Archive for the ‘Finished’ Category

No, I’m still here…

… I’ve just been busy, knitting.

This is the Stockholm Scarf by the gorgeous Julie Crawford, you’ll find the pattern as a free download over at her inspiring blog Knitted Bliss. The pattern is really easy to memorise so this goes like a breeze, because of the amount of stitches needed each round takes forever to complete, so this project is perfect for “in front of the TV”-knitting.

I did the scarf on 5mm needles, which were more suitable for Fyberspates Scrumptious DK, which I chose to use, and I reduced the repeats to a total of 15.

 

Simple solution

A baby girl was born with minor hearing difficulties, she needs to wear hearing aids but keeps pulling them out.
Sometimes the simplest of solutions are the best! This headband is designed narrow in the back so it easily stays in place, then simple increases and decreases make sure it gets wide enough to cover the ears. It is super cute and a pretty wardrobe accessory for any little girl, also for those with perfect hearing. This pattern is really simple and is suitable for the beginner crocheter. And best of all, the pattern Phoebe is now available for free, right here!

Ei lita jente ble født med hørselsproblemer, hun trenger å bruke høreapparat men plukker de ut av ørene hele tida. Noen ganger er de enkleste løsningene de beste! Dette hårbåndet er designet slik at det er smalt i nakken så det sitter godt på plass, enkel økning og felling av masker sørger for at det er vidt nok til å dekke ørene. Hårbåndet er supersøtt og et lekkert tilbehør for alle småjenter, også for de som har perfekt hørsel. Dette mønsteret er veldig enkelt, og passer godt som et første prosjekt for de som ikke har heklet før. Og det beste av alt er at mønsteret Phoebe nå er tilgjengelig helt gratis her!

 

A love affair

First of all; a belated happy New Year to all of you! I hope the new year brings peaceful knitting with no dropped stitches or tangles, and may all your chosen film screenings turn out to be brilliant. I had so much fun with the give away before Christmas, posted in my last entry, and I really enjoyed all the guesses popping in on my Facebook and Twitter accounts. So I’m thinking that showing off the final result would be a good way to kick off the blog this year. I managed to finish the hat in time for Christmas and my husband was the very happy receiver of the Tricable hat by Woolly Wormhead from her latest collection Bambeanies. Since I’m on a roll showing off let me also throw in a few pictures of what else I knitted this Christmas, another hat, this time for ME! Again a Woolly Wormhead design, the Aeonium from her Twisted Woolly Toppers collection.

And with this my love affair with Woolly Wormhead is over, for now…

Først av alt, et forsinket godt nytt år til dere alle sammen! Jeg håper det nye året bringer fredfylt strikking uten floker eller mistede masker, og må hver filmvisning du går på vise seg å bli absolutt glimrende. Jeg syns det var så morsomt å lage konkurranse før jul, lagt inn i det forrige innlegget her på bloggen, og det var fornøyelig å se de ulike svarene poppe opp på Twitter og Facebook sidene mine. Så jeg tenker at å vise frem det endelige resultatet er en fin måte å kickstarte bloggen på i år. Jeg greide å få lua ferdig i tide, og min kjære ble den lykkelige mottaker av Tricablelua av Woolly Wormhead fra hennes siste mønstersamling Bambeanies. Siden jeg er så godt i gang skal jeg også vise frem hva annet jeg strikket over jul, enda ei lue, men denne gang til MEG! Igjen så er det et Woolly Wormhead design, Aeonium fra hennes Twisted Woolly Toppers kolleksjon.

Og med dette er min kjærlighetsaffære med Woolly Wormhead over, for denne gang…


 

Show off!

So finally there are some finished knitting to show off! Remember this one, Maya’s sexy vest, then you might remember that I was not very happy about the end result except from that I really fell in love with the yarn – Debbie Bliss Eco Baby 09. And as soon as the vest was finished I decided to frog it and use the yarn for something different. As you can see on my face, I’m much more pleased with this one. The patterns for both my failed vest and this The Karma Tank can be found in Custom Knits by Wendy Bernard.

Endelig har jeg noen ferdige prosjekt å vise frem! Husker du denne, Maya’s sexy vest, da husker du kanskje at jeg ikke var særlig fornøyd med hvordan den ble seende ut, bortsett fra at jeg forelsket meg fullstendig i garnet – Debbie Bliss Eco Baby 09. Så snart vesten var ferdig bestemte jeg meg for å rekke opp og bruke garnet til noe annet. Som du kan se på ansiktsutrykket mitt så er jeg mer fornøyd med det nye prosjektet. Mønstrene til både den mislykkede vesten og denne The Karma Tank finner du i Custom Knits av Wendy Bernard.

Not only that, I’ve finished another one of Wendy’s designs from this book, The Favorite Cardigan. If you have a look at my project page over at Ravelry, you can read my comments on all my projects from this book and I have to be honest and say that there have been a few issues with the shaping, but over all I’m pleased with how the end results turned out. Now, over to other books and new ventures!

Ikke bare det, jeg har gjort ferdig enda en av Wendys modeller fra denne boka, The Favorite Cardigan. Hvis du tar en titt på prosjekt sida mi inne på Ravelry så kan du lese de kommentarene jeg har på mine prosjekt fra denne boka, og jeg må være ærlig å si at det var enkelte ting jeg ikke har vært så fornøyd med, men i det store og hele syns jeg at sluttresultatene ble fine. Nå er jeg klar for andre bøker og nye utfordringer!

 

Welcome to the forest!

One of the (few) downsides with moving to a new country and starting all over again is that it can be quite lonely. It is a huge challenge to establish new bonds and get to know people. It might have something to do with our age and our family situation, when having kids you’re not that involved in the social scene anymore, instead of being “out there” you tend to end up on the sofa. At least one of us has to, not knowing someone we could ask to babysit, so a social life together is definitely out of the question. Sure we do have acquaintances, and I meet a lot of lovely and interesting people through attending knitting groups and getting to know the customers in my shop. I also know that this will eventually become different, but I have to admit, sometimes I miss my friends so much. Those close friends that you’ve known for years and years, and who know you.

Lately I’ve been thinking a lot about a friend of mine, Veslemøy. Veslemøy is a Norwegian name that translates to something Little Maiden. Let me tell you, there is nothing little- or maiden-like with my friend (although I’ve always found her name to be very suitable). She is this powerful, stubborn, big hearted and very wise woman, one of those who will go through life’s difficulties with her head lifted high, no matter what. She will also encourage you, utter those right words in the right occasion, just to make you lift your head higher too. But what I absolutely adore about my friend is her creativity, she is a fountain of creativity. There are absolutely no limits for her ideas, and when she gets them, she most likely will see them through as well. We used to live in the same neighbourhood and we used to share a studio, you might remember that I wrote about the opening back then. It seems to me like Veslemøy is the kind of person who comes up with a creative idea first. Long before knitting graffiti as a concept was known, Veslemøy had a bike covered in knitting standing in her backyard to put a smile on peoples’ faces. And when I came to London I found bags and belts of recycled tires being hyped as fashion’s next big thing, but Veslemøy made incredible cool tractor tire bags ages ago. Her creative label is “Velkommen til skogen!” which in English means “Welcome to the forest!” Reading this entry you’ll soon see how these three words in the combination with meeting someone new triggered my brain and made Veslemøy very present although she’s quite far away.

En av de (få) negative sidene ved det å flytte til et nytt land og starte på nytt er det at det kan være ganske ensomt. Det er en utfordring å skulle knyte nye bånd til nye mennesker. Det har nok noe med alder og familiesituasjon å gjøre, når man har barn er man ikke så sosialt aktiv lengre, i stedet for å være “ute” ender man opp på sofaen. I hvert fall ender én av oss der, når man ikke kjenner noen som kan være barnevakt så er i hvert fall et sosialt liv sammen helt uaktuelt. Selvfølgelig så har vi bekjente, og jeg treffer jo mange hyggelige og spennende mennesker gjennom strikkegrupper og ved å bli kjent med kundene mine i butikken. Jeg vet jo at denne ensomheten er forbigående og at jo lengre vi blir her jo mer annerledes vil det bli, men jeg må innrømme at av og til så savner jeg vennene mine noe voldsomt. De nære vennene som man har kjent i årevis, og som gjensidig kjenner deg ut og inn.

I det siste har jeg tenkt mye på ei venninne av meg, Veslemøy. I den engelske teksten over har jeg forsøkt å oversette navnet hennes, og endte opp med noe som “lille jomfru”, men la meg forsikre deg om at det finnes ikke noe smått eller jomfruaktig over Veslemøy (selv om jeg alltid har funnet navnet hennes merkelig treffende). Hun er ei sterk, sta, storhjertet og veldig smart dame, av den typen som vil gå gjennom livets vanskeligheter med hodet høyt hevet, alltid. Hun vil også oppmuntre andre, ytre de riktige ordene til rett tid og sørge for at andre også løfter hodet litt høyere. Det jeg virkelig beundrer hos Veslemøy er hennes kreativitet, hun er rett og slett en kreativ fontene. Det finnes ikke grenser for hennes ideer, og når hun først får en, så er det sannsynlig at hun gjennomfører den også. Vi bodde i det samme nabolaget og vi delte verksted, du husker kanskje at jeg skrev om åpningen den gang da. Det virker for meg som om Veslemøy er en av disse menneskene som får de kreative ideene først. Lenge før strikkegraffiti som konsept ble kjent, hadde Veslemøy en sykkel dekt av strikking på pynt i bakgården for å få folk til å smile. Og da jeg kom til London oppdaget jeg at vesker og belter laget av gjenbrukte bildekk ble opphauset som den store motenyheten, men Veslemøy hadde laget enormt kule vesker av traktordekk for en liten evighet siden. Veslemøy har gitt sine kreative krumspring merkelappen “Velkommen til skogen!” Leser du videre vil du snart få vite hvordan disse tre ordene sammen med et nytt møte førte til at jeg opplevde Veslemøy som veldig tilstedeværende, selv om hun er langt borte.


Pictures from our studio/Bilder fra verkstedet vårt

A few weeks ago I had a customer visiting my shop. She bought some wonderful yarn as a gift to her mom and we started talking, she told me that she’s a visual merchandiser looking to expand her freelance portfolio. We started discussing my window decorations, provided that it should cost (almost) nothing at all, and the lovely Holly came back to me with a few concept ideas. I liked several of them and we decided to make a combined bird and butterfly theme. Now have a look at my pretty window! This is all created using very simple means, but the end result still looks great! Holly bought the bird boxes online (they’re made of cardboard) and I crocheted the rooftops and fronts, what’s not covered in crocheting are covered in fabric scraps. She found the branches on a park renovation site and painted them white, then gluing on leaves cut in felt. The butterflies on the wall outside and on some of the branches had been used somewhere else before, and so she gave them a new boost spray-painting them pink. I crocheted the birds for the window, and the butterflies displayed inside the shop.

For noen uker siden hadde jeg en kunde som kom innom for å kjøpe et nydelig garn i gave til sin mor. Vi kom i prat og det viste seg at hun er dekoratør og ønsket å utvide sin freelance portfolio. Vi diskuterte potensiell vindusdekor i butikken min, forutsatt at dette kom til å koste så og si ingenting, og nydelige Holly kom tilbake til meg med ideer til ulike konsept. Jeg likte flere av de hun viste meg og vi ble enige om å kombinere to i et sommerfugler og fugler tema. Ta en kikk på mitt flotte vindu! Alt dette har vi laget med bruk av svært enkle midler, men sluttresultatet ser jo allikevel lekkert ut! Holly kjøpte fuglekassene (som er laget i papp) på nettet, og jeg heklet tak og fasader, det som ikke er dekt av hekling er dekt med biter av restestoff. Greinene fant hun som avkapp i en park og malte dem hvite, for så å lime på blader klippet ut i filt. Sommerfuglene på ytterveggen og på noen av greinene er opprinnelig fra et av Hollys tidligere prosjekt, så de gav hun nytt liv med sjokkerende rosa spraymaling. Jeg heklet fuglene, og også sommerfuglene som er utstilt inne i butikken.


It’s strange how one creative meeting can trigger memories and emotions about something else, for me there is an obvious link between my new shop front and how I feel for my friend. Trying to see a project through with no money, to create something with nothing, is Veslemøy’s speciality. And considering the result and the look of my window what else can I say than: Welcome to the forest! But what influenced me to think of her the most was finally working creatively with someone again, throwing out ideas and actually getting response, creating toward dead lines, discussing colours, shapes and concepts. I really appreciated this aspect of the project, and I really enjoyed getting to know Holly through the process of materialising it. I might have got a new friend (and maybe a potential baby sitter too). Overall this experience made me reflect on how we should treasure these random meetings that some times can turn out to be the loveliest of friendship.

Det er underlig hvordan et kreativt møte kan utløse minner og emosjoner rundt noe helt annet, for meg så er det en helt åpenbar link mellom mitt nye butikkvindu og hvordan jeg føler for min venninne. Å prøve å gjennomføre et prosjekt uten midler, å skape noe ut av ingenting, er helt i Veslemøys bane. Og når vinduet nå står ferdig og ser ut som det gjør, hva annet kan jeg si enn: Velkommen til skogen! Men det som virkelig fikk meg til å tenke på Veslemøy var opplevelsen av å endelig arbeide kreativt sammen med noen igjen, kaste ut ideer og få tilbakemelding, jobbe mot tidsfrister, diskutere farger, former og konsept. Jeg satte ordentlig pris på dette aspektet ved prosjektet, og jeg satte ordentlig pris på å bli kjent med Holly gjennom materialiseringen av det. Jeg har kanskje fått en ny venn (og kanskje en potensiell barnevakt til og med). I det hele og det store har dette møtet ført til at jeg nå er oppmerksom på hvordan vi burde verdsette disse tilfeldige møtene, som kan vise seg å ende opp i nye bekjentskap og ikke minst vennskap.

 

Birthday girl in the clouds

I have discovered a new favourite designer!!! Well she is in no way new in the knitting world, and it is a bit strange that I haven’t found her before now, but I’m so glad I did. Kate Davies’ designs are classy and tailored but in a quirky style, I just adore them! I just finished her (get off my) Cloud top, and rarely have I worked with a pattern so well written, which is a huge inspiration for me as an aspiring designer, this is the quality I aim to achieve. Reading her blog I found that she is an academic within History, and she absolutely loves Scotland’s scenic environment, but I also learned about her recovering from a stroke and how she feels that this has defined her personality in other ways than the woman she used to be. I can totally relate! I haven’t blogged about this, and don’t know if I ever will, but I have also been through a long process of illness and recovery, and yes it forces you to redefine your self. Now having read a lot of creative blogs and publications, it seems to me that people going through massive changes and difficulties (not necessarily physical/medical ones) often turn to creativity to find back to themselves, their core, and that this often comes out in striking results. Being creative seems to reassure oneself about the ability to be constructive and to create, when everything else, and sometimes even yourself, seems lost. Although I can’t put my finger on what this is exactly, I believe that I can sense a nerve, a trace, some sort of vulnerable strength from these experiences in the work of people who has gone through them.

Jeg har oppdaget en ny favoritt designer!!! Egentlig så er hun ikke særlig ny som mønsterdesigner, og det er i grunn litt rart at jeg ikke har oppdaget henne før nå, men jeg er så utrolig glad for at jeg også gjorde det til slutt. Kate Davies sine modeller er klassiske med vekt på nydelig passform, men samtidig har de sine spesielle særegenheter, jeg er simpelthen forelsket! Jeg har akkurat gjort ferdig (get off my) Cloud, og sjeldent har jeg arbeidet med et så velskrevet mønster, noe som er til stor inspirasjon for en aspirerende designer som meg, dette er den kvaliteten også jeg sikter etter. Ved å lese bloggen hennes har jeg lært at dette er en akademiker innenfor Historie, hun elsker Skottlands naturskjønne omgivelser, men jeg har også lært at dette er en kvinne som kommer seg etter et hjerneslag og om hvordan hun føler at dette har definert hennes personlighet som annerledes fra den kvinnen hun pleide å være. Dette kjenner jeg meg igjen i! Jeg har ikke blogget om dette, og vet ikke om jeg noen gang kommer til å gjøre det heller, men jeg har også vært igjennom lang tids sykdom og rekonvalens, og ja du tvinges til å redefinere deg selv. Nå etter å ha lest en rekke kreative blogger og publikasjoner, så virker det på meg som om at flere som går igjennom store og omveltende livsforandrende opplevelser og vanskeligheter (ikke nødvendigvis sykdomsrelaterte) ofte bruker kreative aktiviteter til å finne tilbake til seg selv, og at dette ofte kommer til uttrykk gjennom slående resultater. Det å være kreativ synes å forsikre en om at man fremdeles har evnen til å være konstruktiv og til å skape, når alt annet, og noen ganger til og med deg selv, virker tapt. Selv om jeg ikke helt greier å sette fingeren på hva dette er, så tror jeg at jeg kan sense en nerve, et spor, en form for sårbar styrke fra disse opplevelsene i arbeidet til de som har opplevd dem.


In all of Kate’s designs you can see her love for the Scottish nature show through, her delicate colour choices, the practicality of her garments, her choice of fibres. It’s obvious that these garments are made for and by someone who enjoys spending time outdoors. I like them all, but there’s one particular top I fell in love with. Why? Because it bursts of positivity and happiness. There’s an aspect of my life that fills me with positivity and happiness too, and that is my children! Coming my daughter’s nine year birthday and finding this top, it clicked! I just had to make it for her. Have I been knitting? Let me tell you, I almost didn’t sleep for a week. As I initially mentioned, this is a brilliantly well-written pattern. The details in the finishing are amazing, but also time consuming. I totally underestimated how long it would take me to finish the i-cord edging and to stitch up the hem. But in the end, as you can see, all is well! The gorgeous receiver is happy, in fact she refused to take it off and wore it for several days. Mission accomplished!

I alle av Kates modeller kan du se at hennes kjærlighet til den skotske naturen skinner igjennom, hennes delikate fargevalg, de praktiske aspektene ved plaggene, hennes valg av fibre. Det er tydelig at dette er plagg skapt for og av noen som liker å oppholde seg utendørs. Jeg liker dem alle, men det var spesielt ett plagg jeg falt fullstendig for. Hvorfor? Fordi det omtrent sprekker av positivitet og glede. Det er en side ved livet mitt som også er fylt av positivitet og glede, og det er barna mine! I forkant av jenta mi sin niårsdag var det å finne denne sommertoppen en et fantastisk sammentreff. Jeg bare måtte lage denne til henne. Krevde det mye arbeid? La meg fortelle deg at jeg har omtrent ikke sovet på ei uke. Som jeg sa, dette er et utrolig velskrevet mønster. Detaljnivået er svært høyt, og samtidig tidskrevende. Jeg undervurderte fullstendig hvor lang tid det ville ta meg å gjøre ferdig kantingen og å sy på plass linningen. Men til slutt, som du kan se, så endte det godt. Mottakeren er kjempefornøyd, faktisk så nektet hun å den av og brukte den over mange dager. Oppdraget fullført!

 

The Inspired Cardigan

Remember this post? I wrote about knitting swatches and about inspiration and design. I even left a tiny picture teaser on what I was working on at that time. Well, finally I can reveal what it was all about!

Inspiration certainly strikes unexpectedly. In my shop I display swatches to show the customers the different structures of the yarns that I carry. As I was knitting this particular swatch in ochre yellow Pima cotton I had a picture of a cardigan in my mind. What I pictured was a cardigan that was stylish yet comfortable, with a classic empire waist shape and slightly puffed sleeves. So I came up with The Inspired Cardigan! The cardigan is a quite quick knit, so it didn’t take me long to have the prototype ready. What took a lot of time was to write the pattern, making sure every stitch had been counted for. I’ve published patterns for smaller knits before, but this is the first time I’ve actually worked through the sizes, measurements and charts for a large garment. Then I posted a request on Ravelry’s The Testing Pool group, to have my pattern tested. I will be grateful forever to these lovely women for the invaluable help they gave me. Their effort, patience and brilliant feed back result in the high quality of this pattern. I have to admit that I’m very proud of my design, but also of being able to provide such a clear and easy to follow pattern.

_ _ _

Husker du dette innlegget? Jeg skrev om å strikke prøvelapper, og om inspirasjon og design. Jeg la også igjen et lite ”ertebilde” som en smakebit fra prosjektet jeg arbeidet med da. Endelig kan jeg avsløre hva dette dreide seg om!

Inspirasjonen slår virkelig til når man minst venter det. I butikken min henger jeg opp prøvelapper som jeg har strikket, for å vise kundene eksempler på de ulike garntypene jeg fører. Da jeg strikket denne prøvelappen i okergul Pima bomull så jeg for meg en helt spesifikk kardigan. Det jeg ville lage var en kardigan som var trendy men komfortabel, med et klassisk empireliv og diskré puffermer. Det jeg kom opp med er The Inspired Cardigan! Denne er rask å strikke, så det tok ikke særlig lang tid før jeg hadde prototypen klar. Det som derimot tok lang tid var å formulere mønsteret (på engelsk!) og det å være sikker på at alle detaljer var med. Jeg har jo utgitt mønster for mindre prosjekter før, men dette er første gang jeg har jobbet igjennom størrelser, målberegninger og skjematikk for et så stort plagg. Etter dette la jeg inn en forespørsel på Ravelrys The Testing Pool gruppe hvor jeg spurte om noen kunne tenke seg å prøvestrikke for meg. Jeg vil forevig være takknemlig overfor disse fantastiske damene for den uvurderlige hjelpen de ga meg. Deres innsats, tålmodighet og gode tilbakemeldinger er hva som resulterer i dette mønsterets høye kvalitet. Jeg må innrømme at jeg er fryktelig stolt over selve designet, men også over det å være i stand til å tilby et klart og tydelig mønster som det er lett å følge.

This is a pattern suitable for the beginner knitter as it involves some basic shaping techniques, still the details and the stitch pattern makes it interesting for the intermediate skilled knitter. Included in the pattern are Instructions, charts and fitting tips as the project progress. Sizes are X-Small, Small, Medium, Large and X-Large.

Dette er et mønster som passer for nybegynneren da det involverer noen grunnleggende fasonggivende teknikker. De ulike detaljer og maskestrukturer gjør mønsteret interessant for den viderekommende strikkeren. Dette mønsteret inneholder instruksjoner, skjematikk og tips om hvordan tilpasse plagget til din fasong underveis. Mønsteret oppgir følgende størrelser: X-Small, Small, Medium, Large og X-Large. Mønsteret er skrevet på engelsk.

By clicking on the “buy now” button, you will be redirected to Ravelry, where you can purchase the pattern using Paypal. You don’t have to register or be a member of Ravelry to make a purchase. Price is £4.50

Ved å klikke på “buy now” knappen blir du videresendt til Ravelry, hvor du kan kjøpe mønsteret og betale ved å bruke Paypal. Du må ikke være registrert eller medlem av Ravelry for å gjennomføre et kjøp. Mønsteret koster £4.50 (som er 41 Nkr per 18.03.11)

 

So you think you can knit?

Well, the answer is, you probably can! If you don’t know how to let me assure you that knitting is easy! I’m absolutely convinced that everybody is able to learn how to knit, all it takes, and this might be the biggest challenge, is a bit of patience. With the Internet available you can Google any technique, you can find video tutorials on YouTube, not to mention all the knitting blogs filled with tips and inspiration. There is one site I’d particularly like to recommend and that is KnittingHelp.com. Knitting Help is a site developed by Amy and Sheldon Finlay. I’ve been following their work for years now, and what started with a handful of basic knitting videos has become a brilliant resource and instruction web site for knitting.

Lately I’ve been preparing my Learn how to knit workshops. When I teach, instead of just going through the different techniques I prefer that the group work to complete a project. I believe that it is easier to maintain interest and motivation if you are working towards a goal, and the proudness and satisfaction my students show when having completed a project is priceless. Now this is how you get someone hooked on knitting! The obvious place to start is often with a scarf, but if you read the previous posts of my blog, you know that I’m fed up with scarves and that I’ve made a pledge not to make more in a very very very long time. So, I’ve tried to come up with a quick and manageable project that will introduce a set of different basic techniques for the beginner knitter. This is what I came up with: Colourful and fancy potholders!

Easy Peasy Potholders

You need:
DK cotton yarn, I’ve used Mirasol’s T’ika: 100% Pima Cotton which is brilliant to work with for a beginner knitter
Pair of straight knitting needles size 4mm
Darning needle

To make these potholders you knit two squares, combining two of the following stitch patterns. Lay one square on top of the other and stitch them together, making sure the space between your stitches are even to make a pretty and firm edge. If you want to, make a loop to hang the potholders from before weaving in and hiding the ends.

Square 1: Garter Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Repeat for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 2: Stockinette Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Next row: purl through out the row.
Repeat last two rows for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 3: Seed stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit one stitch, purl one stitch,
repeat through out the row.
Next row: purl one stitch, knit one stitch,
repeat through out row.
Make sure that a knit stitch is placed over a purl stitch, and a purl stitch over a knit stitch.
Continue alternating the last two rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Det kan du! Hvis du ikke vet hvordan så la meg forsikre deg om at strikking er lett! Jeg er hellig overbevist om at absolutt alle kan lære seg å strikke, det som kreves, og det er kanskje den mest utfordrende biten, er en god dose tålmodighet. Med Internettet tilgjengelig kan du Google enhver teknikk, du kan finne instruksjonsfilmer på YouTube, for ikke å snakke om alle strikkebloggene fylt med tips og inspirasjon. Det er en nettside jeg spesielt ønsker å anbefale, og det er KnittingHelp.com. Knitting Help er et nettsted utviklet av Amy og Sheldon Finlay. Jeg har fulgt deres arbeid i årevis nå, og det som startet med en håndfull enkle instruksjonsfilmer har endt opp som en brilliant ressurs- og instruksjonsside for strikkere.

I det siste har jeg forberedt mine Lær å strikke kurs. Når jeg underviser, i stedet for å fortløpende gå igjennom de ulike teknikkene, foretrekker jeg at gruppen jobber med å fullføre et konkret prosjekt. Jeg tror det er lettere å opprettholde interesse og motivasjon hvis du jobber mot et mål, og den stolthet og tilfredshet som studentene viser når de har fullført sitt første prosjekt er ubetalelig. Nå, sånn er det du får noen hektet på strikking! Det åpenbare å begynne med er et skjerf, men hvis du har lest de siste innleggene i denne bloggen så vet du at jeg er dritlei skjerf og at jeg har inngått et høytidelig løfte om å ikke strikke skjerf på veldig veldig veldig lenge. Så jeg har prøvd å komme opp med et rask og håndterlig prosjekt som introduserer de grunnleggende teknikkene for nybegynnerstrikkeren. Dette er hva jeg kom fram til: Fargerike og fancy grytekluter!

Easy Peasy Potholders

Du trenger:
Bomullsgarn, jeg har brukt Mirasol’s T’ika: 100% Pima Bomull som er enkelt å jobbe med for nybegynnere.
Et par rette pinner 4mm
Stoppenål

Når du lager disse gryteklutene strikker du to lapper, hvor du kombinerer to av mønstrene nedenfor. Legg en lapp over en annen og sy dem sammen, vær oppmerksom på at avstanden mellom stingene dine er jevn, slik at du får en fast og pen kant. Hvis du vil så lager du en løkke til å henge grytekluten i før du fester og skjuler den siste tråden.

Lapp 1: Rettstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Gjenta 54 rekker
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 2: Glattstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Neste rekke: strikk vrange masker fra begynnelse til slutt
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 3: Perlestrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk en maske rett og en maske vrang, gjenta ut rekken
Neste rekke: strikk en maske vrang og en maske rett, gjenta ut rekken
Forsikre deg om at rette masker plasseres over vrange masker, og vrange masker over rette masker.
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

 

Maya’s sexy vest

So I’ve finished something that was supposed to be sexy, but turned out not even close to sexy. Since I saw the picture of the model of Mina’s Tuxedo Vest from the book Custom Knits by Wendy Bernard a few years ago I really wanted this vest, as soon as I could find time to make it. It has been on my to-do-list forever! I found what I believed to be the perfect yarn, the gauge was off by three stitches per 4”, and the needle size was spot on. Now these three stitches shouldn’t make much of a difference, I thought, but apparently I was wrong. Because as you can see, my vest didn’t come out as the sassy one in the book. I made some adjustments, amongst others I made the vest a few inches longer and I wasn’t pleased with the cowl neck, so I actually ripped it up three times before it looked good, but still… The neckline is not as deep as on the model, and the vest pulls up in front, which makes it quite unflattering over my chest. Since I’ve been knitting for a very long time, I know that this happens, it might be the gauge, it might be the needle size, it might be my body shape, it might be the sum of loads of factors. I’m still in love with the vest, but I’m going to put it on hold until I find another ”perfect” yarn, and I’m still in love with the yarn I’ve used, so I’m going to turn the vest I knitted into something different when I find the ”perfect” project. In Norway we have this expression ”to shoot one’s own leg”, and I can’t help thinking that my New Years resolution to just knit for my self this year is getting back at me with awful results. So now I’m knitting baby cardigans, obviously not for my self…

Jeg har strikket ferdig noe som skulle bli sexy, men som endte opp som alt annet enn det. Jeg har ønsket meg denne helt siden jeg så bildet av Mina’s Tuxedo Vest i boka Custom Knits av Wendy Bernard for noen år siden, bare jeg kunne finne tid til å strikke den, den har altså vært på prosjektlista mi i en liten evighet. Jeg kom over det jeg trodde kom til å være det perfekte garnet for dette prosjektet, strikkefastheten hadde en forskjell på bare tre masker per 10 cm, og pinnestørrelsen var akkurat det den skulle være. Disse tre maskene kan da umulig gjøre noen stor forskjell, tenkte jeg, med tydeligvis så tok jeg helt feil. For som du kan se, vesten min ligner ikke den frekke orginalen i det hele tatt. Jeg gjorde noen endringer underveis, blant annet så strikket jeg vesten noen centimetre lengre, og jeg var ikke fornøyd med halsen før jeg hadde rekket den opp og strikket den på nytt hele tre ganger, men allikevel… Utringninga er ikke så dyp som den på bildet, og vesten “trekker oppover” midt foran, noe som er ganske ukledelig. Siden jeg har strikket veldig lenge vet jeg at dette er sånt som skjer. Det kan være strikkefastheten, det kan være garnet, det kan være min kroppsfasong, det kan være summen av en rekke ting. Jeg er fremdeles forelsket i denne vesten, men jeg skal legge den på vent til jeg finner det “perfekte” garnet, jeg er også fremdeles forelsket i garnet jeg brukte så den strikkede vesten skal bli noe annet så snart jeg finner det “perfekte” prosjektet. Du vet uttrykket “å skyte seg selv i leggen”, jeg kan ikke fri meg for tanken om at det er mitt bastante nyttårsforsett om bare å strikke til meg selv som fører til kjedelige resultat. Så nå strikker jeg babyjakker, åpenbart ikke til meg selv…

 

Finally Christmas is over

No, don’t get me wrong, I had a lovely Christmas with my family, but knitting wise I’m so glad it’s over. With the opening of the shop, our budget this year was really low, and I mean REALLY low. So giving nice gifts to everyone this year meant that I had to knit them. As I told you in my last entry I’ve been knitting scarves, no less than four scarves in one month! After completing the Challenging Lace Scarf for my Grandmother, I made the Wisp with some alternations for my Mother in law. I dropped the eyelets and the buttons, and repeated the panel 25 times, instead of the 17 times that is done in the original pattern.
Then I made a scarf for my Mom and one for my husband, both improvised as I knitted them. I planned for a really funky scarves photo shoot to show off my efforts, but suddenly Christmas was here and I had to give them away before any pictures were taken. Except from the Wisp, which I now can show off in all its glory!

Nei, ikke misforstå meg, jeg hadde en fantastisk flott jul sammen med familien min, men når det kommer til strikking så er jeg glad for at den er over. Med åpningen av butikken så var julegavebudsjettet vårt trangt i år, og da mener jeg VIRKELIG trangt. Så det å gi fine gaver til alle i år betød at jeg måtte strikke mange av dem. Som jeg fortalte i forrige innlegg så har jeg strikket skjerf, intet mindre enn fire skjerf strikket jeg på en måned! Etter å ha gjort ferdig the Challenging Lace Scarf til min Bestemor, strikket jeg the Wisp med noen endringer til min Svigermor. Jeg droppet knapper og knappehull, og gjentok panelet 25 ganger, i stedet for 17 ganger som det er gjort i den opprinnelige versjonen. Så strikket jeg et skjerf til min Mamma og et til min elskede kjæreste, begge improvisert frem underveis. Jeg planla en skikkelig funky fotografering for å vise frem resultatene, men plutselig var jula her, og jeg måtte gi bort skjerfene før jeg fikk tatt noen bilder. Bortsett fra Wisp, som jeg nå endelig kan vise frem i all sin herlighet!


In my search for the perfect knitted gifts I also found and fell completely in love with Woolly Wormhead’s designs. Her hats are just amazing! For Nemi I made the Brownie, published in the book Twisted Woolly Toppers. This pattern was so fun to work with that I came up with a pair of fingerless gloves as well, based on the Brownie pattern. I think that the result would have looked even better using a solid colour yarn, but Nemi fell in love with this yarn ages ago and so I felt that I had to use it. As you can see, it still looks beautiful, and the receiver is very happy about her new outfit.

Now as for next year, it’s all about egocentric knitting, first and foremost I will be knitting for me. And I can assure you I will not knit any scarves for a very very long time!

Da jeg leita etter de perfekte strikkede gaver fant jeg og forelsket meg fullstendig i Woolly Wormhead sine modeller. Luene hennes er rett og slett fantastiske! Til Nemi strikket jeg Brownie, publisert i boka Twisted Woolly Toppers. Dette mønsteret var så artig å jobbe med at jeg også strikket et par fingerløse hansker, basert på luemønsteret. Jeg tror at resultatet ville ha sett bedre ut i ensfarget garn, men Nemi falt for dette garnet for evigheter siden, så jeg følte at jeg bare måtte bruke det. Som du kan se, så ser det fremdeles flott ut, og mottakeren er veldig fornøyd med det nye settet sitt.

Når det gjelder neste år, så handler det om egosentrisk strikking, jeg skal først og fremst strikke til meg selv. Og jeg kan love deg en ting, jeg kommer ikke til å strikke skjerf på veldig veldig lenge.