Posts Tagged ‘Finished’

A love affair

First of all; a belated happy New Year to all of you! I hope the new year brings peaceful knitting with no dropped stitches or tangles, and may all your chosen film screenings turn out to be brilliant. I had so much fun with the give away before Christmas, posted in my last entry, and I really enjoyed all the guesses popping in on my Facebook and Twitter accounts. So I’m thinking that showing off the final result would be a good way to kick off the blog this year. I managed to finish the hat in time for Christmas and my husband was the very happy receiver of the Tricable hat by Woolly Wormhead from her latest collection Bambeanies. Since I’m on a roll showing off let me also throw in a few pictures of what else I knitted this Christmas, another hat, this time for ME! Again a Woolly Wormhead design, the Aeonium from her Twisted Woolly Toppers collection.

And with this my love affair with Woolly Wormhead is over, for now…

Først av alt, et forsinket godt nytt år til dere alle sammen! Jeg håper det nye året bringer fredfylt strikking uten floker eller mistede masker, og må hver filmvisning du går på vise seg å bli absolutt glimrende. Jeg syns det var så morsomt å lage konkurranse før jul, lagt inn i det forrige innlegget her på bloggen, og det var fornøyelig å se de ulike svarene poppe opp på Twitter og Facebook sidene mine. Så jeg tenker at å vise frem det endelige resultatet er en fin måte å kickstarte bloggen på i år. Jeg greide å få lua ferdig i tide, og min kjære ble den lykkelige mottaker av Tricablelua av Woolly Wormhead fra hennes siste mønstersamling Bambeanies. Siden jeg er så godt i gang skal jeg også vise frem hva annet jeg strikket over jul, enda ei lue, men denne gang til MEG! Igjen så er det et Woolly Wormhead design, Aeonium fra hennes Twisted Woolly Toppers kolleksjon.

Og med dette er min kjærlighetsaffære med Woolly Wormhead over, for denne gang…


 

Show off!

So finally there are some finished knitting to show off! Remember this one, Maya’s sexy vest, then you might remember that I was not very happy about the end result except from that I really fell in love with the yarn – Debbie Bliss Eco Baby 09. And as soon as the vest was finished I decided to frog it and use the yarn for something different. As you can see on my face, I’m much more pleased with this one. The patterns for both my failed vest and this The Karma Tank can be found in Custom Knits by Wendy Bernard.

Endelig har jeg noen ferdige prosjekt å vise frem! Husker du denne, Maya’s sexy vest, da husker du kanskje at jeg ikke var særlig fornøyd med hvordan den ble seende ut, bortsett fra at jeg forelsket meg fullstendig i garnet – Debbie Bliss Eco Baby 09. Så snart vesten var ferdig bestemte jeg meg for å rekke opp og bruke garnet til noe annet. Som du kan se på ansiktsutrykket mitt så er jeg mer fornøyd med det nye prosjektet. Mønstrene til både den mislykkede vesten og denne The Karma Tank finner du i Custom Knits av Wendy Bernard.

Not only that, I’ve finished another one of Wendy’s designs from this book, The Favorite Cardigan. If you have a look at my project page over at Ravelry, you can read my comments on all my projects from this book and I have to be honest and say that there have been a few issues with the shaping, but over all I’m pleased with how the end results turned out. Now, over to other books and new ventures!

Ikke bare det, jeg har gjort ferdig enda en av Wendys modeller fra denne boka, The Favorite Cardigan. Hvis du tar en titt på prosjekt sida mi inne på Ravelry så kan du lese de kommentarene jeg har på mine prosjekt fra denne boka, og jeg må være ærlig å si at det var enkelte ting jeg ikke har vært så fornøyd med, men i det store og hele syns jeg at sluttresultatene ble fine. Nå er jeg klar for andre bøker og nye utfordringer!

 

Birthday girl in the clouds

I have discovered a new favourite designer!!! Well she is in no way new in the knitting world, and it is a bit strange that I haven’t found her before now, but I’m so glad I did. Kate Davies’ designs are classy and tailored but in a quirky style, I just adore them! I just finished her (get off my) Cloud top, and rarely have I worked with a pattern so well written, which is a huge inspiration for me as an aspiring designer, this is the quality I aim to achieve. Reading her blog I found that she is an academic within History, and she absolutely loves Scotland’s scenic environment, but I also learned about her recovering from a stroke and how she feels that this has defined her personality in other ways than the woman she used to be. I can totally relate! I haven’t blogged about this, and don’t know if I ever will, but I have also been through a long process of illness and recovery, and yes it forces you to redefine your self. Now having read a lot of creative blogs and publications, it seems to me that people going through massive changes and difficulties (not necessarily physical/medical ones) often turn to creativity to find back to themselves, their core, and that this often comes out in striking results. Being creative seems to reassure oneself about the ability to be constructive and to create, when everything else, and sometimes even yourself, seems lost. Although I can’t put my finger on what this is exactly, I believe that I can sense a nerve, a trace, some sort of vulnerable strength from these experiences in the work of people who has gone through them.

Jeg har oppdaget en ny favoritt designer!!! Egentlig så er hun ikke særlig ny som mønsterdesigner, og det er i grunn litt rart at jeg ikke har oppdaget henne før nå, men jeg er så utrolig glad for at jeg også gjorde det til slutt. Kate Davies sine modeller er klassiske med vekt på nydelig passform, men samtidig har de sine spesielle særegenheter, jeg er simpelthen forelsket! Jeg har akkurat gjort ferdig (get off my) Cloud, og sjeldent har jeg arbeidet med et så velskrevet mønster, noe som er til stor inspirasjon for en aspirerende designer som meg, dette er den kvaliteten også jeg sikter etter. Ved å lese bloggen hennes har jeg lært at dette er en akademiker innenfor Historie, hun elsker Skottlands naturskjønne omgivelser, men jeg har også lært at dette er en kvinne som kommer seg etter et hjerneslag og om hvordan hun føler at dette har definert hennes personlighet som annerledes fra den kvinnen hun pleide å være. Dette kjenner jeg meg igjen i! Jeg har ikke blogget om dette, og vet ikke om jeg noen gang kommer til å gjøre det heller, men jeg har også vært igjennom lang tids sykdom og rekonvalens, og ja du tvinges til å redefinere deg selv. Nå etter å ha lest en rekke kreative blogger og publikasjoner, så virker det på meg som om at flere som går igjennom store og omveltende livsforandrende opplevelser og vanskeligheter (ikke nødvendigvis sykdomsrelaterte) ofte bruker kreative aktiviteter til å finne tilbake til seg selv, og at dette ofte kommer til uttrykk gjennom slående resultater. Det å være kreativ synes å forsikre en om at man fremdeles har evnen til å være konstruktiv og til å skape, når alt annet, og noen ganger til og med deg selv, virker tapt. Selv om jeg ikke helt greier å sette fingeren på hva dette er, så tror jeg at jeg kan sense en nerve, et spor, en form for sårbar styrke fra disse opplevelsene i arbeidet til de som har opplevd dem.


In all of Kate’s designs you can see her love for the Scottish nature show through, her delicate colour choices, the practicality of her garments, her choice of fibres. It’s obvious that these garments are made for and by someone who enjoys spending time outdoors. I like them all, but there’s one particular top I fell in love with. Why? Because it bursts of positivity and happiness. There’s an aspect of my life that fills me with positivity and happiness too, and that is my children! Coming my daughter’s nine year birthday and finding this top, it clicked! I just had to make it for her. Have I been knitting? Let me tell you, I almost didn’t sleep for a week. As I initially mentioned, this is a brilliantly well-written pattern. The details in the finishing are amazing, but also time consuming. I totally underestimated how long it would take me to finish the i-cord edging and to stitch up the hem. But in the end, as you can see, all is well! The gorgeous receiver is happy, in fact she refused to take it off and wore it for several days. Mission accomplished!

I alle av Kates modeller kan du se at hennes kjærlighet til den skotske naturen skinner igjennom, hennes delikate fargevalg, de praktiske aspektene ved plaggene, hennes valg av fibre. Det er tydelig at dette er plagg skapt for og av noen som liker å oppholde seg utendørs. Jeg liker dem alle, men det var spesielt ett plagg jeg falt fullstendig for. Hvorfor? Fordi det omtrent sprekker av positivitet og glede. Det er en side ved livet mitt som også er fylt av positivitet og glede, og det er barna mine! I forkant av jenta mi sin niårsdag var det å finne denne sommertoppen en et fantastisk sammentreff. Jeg bare måtte lage denne til henne. Krevde det mye arbeid? La meg fortelle deg at jeg har omtrent ikke sovet på ei uke. Som jeg sa, dette er et utrolig velskrevet mønster. Detaljnivået er svært høyt, og samtidig tidskrevende. Jeg undervurderte fullstendig hvor lang tid det ville ta meg å gjøre ferdig kantingen og å sy på plass linningen. Men til slutt, som du kan se, så endte det godt. Mottakeren er kjempefornøyd, faktisk så nektet hun å den av og brukte den over mange dager. Oppdraget fullført!

 

The Inspired Cardigan

Remember this post? I wrote about knitting swatches and about inspiration and design. I even left a tiny picture teaser on what I was working on at that time. Well, finally I can reveal what it was all about!

Inspiration certainly strikes unexpectedly. In my shop I display swatches to show the customers the different structures of the yarns that I carry. As I was knitting this particular swatch in ochre yellow Pima cotton I had a picture of a cardigan in my mind. What I pictured was a cardigan that was stylish yet comfortable, with a classic empire waist shape and slightly puffed sleeves. So I came up with The Inspired Cardigan! The cardigan is a quite quick knit, so it didn’t take me long to have the prototype ready. What took a lot of time was to write the pattern, making sure every stitch had been counted for. I’ve published patterns for smaller knits before, but this is the first time I’ve actually worked through the sizes, measurements and charts for a large garment. Then I posted a request on Ravelry’s The Testing Pool group, to have my pattern tested. I will be grateful forever to these lovely women for the invaluable help they gave me. Their effort, patience and brilliant feed back result in the high quality of this pattern. I have to admit that I’m very proud of my design, but also of being able to provide such a clear and easy to follow pattern.

_ _ _

Husker du dette innlegget? Jeg skrev om å strikke prøvelapper, og om inspirasjon og design. Jeg la også igjen et lite ”ertebilde” som en smakebit fra prosjektet jeg arbeidet med da. Endelig kan jeg avsløre hva dette dreide seg om!

Inspirasjonen slår virkelig til når man minst venter det. I butikken min henger jeg opp prøvelapper som jeg har strikket, for å vise kundene eksempler på de ulike garntypene jeg fører. Da jeg strikket denne prøvelappen i okergul Pima bomull så jeg for meg en helt spesifikk kardigan. Det jeg ville lage var en kardigan som var trendy men komfortabel, med et klassisk empireliv og diskré puffermer. Det jeg kom opp med er The Inspired Cardigan! Denne er rask å strikke, så det tok ikke særlig lang tid før jeg hadde prototypen klar. Det som derimot tok lang tid var å formulere mønsteret (på engelsk!) og det å være sikker på at alle detaljer var med. Jeg har jo utgitt mønster for mindre prosjekter før, men dette er første gang jeg har jobbet igjennom størrelser, målberegninger og skjematikk for et så stort plagg. Etter dette la jeg inn en forespørsel på Ravelrys The Testing Pool gruppe hvor jeg spurte om noen kunne tenke seg å prøvestrikke for meg. Jeg vil forevig være takknemlig overfor disse fantastiske damene for den uvurderlige hjelpen de ga meg. Deres innsats, tålmodighet og gode tilbakemeldinger er hva som resulterer i dette mønsterets høye kvalitet. Jeg må innrømme at jeg er fryktelig stolt over selve designet, men også over det å være i stand til å tilby et klart og tydelig mønster som det er lett å følge.

This is a pattern suitable for the beginner knitter as it involves some basic shaping techniques, still the details and the stitch pattern makes it interesting for the intermediate skilled knitter. Included in the pattern are Instructions, charts and fitting tips as the project progress. Sizes are X-Small, Small, Medium, Large and X-Large.

Dette er et mønster som passer for nybegynneren da det involverer noen grunnleggende fasonggivende teknikker. De ulike detaljer og maskestrukturer gjør mønsteret interessant for den viderekommende strikkeren. Dette mønsteret inneholder instruksjoner, skjematikk og tips om hvordan tilpasse plagget til din fasong underveis. Mønsteret oppgir følgende størrelser: X-Small, Small, Medium, Large og X-Large. Mønsteret er skrevet på engelsk.

By clicking on the “buy now” button, you will be redirected to Ravelry, where you can purchase the pattern using Paypal. You don’t have to register or be a member of Ravelry to make a purchase. Price is £4.50

Ved å klikke på “buy now” knappen blir du videresendt til Ravelry, hvor du kan kjøpe mønsteret og betale ved å bruke Paypal. Du må ikke være registrert eller medlem av Ravelry for å gjennomføre et kjøp. Mønsteret koster £4.50 (som er 41 Nkr per 18.03.11)

 

So you think you can knit?

Well, the answer is, you probably can! If you don’t know how to let me assure you that knitting is easy! I’m absolutely convinced that everybody is able to learn how to knit, all it takes, and this might be the biggest challenge, is a bit of patience. With the Internet available you can Google any technique, you can find video tutorials on YouTube, not to mention all the knitting blogs filled with tips and inspiration. There is one site I’d particularly like to recommend and that is KnittingHelp.com. Knitting Help is a site developed by Amy and Sheldon Finlay. I’ve been following their work for years now, and what started with a handful of basic knitting videos has become a brilliant resource and instruction web site for knitting.

Lately I’ve been preparing my Learn how to knit workshops. When I teach, instead of just going through the different techniques I prefer that the group work to complete a project. I believe that it is easier to maintain interest and motivation if you are working towards a goal, and the proudness and satisfaction my students show when having completed a project is priceless. Now this is how you get someone hooked on knitting! The obvious place to start is often with a scarf, but if you read the previous posts of my blog, you know that I’m fed up with scarves and that I’ve made a pledge not to make more in a very very very long time. So, I’ve tried to come up with a quick and manageable project that will introduce a set of different basic techniques for the beginner knitter. This is what I came up with: Colourful and fancy potholders!

Easy Peasy Potholders

You need:
DK cotton yarn, I’ve used Mirasol’s T’ika: 100% Pima Cotton which is brilliant to work with for a beginner knitter
Pair of straight knitting needles size 4mm
Darning needle

To make these potholders you knit two squares, combining two of the following stitch patterns. Lay one square on top of the other and stitch them together, making sure the space between your stitches are even to make a pretty and firm edge. If you want to, make a loop to hang the potholders from before weaving in and hiding the ends.

Square 1: Garter Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Repeat for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 2: Stockinette Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Next row: purl through out the row.
Repeat last two rows for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 3: Seed stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit one stitch, purl one stitch,
repeat through out the row.
Next row: purl one stitch, knit one stitch,
repeat through out row.
Make sure that a knit stitch is placed over a purl stitch, and a purl stitch over a knit stitch.
Continue alternating the last two rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Det kan du! Hvis du ikke vet hvordan så la meg forsikre deg om at strikking er lett! Jeg er hellig overbevist om at absolutt alle kan lære seg å strikke, det som kreves, og det er kanskje den mest utfordrende biten, er en god dose tålmodighet. Med Internettet tilgjengelig kan du Google enhver teknikk, du kan finne instruksjonsfilmer på YouTube, for ikke å snakke om alle strikkebloggene fylt med tips og inspirasjon. Det er en nettside jeg spesielt ønsker å anbefale, og det er KnittingHelp.com. Knitting Help er et nettsted utviklet av Amy og Sheldon Finlay. Jeg har fulgt deres arbeid i årevis nå, og det som startet med en håndfull enkle instruksjonsfilmer har endt opp som en brilliant ressurs- og instruksjonsside for strikkere.

I det siste har jeg forberedt mine Lær å strikke kurs. Når jeg underviser, i stedet for å fortløpende gå igjennom de ulike teknikkene, foretrekker jeg at gruppen jobber med å fullføre et konkret prosjekt. Jeg tror det er lettere å opprettholde interesse og motivasjon hvis du jobber mot et mål, og den stolthet og tilfredshet som studentene viser når de har fullført sitt første prosjekt er ubetalelig. Nå, sånn er det du får noen hektet på strikking! Det åpenbare å begynne med er et skjerf, men hvis du har lest de siste innleggene i denne bloggen så vet du at jeg er dritlei skjerf og at jeg har inngått et høytidelig løfte om å ikke strikke skjerf på veldig veldig veldig lenge. Så jeg har prøvd å komme opp med et rask og håndterlig prosjekt som introduserer de grunnleggende teknikkene for nybegynnerstrikkeren. Dette er hva jeg kom fram til: Fargerike og fancy grytekluter!

Easy Peasy Potholders

Du trenger:
Bomullsgarn, jeg har brukt Mirasol’s T’ika: 100% Pima Bomull som er enkelt å jobbe med for nybegynnere.
Et par rette pinner 4mm
Stoppenål

Når du lager disse gryteklutene strikker du to lapper, hvor du kombinerer to av mønstrene nedenfor. Legg en lapp over en annen og sy dem sammen, vær oppmerksom på at avstanden mellom stingene dine er jevn, slik at du får en fast og pen kant. Hvis du vil så lager du en løkke til å henge grytekluten i før du fester og skjuler den siste tråden.

Lapp 1: Rettstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Gjenta 54 rekker
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 2: Glattstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Neste rekke: strikk vrange masker fra begynnelse til slutt
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 3: Perlestrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk en maske rett og en maske vrang, gjenta ut rekken
Neste rekke: strikk en maske vrang og en maske rett, gjenta ut rekken
Forsikre deg om at rette masker plasseres over vrange masker, og vrange masker over rette masker.
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

 

Finally Christmas is over

No, don’t get me wrong, I had a lovely Christmas with my family, but knitting wise I’m so glad it’s over. With the opening of the shop, our budget this year was really low, and I mean REALLY low. So giving nice gifts to everyone this year meant that I had to knit them. As I told you in my last entry I’ve been knitting scarves, no less than four scarves in one month! After completing the Challenging Lace Scarf for my Grandmother, I made the Wisp with some alternations for my Mother in law. I dropped the eyelets and the buttons, and repeated the panel 25 times, instead of the 17 times that is done in the original pattern.
Then I made a scarf for my Mom and one for my husband, both improvised as I knitted them. I planned for a really funky scarves photo shoot to show off my efforts, but suddenly Christmas was here and I had to give them away before any pictures were taken. Except from the Wisp, which I now can show off in all its glory!

Nei, ikke misforstå meg, jeg hadde en fantastisk flott jul sammen med familien min, men når det kommer til strikking så er jeg glad for at den er over. Med åpningen av butikken så var julegavebudsjettet vårt trangt i år, og da mener jeg VIRKELIG trangt. Så det å gi fine gaver til alle i år betød at jeg måtte strikke mange av dem. Som jeg fortalte i forrige innlegg så har jeg strikket skjerf, intet mindre enn fire skjerf strikket jeg på en måned! Etter å ha gjort ferdig the Challenging Lace Scarf til min Bestemor, strikket jeg the Wisp med noen endringer til min Svigermor. Jeg droppet knapper og knappehull, og gjentok panelet 25 ganger, i stedet for 17 ganger som det er gjort i den opprinnelige versjonen. Så strikket jeg et skjerf til min Mamma og et til min elskede kjæreste, begge improvisert frem underveis. Jeg planla en skikkelig funky fotografering for å vise frem resultatene, men plutselig var jula her, og jeg måtte gi bort skjerfene før jeg fikk tatt noen bilder. Bortsett fra Wisp, som jeg nå endelig kan vise frem i all sin herlighet!


In my search for the perfect knitted gifts I also found and fell completely in love with Woolly Wormhead’s designs. Her hats are just amazing! For Nemi I made the Brownie, published in the book Twisted Woolly Toppers. This pattern was so fun to work with that I came up with a pair of fingerless gloves as well, based on the Brownie pattern. I think that the result would have looked even better using a solid colour yarn, but Nemi fell in love with this yarn ages ago and so I felt that I had to use it. As you can see, it still looks beautiful, and the receiver is very happy about her new outfit.

Now as for next year, it’s all about egocentric knitting, first and foremost I will be knitting for me. And I can assure you I will not knit any scarves for a very very long time!

Da jeg leita etter de perfekte strikkede gaver fant jeg og forelsket meg fullstendig i Woolly Wormhead sine modeller. Luene hennes er rett og slett fantastiske! Til Nemi strikket jeg Brownie, publisert i boka Twisted Woolly Toppers. Dette mønsteret var så artig å jobbe med at jeg også strikket et par fingerløse hansker, basert på luemønsteret. Jeg tror at resultatet ville ha sett bedre ut i ensfarget garn, men Nemi falt for dette garnet for evigheter siden, så jeg følte at jeg bare måtte bruke det. Som du kan se, så ser det fremdeles flott ut, og mottakeren er veldig fornøyd med det nye settet sitt.

Når det gjelder neste år, så handler det om egosentrisk strikking, jeg skal først og fremst strikke til meg selv. Og jeg kan love deg en ting, jeg kommer ikke til å strikke skjerf på veldig veldig lenge.

 

Commercial message, and then some…

If you have followed my blog you know that I normally don’t flaunt my commercial activities here. In that way I’m not a huge fan of mixing work and pleasure, all though these days I have to admit that pleasure is a considerable aspect of my working life. It is difficult for me not to share what’s going on with my shop, considering that my life evolves around this shop these days, and since many of you have asked for more pictures and wanted to know more about the shop, I’m very happy to tell!
I had a fantastic opening day Saturday October 9th, most of all it was very exiting to see how all the hard work came together as everything was ready the night before. There are still some bits and pieces left to be sorted, but still I was definitely ready to open. The pictures show the shop on the opening day. We served organic wine and homemade cheesecake to the customers, and everyone that came by were very enthusiastic and positive about the opening. I really feel that the area has welcomed me in the very best way!

Hvis du har fulgt bloggen min en stund så vet du at jeg normalt ikke bruker den til å rope ut om mine kommersielle aktiviteter. Det er noe med det å blande arbeid og fritid som jeg ikke liker, selv om jeg må innrømme at disse to flyter temmelig sammen nå om dagen. Det er vanskelig å ikke skulle skrive noe om butikkprosjektet mitt, siden livet mitt bare dreier seg om det for tiden, og siden så mange av dere har spurt om bilder og ville vite mer om butikken, så vil jeg jo mer enn gjerne fortelle.
Jeg hadde en fantastisk åpningsdag lørdag 9. oktober, etter alt arbeidet som ligger bak så var det veldig spennende å se hvordan alt kom i hop og ble klart kvelden før. Det er fremdeles endel småtterier som gjenstår, men allikevel så var jeg definitivt klar for åpning. Bildene viser butikken på åpningsdagen. Vi serverte økologisk vin og hjemmelaga ostekake til kundene, og alle som kom innom var veldig entusiastiske og positive til åpningen. Jeg føler virkelig at området har gitt meg den beste velkomsten jeg kunne ha fått!

Did you notice my sign on the counter in the corner? My beautiful sign is hand made by my friend Daley and his girlfriend Lizzie. Daley, who makes the coolest screen-prints ever at ConsumerRevolt, screen-printed my logo and then Lizzie coloured in the colours painting it by hand. My sign is the most amazing gift that I will treasure forever! It was supposed to be hung up before the opening, but of course the workman cancelled our appointment, but a few days later it was hanging outside in all its glory.

La du merke til skiltet på disken i hjørnet? Det flotte skiltet mitt er laget av min gode venn Daley og kjæresten hans Lizzie. Daley, som lager de stiligste silketrykk på ConsumerRevolt, trykket logoen min og så fargela Lizzie skiltet ved å male for hånd. Skiltet er et av de utroligste gaver jeg noensinne har mottatt, og jeg vil verdsette det svært høyt for alltid! Det skulle selvfølgelig være på plass før åpningen, men håndverkeren avlyste avtalen, etter et par dager var det heldigvis på plass.

Now, having taken the leap from yarn stall to yarn shop I’ve added a lot to my selection of goods. At the moment the web shop is quite moody due to an upgrade, upgrading is like playing Russian roulette, something is just doomed to go wrong. But it will all be sorted in a few days, and just to give you a little teaser about what soon will be in place, look at all these wonderful yarns!

Siden jeg tok det store skrittet fra garnbu til garnbutikk så måtte jeg selvfølgelig også utvide nettbutikken. Akkurat nå er nettbutikken en smule ustabil på grunn av en oppgradering. Oppgradering av programvare er jo som å spille russisk rulett, noe er bare dømt til å gå galt, og det gjorde det… Men om noen få dager vil alt være som det skal, og her er en liten forsmak på noe av det fantastiske garnet man kan finne der inne!

You probably think that I haven’t had the time to knit lately, and you’re absolutely right! But my wonderful Labyrinth was finished quite a while ago; I just haven’t had time to get pictures taken and to show it off yet. But here it is, and I have to say, this is one of the projects that I’m very pleased with. This is a sweater I’ll be using a lot! Btw, I have casted-on a new project that so far looks like it will turn out just as successful as the Labyrinth, but that one I’ll show you next time…

Du tror sikkert at jeg har hatt det alt for travelt til å strikke i det siste, og du har helt rett! Men min Labyrinth var faktisk ferdig for en god stund siden, jeg har bare ikke hatt tid til å få tatt bilder og vist den frem. Her er den, og jeg må si at jeg er veldig fornøyd med resultatet, dette er en genser som vil bli brukt mye! Forresten, så har jeg lagt opp et nytt prosjekt som jeg så langt også tror vil bli veldig vellykket, men det får jeg vise frem neste gang…

 

Knitting on broomsticks, as any decent witch will do

I just finished a fun and quite out of the ordinary project. I’ve knitted a wall; yes you read it correctly, a wall. To be honest I actually stole the idea from a children’s activity tent at the Camden Green Fair. This tent was absolutely awesome, it had a huge knitted wall in black chunky yarn and all over it there were attached colourful buttons made out of spray painted jar lids. Mine is a simpler version, but I’m still pretty proud of how it came out. I made the knitting needles using broomsticks which I sanded with an electrical sander to get them smooth and pointy, then I painted two polystyrene balls (the kind you can find in any craft shop) with acrylic paint and glued them to the broomsticks. I tore cotton fabric to make the yarn, casted on using the backward loop method, and knitted my wall. The idea is to encourage to see new possibilities in what there is, and to show that you can knit with practically anything. It looks pretty neat in my stall doesn’t it? The thing is, that just as I finished this cool decorative project for my stall, I made a huge decision. To be fair, WE (my husband and I) made a huge decision. We are taking the wool stall to the next level and are opening a wool shop. Really scary, exiting and exhausting at the same time! I’ll tell you all about it later…

Jeg har akkurat avsluttet et artig og annerledes prosjekt. Jeg har strikket en vegg, ja du leste riktig, en vegg. For å være helt ærlig så har jeg stjålet ideen fra et barneaktivitetstelt som jeg så på Camden Green Fair. Dette teltet var absolutt fabelaktig, det hadde en diger strikket vegg i tykt svart garn, og rundt om på veggen var det festet fargerike knapper laget av spraylakkerte syltetøyglasslokk. Min vegg er en noe enklere versjon, men jeg er allikevel ganske så stolt over hvordan den endte opp. Jeg lagde strikkepinnene av kosteskaft som jeg pusset jevne og spisse i den ene enden med en elektrisk pussemaskin, så malte jeg to isoporkuler med rød akrylmaling og trædde dem på den andre enden av kosteskaftene og sikret med en god dæsj lim. Jeg rev opp bomullstøy som garn, la opp med enkelt løkkeopplegg, og strikket meg en vegg. Ideen er å oppmuntre til å se nytt i det som allerede ér, og å vise at du kan strikke med praktisktalt hva som helst. Den ser ganske lekker ut der den henger i bua ikke sant? Det er bare det, at i dét jeg gjorde ferdig dette dekorative prosjektet til bua mi, så tok jeg en stor avgjørelse. Eller mer rettferdig; VI (mannen og jeg) tok en stor avgjørelse. Vi tar det neste store skrittet med garnbua og åpner garnbutikk. Det er virkelig spennende, skummelt, og veldig slitsomt på en gang! Jeg skal fortelle deg alt om det senere…

 

No use being sexy if you can’t wear it.

Giselle is done! After putting it on hold for a little while, I found myself being very enthusiastic about finishing it. It really looked gorgeous while blocking, and I was so sure I was going to look smokin’ hot wearing it, so I couldn’t finish the I-cord to tie it up in the back fast enough. It is such a shame that something that looks so good in the pictures is totally unwearable. There is something really awkward about the final shape, something just isn’t right so nothing stays in place where it should. It might have to do the neckline that is very, very wide, and that this affects the movement of the whole garment. I have to admit that I was warned, but chose to ignore all the negative comments that I found on Ravelry regarding this project. Next time I start on such a big (and expensive) project I’ll make sure to pick a pattern with loads of positive response. Well, done is done, over to something else…

Giselle er ferdig! Etter å lagt prosjektet til side for en stund, ble jeg plutselig veldig ivrig på å få det ferdig. Det så virkelig lekkert ut da jeg la plagget ut til blokking, og jeg var så sikker på at jeg kom til å se så vannvittig bra ut med det på, at jeg kunne ikke fort nok få gjort ferdig båndet som knytes bak. Det er bare så synd at noe som ser så fint ut på bildene er totalt umulig å ha på seg i virkeligheten. Det er noe ordentlig rart med den endelige fasongen, noe er rett og slett ikke helt riktig så ingenting holder seg på plass der det skal være. Det kan ha noe med den veldig vide utringinga ved skuldrene å gjøre, og at dette påvirker hvordan plagget bæres av kroppen. Jeg må innrømme at jeg ble advart på forhånd, men valgte å overse alle de negative kommentarene jeg fant på Ravelry om dette prosjektet. Neste gang jeg går i gang med noe så stort (og så dyrt) skal jeg velge ut et mønster som har tonnevis av positive tilbakemeldinger. Vel, gjort er gjort, over til noe annet…