppdagelsesferd.

Yarn chandelier/garn lampeskjerm – by Hostess with the mostess

Glowing jar/glødende krukke – by from panka with love

Charging mobile phone holder/henger til mobiltelefon på oppladning – by make it and love it

How to make roses from maple leaves/Hvordan lage roser av lønnetreblad – by aha.nu

 

So you think you can knit?

Well, the answer is, you probably can! If you don’t know how to let me assure you that knitting is easy! I’m absolutely convinced that everybody is able to learn how to knit, all it takes, and this might be the biggest challenge, is a bit of patience. With the Internet available you can Google any technique, you can find video tutorials on YouTube, not to mention all the knitting blogs filled with tips and inspiration. There is one site I’d particularly like to recommend and that is KnittingHelp.com. Knitting Help is a site developed by Amy and Sheldon Finlay. I’ve been following their work for years now, and what started with a handful of basic knitting videos has become a brilliant resource and instruction web site for knitting.

Lately I’ve been preparing my Learn how to knit workshops. When I teach, instead of just going through the different techniques I prefer that the group work to complete a project. I believe that it is easier to maintain interest and motivation if you are working towards a goal, and the proudness and satisfaction my students show when having completed a project is priceless. Now this is how you get someone hooked on knitting! The obvious place to start is often with a scarf, but if you read the previous posts of my blog, you know that I’m fed up with scarves and that I’ve made a pledge not to make more in a very very very long time. So, I’ve tried to come up with a quick and manageable project that will introduce a set of different basic techniques for the beginner knitter. This is what I came up with: Colourful and fancy potholders!

Easy Peasy Potholders

You need:
DK cotton yarn, I’ve used Mirasol’s T’ika: 100% Pima Cotton which is brilliant to work with for a beginner knitter
Pair of straight knitting needles size 4mm
Darning needle

To make these potholders you knit two squares, combining two of the following stitch patterns. Lay one square on top of the other and stitch them together, making sure the space between your stitches are even to make a pretty and firm edge. If you want to, make a loop to hang the potholders from before weaving in and hiding the ends.

Square 1: Garter Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Repeat for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 2: Stockinette Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Next row: purl through out the row.
Repeat last two rows for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 3: Seed stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit one stitch, purl one stitch,
repeat through out the row.
Next row: purl one stitch, knit one stitch,
repeat through out row.
Make sure that a knit stitch is placed over a purl stitch, and a purl stitch over a knit stitch.
Continue alternating the last two rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Det kan du! Hvis du ikke vet hvordan så la meg forsikre deg om at strikking er lett! Jeg er hellig overbevist om at absolutt alle kan lære seg å strikke, det som kreves, og det er kanskje den mest utfordrende biten, er en god dose tålmodighet. Med Internettet tilgjengelig kan du Google enhver teknikk, du kan finne instruksjonsfilmer på YouTube, for ikke å snakke om alle strikkebloggene fylt med tips og inspirasjon. Det er en nettside jeg spesielt ønsker å anbefale, og det er KnittingHelp.com. Knitting Help er et nettsted utviklet av Amy og Sheldon Finlay. Jeg har fulgt deres arbeid i årevis nå, og det som startet med en håndfull enkle instruksjonsfilmer har endt opp som en brilliant ressurs- og instruksjonsside for strikkere.

I det siste har jeg forberedt mine Lær å strikke kurs. Når jeg underviser, i stedet for å fortløpende gå igjennom de ulike teknikkene, foretrekker jeg at gruppen jobber med å fullføre et konkret prosjekt. Jeg tror det er lettere å opprettholde interesse og motivasjon hvis du jobber mot et mål, og den stolthet og tilfredshet som studentene viser når de har fullført sitt første prosjekt er ubetalelig. Nå, sånn er det du får noen hektet på strikking! Det åpenbare å begynne med er et skjerf, men hvis du har lest de siste innleggene i denne bloggen så vet du at jeg er dritlei skjerf og at jeg har inngått et høytidelig løfte om å ikke strikke skjerf på veldig veldig veldig lenge. Så jeg har prøvd å komme opp med et rask og håndterlig prosjekt som introduserer de grunnleggende teknikkene for nybegynnerstrikkeren. Dette er hva jeg kom fram til: Fargerike og fancy grytekluter!

Easy Peasy Potholders

Du trenger:
Bomullsgarn, jeg har brukt Mirasol’s T’ika: 100% Pima Bomull som er enkelt å jobbe med for nybegynnere.
Et par rette pinner 4mm
Stoppenål

Når du lager disse gryteklutene strikker du to lapper, hvor du kombinerer to av mønstrene nedenfor. Legg en lapp over en annen og sy dem sammen, vær oppmerksom på at avstanden mellom stingene dine er jevn, slik at du får en fast og pen kant. Hvis du vil så lager du en løkke til å henge grytekluten i før du fester og skjuler den siste tråden.

Lapp 1: Rettstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Gjenta 54 rekker
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 2: Glattstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Neste rekke: strikk vrange masker fra begynnelse til slutt
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 3: Perlestrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk en maske rett og en maske vrang, gjenta ut rekken
Neste rekke: strikk en maske vrang og en maske rett, gjenta ut rekken
Forsikre deg om at rette masker plasseres over vrange masker, og vrange masker over rette masker.
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

 

What I hate about knitting, and how to make ponpons.

I know, I know, not many speak so enthusiastically about knitting as I do, but actually there is one thing I really hate about knitting and that is finishing. Making embellishments can be fun, especially when it involves new techniques to learn, but sewing up and weaving in ends are absolutely dead boring. I don’t find finishing up as an activity rewarding at all, except from the fact that when you are done your new beautiful knitwear is ready to go, in it self this last process of the project is a pain to complete! I’ve even had quite a few projects, all knitted up and done with, laying around forever and in the end being frogged just because I couldn’t bring my self to finish them completely. What I normally do to shorten this agony and trying to actually finish my projects is that I weave in the ends as I go, so not all of them are left to do in the end. This works for me. What do you hate about knitting, and how do you make your self do it anyway?

Speaking about embellishments, I have a project that is nearly done, and as you probably can guess, this time the process is supervised by someone who wont let me rest on my laurels. Not only that, but she is also very happy to be involved in finishing the project, so this weekend Nemi and I have been making ponpons. When we were at it we figured out that we might as well make a tutorial explaining how it’s done. It is a pretty basic technique that I’m sure that most of you know, but if you don’t, here’s the chance to learn it. By the way, ponpons make wonderful ”bombs” for peaceful yarnbombing. I got this lovely comment on the blog a while ago asking me to share this video, go have a look, and do notice the ponpon.
——————————–
Joda jeg vet, det er ikke mange som prater så entusiastisk om strikking som det jeg gjør, men det er faktisk noe ved strikkinga som jeg virkelig misliker og det er det som kommer etter selve det å strikke. Det å lage ulike dekorasjoner kan være artig, særlig hvis det medfører en ny teknikk som kan utforskes, men det å sy sammen kanter og feste tråder er absolutt det kjedeligste jeg vet! Jeg finner ikke denne delen av prosessen givende i det hele tatt, bortsett fra det enkle faktum av at når det er gjort så er jo prosjektet ferdig og klart til å tas i bruk, men i seg selv så syns jeg at avslutninga er en pine å skulle fullføre. Jeg har hatt flere prosjekt som jeg har strikket ferdig for så å la de ligge rundt i evigheter, for til slutt å rekke opp hele sullamitten, bare fordi jeg ikke kunne få meg selv til å gjøre unna dette siste som sto igjen. Hvordan jeg normalt løser dette, for å forkorte pinen og for å faktisk få noe ferdig. er at jeg prøver å feste tråder underveis i arbeidet, sånn at ikke alt blir værende igjen til slutt. Dette fungerer i en viss grad for meg. Hva med deg? Hva misliker du å gjøre, og hvordan får du deg selv til å gjøre det allikevel?

Nå som jeg er inne på dette med dekorasjoner, så har jeg jo et prosjekt som så og si er ferdig, og denne gangen har jeg noen som overvåker prosessen og som passer på at jeg ikke hviler på mine laubær. Ikke bare det, men hun er hjelpsom også, og vil mer enn gjerne bli med på å gjøre ferdig plagget. Så denne helga har Nemi og jeg vært travelt opptatt med å lage ponponer. I det vi holdt på så fant vi ut at vi like så godt kunne lage en forklaring på hvordan det gjøres. Det er jo en temmelig elementær teknikk som jeg regner med at de fleste kan, men kan du det ikke så har du nå muligheten til å lære. Forresten, ponponer er flotte som ”bomber” for fredelig ”garnbombadering”. Jeg fikk en trivelig kommentar på bloggen min for ei stund siden hvor jeg ble spurt om jeg ville dele denne videoen, ta en titt og legg merke til ponponen.
——————————–
Now, tutorial!
Nå, sånn skal det gjøres!

First of all you need to draw your template. We used some scrap carton from a cereal box, and a small glass and a coin to draw around. Basically you want to end up with two even donuts, the width of the donut represents the radius of your ponpon.

Først må du tegne malen din. Vi brukte kartong fra en frokostblandingseske, og et lite glass og en mynt til å tegne rundt. Det du vil ende opp med er to like smultringer, vidden på smultringen representerer ponponens radius.

Then you cut out the templates. Using a darning needle and holding the two templates together as one, start winding your yarn through the centre hole and around the template, keeping the treads tidy and even.

Så klipper du ut malene. Legg malene sammen som én mal og begynn å surre garnet gjennom hullet i midten og rundt smultringen. Det er lettest hvis du bruker en stoppenål til dette siden hullet fylles opp etter hvert, prøv å holde trådene jevne og tette når du surrer.

How many rounds you choose to wind is what decide the fullness of your ponpon. We usually make quite a few rounds, almost or completely filling the centre hole.

Det er hvor mange runder du velger å surre som bestemmer hvor fast ponponen din blir. Vi pleier som regel å surre sånn at midthullet fylles helt med garn.

Now push the yarn to side so that a small section of the cardboard template is showing, you need to reveal enough so that you can manage to put the point of your scissors between the two templates. Then cut the yarn around separating the two templates.

Nå skal du dytte garnet til side slik at litt av kartongen kommer fram, du trenger nok plass til å kunne smette tuppen på saksa i mellom de to malene. Klipp helt rundt mellom malene.

Place a thread of yarn between the two templates and fasten with a tight knot, wind it tightly around the ponpon a couple of times, and secure by making another knot or two. Now you can remove the templates, and after some beautifying trimming… Voila! Ponpons ready to go!

Legg en tråd med garn mellom malene, surr rund og knyt stramt, surr et par ganger til og sikre ponponen med en knute eller to igjen. Nå kan du fjerne kartongen, og etter litt forskjønnende stussing… Voila! Ferdige ponponer!

 

DIY Photography Light Box

Photographing yarn, or actually any object, can be a tricky thing. Especially when it comes to making sure that the colours comes out accurate. If you are very into photography you might have solved this issue by investing in an expensive camera that lets you manually adjust exposure and white balance, if not using a light tent or light box can be a good solution. The problem is that these are quite expensive too. Ages ago I read a very good tutorial on a photographing web site on how to make a light box your self, I made one, and were pretty pleased with how my pictures came out after using it. Of course the light box was not one of the things we prioritized bringing with us when we moved, so now when I received new yarns for my web shop and needed to take good pictures of them, I had to make a new one. Since I don’t remember the web site where I found the original tutorial I decided to make a tutorial my self, hoping that this can be useful to some of you.

Å fotografere garn, eller faktisk et hvert objekt, kan være en utfordring. Spesielt hvis man vil være sikker på at fargene blir gjengitt riktig. Hvis du er veldig interessert i fotografering så har du kanskje løst dette ved å investere i et dyrt kamera som lar deg justere hvitbalanse og eksponering manuelt, hvis ikke så kan det å bruke et lystelt eller en lysboks være en løsning. Problemet er bare at disse kan være temmelig dyre også. For lenge siden leste jeg en veldig bra oppskrift på et nettsted for fotoentusiaster om hvordan man kunne lage sin egen lysboks. Jeg lagde en slik boks og ble veldig fornøyd med resultatet da jeg så hvor fine bildene mine ble. Selvfølgelig var ikke lysboksen en av de tingene som ble prioritert da vi skulle flytte, og nå når jeg mottok nytt garn som trengtes å fotograferes til nettbutikken, måtte jeg lage en ny en. Siden jeg ikke husker hvor jeg fant den opprinnelige oppskriften på lysboksen, fant jeg ut at jeg skulle lage en forklaring selv, som forhåpentligvis vil kunne være til nytte for noen av dere.

To make your own light box you need a box. I prefer to use one that is as square as possible. It can be any size; the one I’m using here is quite small but will work fine when photographing small objects, like a ball of yarn. You also need measuring tape or a ruler, something to mark with like a pencil, paper knife and scissors, white fabric (I used plain cotton) and something to attach the fabric with like Gaffer tape, and finally you need glue and white card (I used a glue stick and two sheets of A1 170g). The most important part of the light box is the lights, and I’ll come back to that at the end of this tutorial.

For å lage din egen lysboks trenger du en boks. Jeg foretrekker en som er så kvadratisk som mulig. Den kan ha hvilken størrelse som helst, den jeg lager her er ganske liten, men vil fungere fint til fotografering av små ting, som et garnnøste. Du trenger også målebånd eller en stor linjal, en blyant, papirkniv og saks, hvit tøy (jeg brukte helt enkel bomull) og noe til å feste tøyet til boksen med som for eksempel Gaffa tape, og til slutt så trenger du lim og hvit kartong (jeg brukte limstift og to A1 ark på 170g). Det viktigste til lysboksen er selve lysene, og det kommer jeg tilbake til på slutten av forklaringen.

Measure in 2” from the side of the box marking multiple points around the edge. Connect these points with your ruler, and you should now have an even and centred 2” frame. Repeat on all sides, leaving the top and bottom of the box alone.

Mål 5 cm fra kanten på boksen og marker med flere punkter rundt sidene. Bruk linjalen til å tegne linjer igjennom alle punktene. På denne måten bør du få en jevn og sentrert 5 cm tykk ramme. Gjør dette på alle sidene, du trenger ikke å markere toppen og bunnen på boksen.

Cut out the boxes you have drawn, then cut off the flaps on the top leaving the bottom intact.

Skjær ut firkantene du har tegnet, så skjærer du av klaffene på toppen av boksen, la bunnen være intakt.

Now measure and draw 2” strips on your white card, you’ll need 16 strips, cut them out with your scissors.

Nå skal du måle opp 5 cm tykke striper på den hvite kartongen. Du trenger 16 slike pappstrimler, klipp de ut når du er ferdig.

Glue the strips to the inside of the box, completely dressing all the sides.

Lim pappstrimlene inn i boksen, kle alle sidene.

Take another sheet of the white card and cut a piece that is the same width as the inside of your box but the length much longer, and place it so that it curves to the bottom. Fold the excess card over the top edge and secure with tape. Make sure there are no creases or folds on the card, as this will show up in your pictures.

Ta et nytt ark med hvit kartong og klipp det til slik at bredden er den samme som innsiden på boksen din, men la lengden være mye lengre. Plasser kartongen slik at den ligger i en kurve ned mot bunnen. Brett rundt øverste kant og fest på baksiden med Gaffa.

Now you are ready to dress the outside of your box.

Nå er du klar til å kle boksens utside.

You need to cut two pieces of fabric that will cover left and right side of the box, and one that is big enough to cover the top. Attach using the Gaffer tape.

Du trenger å klippe til to stykker tøy til å dekke høyre og venstre side, og ett litt større stykke til å dekke toppen. Fest med Gaffa.

There you have it, your own light box. It looks like homemade, it IS homemade, but works like wonder! As I mentioned earlier the most important part of the box is the lighting, and what I’m showing you here for illustration really isn’t optimal, still I wanted to show you the box in action. Ideally you would light the top, a desk work lamp would do, and only use side lighting to adjust shadows and such. You would also use full spectrum light bulbs that cast white light instead of the yellow light that standard light bulbs will cast. I didn’t have any of these alternatives at hand when making the box, but still, as you can see …

Det var det, du har nå laget din egen lysboks. Den ser hjemmelaget ut, den ER hjemmelaget, men den gir et flott resultat! Som jeg nevnte tidligere så er den viktigste delen av lysboksen selve lyssettingen. Det jeg viser her er slett ikke en optimal løsning, men jeg ville allikevel vise frem lysboksen i aksjon. Ideelt så ville du ha lyssatt boksen ovenfra, en god gammeldags skrivebordslampe ville ha gjort susen, og du ville bare brukt sidelys til å justere skygger og sånt med. Du ville også bruke full spekter lyspærer som gir et mer hvitt lys, enn vanlige “huspærer” gjør. Jeg hadde verken pærer eller lampe tilgjengelig da jeg lagde boksen, men allikevel, som du kan se …

… the result is still pretty neat, isn’t it?

… resultatet ser slettes ikke verst ut, ikke sant?