Archive for June, 2008

Baby Kimono

Hurray, another finished project! And guess what, it is another baby garment! But this time it is not for the baby growing inside of me, this lovely kimono is a present for a little girl growing in someone else’s belly. Again, I found the pattern searching through Ravelry. The Sachiko Kimono Sweater is designed by Erika Flory, and it was published in For The Love of Yarn, winter issue 07. It was a very easy knit, but I used a yarn that I’m not familiar with. Gjestal’s Føn is made of a bamboo(70%)/cotton(30%) mix, and is incredible soft, but it is also difficult to maintain a consistent gauge using it. I had to put in an extra effort blocking it, being careful to measure and adjusting the fabric by stretching it a bit where necessary. However I think the result ended up great.

Hurra, enda et prosjekt som er ferdig. Det er enda et babyplagg, men denne gangen er det til noen andre enn babyen som vokser inne i magen min, denne kimonoen er til ei lita jente som ligger og gror inne i en annen mage. Igjen så har jeg funnet mønsteret på Ravelry. Sachiko Kimono Sweater er designet av Erika Flory, og mønsteret ble publisert i For The Love of Yarn, vinternummeret 07. Den var kjempelett å strikke, men jeg brukte en garntype som jeg ikke var vant til fra før av. Gjestals Føn er laget av en bambus(70%)/bomull(30%) miks, og er utrolig mykt, men derfor er det også vanskelig å holde strikkefastheten jevn når man bruker det. Det krevdes litt ekstra innsats under blokkinga, fordi jeg måtte være nøye med måling og strekking av tøyet enkelte steder for å få fasongen riktig. Uansett så er jeg temmelig fornøyd med resultatet.

 

I’ve been tagged

A few weeks ago I was tagged by Felisi
It goes like this:
Pick up the nearest book.

Open on page 123.

Find the fifth sentence.

Post the next three sentences.

Tag five people, and acknowledge who tagged you.

Being so busy with my MD (only four weeks to go until deadline) I forgot all about it, but today I remembered. Sorry, but considering which books that surround me these days it’s no wonder that I had to pick up an academic book, “Experimental Ethnography” by Catherine Russell.

“The motto of the 1893 World’s Columbian Exposition in Chicago was “To See Is to Know” – indicating the coextensive discourses of science, visuality, imprisonment, and imperialism that governed the display of native peoples. The display of animals likewise demonstrated the plunder of the “civilizing process” – the taming of wild beasts and the wealth of knowledge and multiplicity produced through colonial power. John Berger has further suggested that the zoo exhibits the marginality of animals in industrial society.”

Do academic books have long sentences or what?

It’s my turn to tag, and so I hereby tag these five lovely people:
Frk. Badegakk
Lick my Sticks
Mel
One K
Anette K

—————————————————————-
Jeg har blitt tagget av Felisi, og den går sånn her:

Ta opp boka nærmest deg.
Slå opp på side 123.
Finn den femte setningen.
Legg ut de neste tre setningene.
Tagg fem nye personer, og gi til kjenne den som tagget deg.

Over finner dere sitatet fra en av skolebøkene mine, men jeg orker rett og slett ikke å oversette det til norsk.
Jeg har også tagget fem nye mennesker som det er linket til over.

 

Soakers

I’m a human being and therefore I consume, but I try to be as conscious about my own and my family’s consumption as I possible can. Our family is soon expanding, and that brought my attention to an issue that I haven’t thought much about since my daughter was a baby about six years ago. Then, as now, we chose to use reusable diapers and I’d like to tell you a bit about why. It is incredible how much waste the use of paper diapers amount to. A few years ago the annual consumption of paper diapers represented 80 000 tons of waste, just in the Nordic countries (Norway, Sweden, Denmark, Iceland and Finland). On average a baby produces one ton of waste during its nappy period. A diaper consists of several substances which are harmful to our environment; plastic, rubber, glue, and cellulose. To produce cellulose you need wood fibers added with chemicals that contain sulfur and bleach. Paper diapers are not compostable and they dissolve very slowly.

Reusable diapers are often made of cotton, and its production also has a negative impact on the environment, especially during refinement and bleaching. Still, since each child uses a limited amount of diapers throughout the nappy period the impact is considered minimal, and this includes the environmental effects of using washing machines and detergents. It is also more and more common to make diapers out of bamboo or hemp fibers, which both represent more sustainable agriculture and environmental friendly production. If the environmental issue isn’t enough for you, you might want to consider the health issues that the use of paper diapers inflict on your baby. German studies shows that paper diapers can have a negative effect on men’s sperm production, which is developed while still a baby. An American study concluded that the chemicals used in paper diapers can be one of the reasons behind the increase of asthma in young children. Greenpeace has also tested well known diapers brands and found that many of them contained hormones disruptive substances. All the information above is confirmed in the study “Diapers and Environment” by Jan Wijkmark/VERNA Ekologi AB, Sweden January 2004.

Now, if you survived the length of this entry, this is where it might become interesting for you as a knitter. Using reusable diapers gives you the opportunity to wallow in fancy, cool and oh so soft soaker projects. I just finished these two (shown with a bamboo fitted diaper, and a hemp prefold diaper), and they were fast and easy to knit, it took me two nights to complete them. These are known as the Curly Purly Soaker designed by Marnie Ann Joyce, and I found the pattern through Ravelry on the great www right here.

Som menneske forbruker jeg og produserer søppel, men jeg prøver å være så bevisst mitt og min families forbruk som jeg kan. Nå som vi står foran en familieforøkning har oppmerksomheten min blitt rettet mot et tema som jeg ikke har ofret en tanke siden storepia var baby, og det begynner jo å bli seks år siden. Da, som nå, var det helt naturlig for oss å velge tøybleier framfor engangsbleier, og jeg har lyst til å fortelle litt om hvorfor vi har valgt dette. Det er utrolig hvor mye søppel bruken av papirbleier utgjør. For noen år siden viste man at engangsbleier utgjorde 80 000 tonn søppel i de nordiske landene. En baby sies å produsere ett tonn søppel i løpet av bleieperioden. Bleiene inneholder miljøfarlige stoffer som plast, gummi, lim og cellulose. For å produsere cellulose trenger du trefiber som tilsettes kjemikalier som inneholder blant annet svovel og blekningsmiddel. På grunn av det store innholdet av plast lar ikke disse bleiene seg kompostere, og de brytes ned svært sakte.

Tøybleier er ofte laget av bomull som også har negative følger for miljøet med tanke på produksjon, spesielt i forbindelse med foredling og bleking av tøyet. Allikevel, siden hvert barn bruker en begrenset mengde bleier i løpet av hele bleieperioden, er den negative påvirkningen av miljøet vurdert som minimal. Denne vurderingen inkluderer også energiforbruket og kjemiske stoffer forbundet med bruk av vaskemaskin til rengjøring. Det er også mer og mer vanlig å lage bleier av hamp eller bambus, som representerer mer bærekraftig jordbruk og mindre skade på miljøet gjennom produksjon enn hva bomull gjør. Hvis miljøargumentet ikke holder for deg, vil du kanskje allikevel vurdere den helsemessige effekten papirbleiebruk kan ha for barnet ditt. Tyske studier viser at papirbleier kan ha negative følger for menns sædproduksjon, noe som etableres i løpet av de første leveårene. Et amerikansk studie konkluderte med at papirbleiebruk kan ha sammenheng med den økende forekomsten av astmatikere. Videre har Greenpeace gjennomført tester av kjente bleiemerker og fant hormonforstyrrende stoffer i flere av dem. All informasjon som jeg har gjengitt i dette innlegget er bekreftet i den svenske undersøkelsen “Blöjor och miljo” utført av Jan Wijkmark/VERNA Ekologi AB, januar 2004.

Hvis du har overlevd lengden på dette innlegget til nå, er det her det begynner å bli interessant for deg som strikker. Å bruke tøybleier gir deg muligheten til å omtrent velte deg i stilige, flotte, og åh så myke bleiebukse prosjekter. Jeg har akkurat gjort ferdig disse to (avbildet med en bambus formsydd bleie, og en hamp brettebleie) som var lette og artige å strikke. Det tok omtrent to kvelder å gjøre disse to ferdige. De er kjent som ”Curly Purly Soaker” og er designet av Marnie Ann Joyce. Mønsteret fant jeg via Ravelry på den fantastiske Verdensveven akkurat her. For deg som ikke har prøvd deg på et engelsk mønster enda så kan kanskje dette være et passende første prosjekt.