Archive for April, 2008

And the winner is…

I want to say thanks for all the response and suggestions I got about how to change my blog. Some of the suggestions were very much in line with what I’m already considering, but some ideas was totally new to me and very interesting. It actually never occurred to me that my font was small and difficult to read, so thank you so much for pointing that out. Drawing the winner I had to get some qualified help to make sure that everything was done properly and correctly. As you can see; the winner is One K! I won’t reveal what the prize is since I personally love surprises and have decided to surprise the winner. Hopefully One K will show you what she has won when she receives the prize, and convince you all of my amazing generosity.

Jeg vil takke for all tilbakemelding og forslag om hvordan jeg kan forandre på bloggen slik at den blir bedre. Mye av dette var i tråd med det jeg allerede tenker på , men noe var også helt nytt for meg. Det har faktisk ikke slått meg at fonten min er liten og kan være vanskelig for enkelte å lese så tusen takk for å ha gjort meg oppmerksom på dette. Når det kom til trekkingen av en vinner så måtte jeg jo sørge for å få kompetent hjelp, sånn at alt gikk ordentlig og skikkelig for seg. Som du kan se; vinneren er One K! Jeg vil ikke avsløre hva premien er siden jeg selv er så glad i overraskelser og har lyst til å overraske vinneren. Forhåpentligvis vil OneK vise dere hva det er hun mottar, så får dere alle se hvor gavmild jeg kan være.

 

Presents

I’ve finished the ”I Keep Hedda Warm” sweater. It doesn’t show so well in the pictures, but the letters are made in glittery gold to satisfy my daughters need for glam, and let me tell you that Hedda’s owner is very pleased with the result. I’m in the process of writing down the pattern, and when I’ve had it proofread I will publish it as my first pattern on this blog. So if you pop by in a few days it should be all ready for you to download. So one present for my daughter, and one for my readers, and then….one for me! I’ve got books!!! My lovely Granny had a look at my Amazon wish list and ordered some books that arrived in my mailbox to day. I know that my Granny is quite proud of me and my knitting, after all she is the origin for my fibre passion being the one who taught me in the first place, and now she’s helping me to develop my skills even more. This was just a wonderful present that made me very very happy! Just look how my library just increased; ”Knitting from the Top” by Barbara G. Walker, ”Knitting Workshop” by Elizabeth Zimmermann, ”A Treasury of Knitting Patterns” also by Barbara G. Walker, and ”Spin It, Making Yarn from Scratch” by Lee Raven. I honestly don’t think I’ll make any huge progress with any of my ongoing projects for a while; after all I have lots of reading to do. By the way, let me remind you about my ongoing contest, which you can read about here.

Jeg er ferdig med “I Keep Hedda Warm” genseren. Det vises ikke så godt på bildet, men bokstavene er i glitrende gull for å tilfredstille min datters hang til glamour, og la meg fortelle deg at Heddas eier er virkelig fornøyd med resultatet. Jeg holder på å skrive ned mønsteret, og så snart jeg har fått noen til å lese korektur så skal jeg publisere det her på bloggen. Så hvis du kommer innom om et par dager så skal det være klart til å lastes ned. Så, én gave til dattera mi, én gave til leserne mine…og én gave til meg! Jeg har fått bøker! Min kjære bestemor var inne og kikket på ønskelista mi hos Amazon, og endte opp med å bestille noen bøker som jeg fikk i postkassa mi i dag. Jeg vet at bestemor er ganske stolt av strikkinga mi, tross alt er jo hun utgangspunktet for denne fibergalskapen siden det var hun som lærte meg å strikke til å begynne med, og nå hjelper hun meg til å utvikle ferdighetene mine enda mer. Dette var rett og slett en fantastisk gave som jeg er kjempeglad for! Bare se hvor biblioteket mitt har vokst; ”Knitting from the Top” av Barbara G. Walker, ”Knitting Workshop” av Elizabeth Zimmermann, ”A Treasury of Knitting Patterns” også av Barbara G. Walker, og ”Spin It, Making Yarn from Scratch” av Lee Raven. For å være helt ærlig så tror jeg ikke det blir noe særlig til progresjon på de prosjektene jeg holder på med på en stund; jeg har tross alt en del å lese. La meg foresten minne på om den konkurransen som går her inne på bloggen, det er enda noen få dager igjen før fristen, og du kan lese alt om den her.

 

I can spin!

Well, “can” might be a huge exaggeration since I realize that I have lots and lots of practising to do before I can claim that I know how to spin. Though this is my first try, and it did come out looking like yarn, so I’m pretty pleased with my self. It’s the first single of something that I hope will turn out to be a 2-ply chunky yarn in the end. I found all the instructions and “how to”s that I’ve used on the web. Especially ICanSpin and The Joy of Handspinning have been helpful sites. The wool is Norwegian sheep wool, which I bought already carded and combed which made it easy to start with for a beginner like me, and the spindle is a Greensleeves Barebone that should be ideal for those who never tried this craft before. As I mentioned in my last entry; I got it all from Spinnulla. Speaking about my last entry, let me remind you that there is a contest going on which I fully explained there.

Dere vet den reklamen med han unge gutten på bussen som er så fornøyd at han bare må fortelle henne som sitter vedsiden av seg at “Æ kainn bake!” Akkurat så fornøyd med meg selv er jeg nå. Selv om begrepet “kan” er en sterk overdrivelse da, jeg skjønner at jeg har fryktelig mye trening framfor meg før jeg kan hevde at jeg “kan spinne”. Dette er mitt aller første resultat og det er jeg allikevel temmelig fornøyd med. Det er den første tråden i noe som jeg håper skal ende opp i et tykt totrådet garn. Jeg fant alle ressurser og forklaringer som jeg har brukt på nettet, spesielt har ICanSpin og JoyOfHandspinning vært nyttige sider.Ulla jeg har brukt er norsk saueull som jeg kjøpte ferdig kardet og kammet, noe som gjorde det veldig greit å arbeide med for en nybegynner som meg. Håndteinen er en Greensleves Barebone som også skal være ideell for nybegynnere. Som jeg skrev i det forrige innlegget mitt så kjøpte jeg hele sulamitten hos Spinnulla. Når jeg nå er inne på mitt forrige innlegg så vil jeg minne om at det pågår en konkurranse her på bloggen som jeg har forklart alt om der.

 

A little bit of country in the city

Have I ever told you about my neighbourhood? Well, it used to be one of the oldest working class areas in our city; then the local government decided to turn it into an industrial area in the 50-ties. During the 80-ies a group of young punks and activists resisted the local governments plans and squatted the area, and after years fighting to keep the neighbourhood for living purposes, the local governments gave in. The area was defined as an ”experimental ecological city area” as a part of Norway’s commitment to Local Agenda 21, and was supposed to develop with high degree of self governing and involvement from it’s residents. The last years we have struggled trying to find out in what direction we want the area to develop, and it really is difficult finding common interests and visions which includes and can be shared by everyone, not to mention the challenge it is to get everyone to engage in this work. However, one of the huge projects that we have completed is the development and building of our kindergarten. The kindergarten is built with environmental friendly materials, the pedagogic has a strong focus on arts and culture, and both children and staff are from all over the world making a very international and open minded milieu. The latest additions to the kindergarten are the very anticipated animals. First the hens and the rooster came, and now two sheep just came. We knew that one of them was pregnant but the surprise was huge when it turned out that both of them were. So in just a week, two became four. Just look at this beautiful creature, he’s just a few days old.

Me my self, I just took my fibre passion a step further. I’ve had a plan to do so for quite a while, actually I just waited to get the money to be able to do the basic shopping. This is what I bought as my beginners kit: a Greensleeves Barebone spindle, which is supposed to be great for beginners, 200 grams of natural Norwegian wool and 100 grams of natural Bluefaced Leicester, and the lovely Wenche at Spinnulla also threw in a surprise, multicolored Merino wool. As you probably understand I can’t wait to get some time to my self and get going. But not to day, to day I just had to be patient and wait. My darling daughter was home from kindergarten feeling pretty ill with a running nose and a sore throat. So that gave us the opportunity to fulfil another plan that we have been wanting to do for a long time. I read about planting avocado seeds ages ago on Felisi’s blog, but since I couldn’t find the post, I made a search on Wikipedia and found this great article. So there you have it three avocado seeds waiting to sprout, which should happen sometime between four to six weeks.

I’ve been planning to do some changes to this blog, but it’s not always easy to pinpoint what will function or not. I’ve been thinking about everything from changing the design to reorganizing the whole lay out. One thing I know for sure, and that is that when I first get started this will end up to be a huge job, which would be easier to complete if I had a master plan to follow. Now, I’m not in a hurry, after all I do have a master degree to complete, so I thought that a good start was to check with my readers, what do you think would improve my blog. It also occurred to me that asking for your views in terms of a competition might get me a few more regulars. So please look through my blog if you are a new reader before answering my question. Would you please define one positive and one negative (in a constructive manner please) thing about my blog? Feel free to comment on layout, organization, as well as the way I write and present the content. The deadline for entering will be in ten days, Friday April 25th. I’ll make a drawing between all the participants so the result will be independent from the comments you made. The prize will be a surprise, but I’ll promise some lovely knitting content, which absolutely will be worth the effort.

Har jeg fortalt dere om nabolaget mitt? En gang var det byens eldste arbeiderklasse bydel, så på 50-tallet bestemte kommunen seg for å gjøre den til et industri område. En gjeng pønkere og aktivister motsatte seg kommunens planer, og etter mange års kamp vant de igjennom, området ble bestemt omregulert tilbake til boligformål. Senere ble nabolaget definert som et ”byøkologisk forsøksområde” som et ledd i Norges satsing på Local Agenda 21, hvor området skulle utvikles med stor grad av sjølstyre og engasjement fra nabolagets beboere. De siste årene har vi slitt med å finne ut av hvilken retning utviklingen skal gå i, spesielt i forhold til å finne felles visjoner og interesser som inkluderer alle sammen, for ikke å snakke om det å få alle til å delta i det praktiske arbeidet som kreves for å utvikle området videre. Et av de virkelig store prosjektene som vi har gjennomført, og er veldig stolte av, er utviklingen og byggingen av barnehagen vår. Barnehagen er bygget i miljøvennlige materialer, pedagogikken har et sterkt fokus på kunst og kultur, og både barna og personalet kommer fra hele verden noe som skaper et unikt internasjonalt miljø. Det siste ”store” som har skjedd i barnehagen vår er ankomsten av de mye etterlengtede dyrene. Først så kom hanen og hønene, og nå nettopp kom endelig de to sauene også. Vi visste at den ene av dem var gravid, men overraskelsen var stor da det viste seg at det var den andre også! Så i løpet av ei lita uke var to blitt til fire. Se på dette nydelige dyret, så perfekt, og så er han bare ett par dager gammel.

Selv har jeg nettopp tatt fibergalskapen ett skritt videre. Jeg har hatt en plan for dette ganske lenge og ventet vel egentlig bare på å ha råd til et aldri så lite innkjøp for å komme i gang. Dette er hva jeg endte opp med å kjøpe til nybegynner pakken min: en Greensleeves Barebone håndtein, som skal være kjempefin for nybegynnere, 200 gram naturlig norsk ull og 100 gram naturlig Bluefaced Leicester ull. Snille Wenche som driver Spinnulla la også med en overraskelse, multifarget merino ull. Det er vel ikke vanskelig å skjønne at jeg er veldig utålmodig etter å komme i gang med spinninga. Men ikke i dag, i dag måtte jeg smøre meg med tålmodighet og vente. Storepia har vært hjemme fra barnehagen med rennende nese og sår hals, så vi benyttet anledningen til å gjennomføre en annen plan som vi har hatt ganske lenge. For evigheter siden leste jeg om å plante avokado på Felisi sin blogg, men siden jeg ikke kunne finne igjen innlegget søkte jeg på Wikipedia og fant denne flotte artikkelen. Så nå har vi ikke mindre enn tre avokadosteiner som venter på å spire i vinduskarmen, noe som skal ta mellom fire til seks uker.

Jeg har tenkt på å gjøre noen endringer her inne på bloggen ganske lenge nå, men det er ikke alltid at det er like lett å se hva som vil fungere eller ikke. Jeg har tenkt på alt mulig, fra å forandre på utseendet til å omorganisere hele greia. En ting jeg vet for sikkert er at når jeg først begynner så blir det en diger jobb, og at den er mye greiere å gjennomføre hvis jeg har en plan til å begynner med. Nå har jeg det ikke så travelt, tross alt så holder jeg på med en mastergrad som skal fullføres, men jeg kom på at en god start vil være å høre med leserne mine om hva dere tror ville forbedre bloggen. Så slo det meg også at hvis jeg spurte om dette i form av en konkurranse så kanskje jeg kunne fiske noen flere nye lesere også. Så hvis du er en ny leser, vær så snill å kikk igjennom bloggen litt først, før du svarer. Oppgaven er å nevne en positiv og en negativ (konstruktivt) ting ved bloggen min. Kommentarene kan omhandle alt fra utseendet, organiseringen, til innholdet og måten jeg skriver og presenterer innleggene mine på. Svarfristen er om ti dager, fredag 25. april. Jeg kommer til å trekke vinneren blant alle de som har svart så resultatet av konkurransen er helt uavhengig av hvilke kommentarer man har kommet med. Premien er en overraskelse, men jeg lover at den har noe med strikking å gjøre og at den blir vel verdt innsatsen.

 

Busy times

It’s already been ten days since we came back to Norway, but I’ve been so busy that I’ve hardly noticed which day it is. I’m trying to complete my master degree this summer, hopefully before the baby is born, and that really occupies my time. Not to mention being a mom, wife, friend, and a devoted knitter at the same time. So I hereby officially wish for the day to expand. The extra hours? I definitely would use them to get some sleep.

When we returned I received a wonderful surprise from my Secret Friend at the Norwegian forum Hobbyforum. Just look at this beautiful gift! Soap, tea, yarn, dried fruit bar, and a lovely knitted present for the baby as well. Additionally another gift was waiting for me, this time a book that I bought for my self, not a surprise but definitely appreciated. Anticraft, is a online, goth style, knitting and craft magazine which I’ve been enjoying for years, and now finally the book is here. “Anticraft – Knitting, Beading and Stitching for the Slightly Sinister” is just as enjoyable to read as the online magazine, if not more. I’ve also made some progress on the Tiramisu Blanket. I’ve finished about a third, so as you can see I still manage to find some time for my fibre passion.

Det har allerede gått ti dager siden vi kom hjem fra London, men jeg har hatt det så travelt at jeg knapt nok er i stand til å følge med på hvilken dag det er. Jeg prøver å fullføre mastergraden min til sommeren, og forhåpentligvis før babyen kommer, og det tar virkelig all den tida jeg har til rådighet. For ikke å snakke om det å være mamma, kjæreste, venninne, og strikkeavhengig på samme tid. Herved legger jeg inn et offisielt ønske om utvidelse av døgnet. Hva jeg skal bruke de ekstra timene til? Jo det skal jeg si deg, de skal jeg bruke til å sove.

Når jeg kom hjem lå det en flott overraskelse og ventet på meg fra min Hemmelige Venn på Hobbyforum. Bare se på denne fantastiske gaven! Såpe, te, garn, fruktbar, og en fin smekke til babyen i magen også. I tillegg lå det enda en gave og ventet i postkassa, denne var det derimot jeg som hadde kjøpt til meg selv. Anticraft er et internett magasin med annerledes strikke og hobby prosjekter som jeg har lest jevnlig i de siste årene, og nå er endelig boka her. “Anticraft – Knitting, Beading and Stitching for the Slightly Sinister” er like fornøyelig lesning som internett magasinet, om ikke mer. Tror dere ikke at jeg også har greid å gjøre litt fremgang på Tiramisu teppet, omtrent en tredjedel er nå ferdig. Så som dere kan se så er jeg fremdeles i stand til å finne litt tid til min lidenskap for fiber.