Archive for the ‘Knit with attitude’ Category

The Craft Trail

There is this brilliant initiative launching this week end, and I’m so lucky to be part of it!
A group of independent craft collectives have joined forces to promote crafts at the Mayor’s Thames Festival along the Southbank on 10th and 11th September 2011. 
A Craft Trail has been developed, which allows visitors to follow a map to discover the huge variety of handmade goods on offer, learn more about the processes behind the making of them and, most importantly, have some fun along the way! If you’re lucky you might even get a goodie bag filled with lovely crafty stuff! For all information needed, and to download the map, please visit the Craft Trail.
Knit with attitude is collaborating with the ever so talented Tanya, the woman behind Strikk Handknits, and we’ll be there with a stall packed with everything knitting! You can find us at the Sannapanda camp in the Craft HQ, just follow the map. So if you happen to be in London, do come by and say hello!

Det lanseres et genialt initiativ denne helga, og jeg er så heldig å være en del av det hele.
Ulike kollektiv av uavhengige kunstnere og håndverkere har gått sammen for å promotere sine arbeider under
the Mayor’s Thames Festival 10. og 11. september. En håndverks løype har blitt utviklet i form av et nydelig illustrert kart, hvor man ved å følge dette kan få innblikk i hva som blir laget, hvordan dette skjer og også få prøve selv underveis. Hvis du er heldig kan du også ende opp med å få en “goodie bag” fyllt med herlige saker. På the Craft Trail sidene finner du all informasjon du trenger, og også et nedlastbart kart i stor størrelse.
Knit with attitude samarbeider med nydelige Tanya, kvinnen bak Strikk Handknits, og vi kommer til festivalen med en velfylt bod! Du finner oss i Sannapandacampen ved the Craft HQ, følg kartet så finner du oss. Skulle du tilfeldigvis befinne deg i London denne helga, så er det bare å komme og si hei!

 

Welcome to the forest!

One of the (few) downsides with moving to a new country and starting all over again is that it can be quite lonely. It is a huge challenge to establish new bonds and get to know people. It might have something to do with our age and our family situation, when having kids you’re not that involved in the social scene anymore, instead of being “out there” you tend to end up on the sofa. At least one of us has to, not knowing someone we could ask to babysit, so a social life together is definitely out of the question. Sure we do have acquaintances, and I meet a lot of lovely and interesting people through attending knitting groups and getting to know the customers in my shop. I also know that this will eventually become different, but I have to admit, sometimes I miss my friends so much. Those close friends that you’ve known for years and years, and who know you.

Lately I’ve been thinking a lot about a friend of mine, Veslemøy. Veslemøy is a Norwegian name that translates to something Little Maiden. Let me tell you, there is nothing little- or maiden-like with my friend (although I’ve always found her name to be very suitable). She is this powerful, stubborn, big hearted and very wise woman, one of those who will go through life’s difficulties with her head lifted high, no matter what. She will also encourage you, utter those right words in the right occasion, just to make you lift your head higher too. But what I absolutely adore about my friend is her creativity, she is a fountain of creativity. There are absolutely no limits for her ideas, and when she gets them, she most likely will see them through as well. We used to live in the same neighbourhood and we used to share a studio, you might remember that I wrote about the opening back then. It seems to me like Veslemøy is the kind of person who comes up with a creative idea first. Long before knitting graffiti as a concept was known, Veslemøy had a bike covered in knitting standing in her backyard to put a smile on peoples’ faces. And when I came to London I found bags and belts of recycled tires being hyped as fashion’s next big thing, but Veslemøy made incredible cool tractor tire bags ages ago. Her creative label is “Velkommen til skogen!” which in English means “Welcome to the forest!” Reading this entry you’ll soon see how these three words in the combination with meeting someone new triggered my brain and made Veslemøy very present although she’s quite far away.

En av de (få) negative sidene ved det å flytte til et nytt land og starte på nytt er det at det kan være ganske ensomt. Det er en utfordring å skulle knyte nye bånd til nye mennesker. Det har nok noe med alder og familiesituasjon å gjøre, når man har barn er man ikke så sosialt aktiv lengre, i stedet for å være “ute” ender man opp på sofaen. I hvert fall ender én av oss der, når man ikke kjenner noen som kan være barnevakt så er i hvert fall et sosialt liv sammen helt uaktuelt. Selvfølgelig så har vi bekjente, og jeg treffer jo mange hyggelige og spennende mennesker gjennom strikkegrupper og ved å bli kjent med kundene mine i butikken. Jeg vet jo at denne ensomheten er forbigående og at jo lengre vi blir her jo mer annerledes vil det bli, men jeg må innrømme at av og til så savner jeg vennene mine noe voldsomt. De nære vennene som man har kjent i årevis, og som gjensidig kjenner deg ut og inn.

I det siste har jeg tenkt mye på ei venninne av meg, Veslemøy. I den engelske teksten over har jeg forsøkt å oversette navnet hennes, og endte opp med noe som “lille jomfru”, men la meg forsikre deg om at det finnes ikke noe smått eller jomfruaktig over Veslemøy (selv om jeg alltid har funnet navnet hennes merkelig treffende). Hun er ei sterk, sta, storhjertet og veldig smart dame, av den typen som vil gå gjennom livets vanskeligheter med hodet høyt hevet, alltid. Hun vil også oppmuntre andre, ytre de riktige ordene til rett tid og sørge for at andre også løfter hodet litt høyere. Det jeg virkelig beundrer hos Veslemøy er hennes kreativitet, hun er rett og slett en kreativ fontene. Det finnes ikke grenser for hennes ideer, og når hun først får en, så er det sannsynlig at hun gjennomfører den også. Vi bodde i det samme nabolaget og vi delte verksted, du husker kanskje at jeg skrev om åpningen den gang da. Det virker for meg som om Veslemøy er en av disse menneskene som får de kreative ideene først. Lenge før strikkegraffiti som konsept ble kjent, hadde Veslemøy en sykkel dekt av strikking på pynt i bakgården for å få folk til å smile. Og da jeg kom til London oppdaget jeg at vesker og belter laget av gjenbrukte bildekk ble opphauset som den store motenyheten, men Veslemøy hadde laget enormt kule vesker av traktordekk for en liten evighet siden. Veslemøy har gitt sine kreative krumspring merkelappen “Velkommen til skogen!” Leser du videre vil du snart få vite hvordan disse tre ordene sammen med et nytt møte førte til at jeg opplevde Veslemøy som veldig tilstedeværende, selv om hun er langt borte.


Pictures from our studio/Bilder fra verkstedet vårt

A few weeks ago I had a customer visiting my shop. She bought some wonderful yarn as a gift to her mom and we started talking, she told me that she’s a visual merchandiser looking to expand her freelance portfolio. We started discussing my window decorations, provided that it should cost (almost) nothing at all, and the lovely Holly came back to me with a few concept ideas. I liked several of them and we decided to make a combined bird and butterfly theme. Now have a look at my pretty window! This is all created using very simple means, but the end result still looks great! Holly bought the bird boxes online (they’re made of cardboard) and I crocheted the rooftops and fronts, what’s not covered in crocheting are covered in fabric scraps. She found the branches on a park renovation site and painted them white, then gluing on leaves cut in felt. The butterflies on the wall outside and on some of the branches had been used somewhere else before, and so she gave them a new boost spray-painting them pink. I crocheted the birds for the window, and the butterflies displayed inside the shop.

For noen uker siden hadde jeg en kunde som kom innom for å kjøpe et nydelig garn i gave til sin mor. Vi kom i prat og det viste seg at hun er dekoratør og ønsket å utvide sin freelance portfolio. Vi diskuterte potensiell vindusdekor i butikken min, forutsatt at dette kom til å koste så og si ingenting, og nydelige Holly kom tilbake til meg med ideer til ulike konsept. Jeg likte flere av de hun viste meg og vi ble enige om å kombinere to i et sommerfugler og fugler tema. Ta en kikk på mitt flotte vindu! Alt dette har vi laget med bruk av svært enkle midler, men sluttresultatet ser jo allikevel lekkert ut! Holly kjøpte fuglekassene (som er laget i papp) på nettet, og jeg heklet tak og fasader, det som ikke er dekt av hekling er dekt med biter av restestoff. Greinene fant hun som avkapp i en park og malte dem hvite, for så å lime på blader klippet ut i filt. Sommerfuglene på ytterveggen og på noen av greinene er opprinnelig fra et av Hollys tidligere prosjekt, så de gav hun nytt liv med sjokkerende rosa spraymaling. Jeg heklet fuglene, og også sommerfuglene som er utstilt inne i butikken.


It’s strange how one creative meeting can trigger memories and emotions about something else, for me there is an obvious link between my new shop front and how I feel for my friend. Trying to see a project through with no money, to create something with nothing, is Veslemøy’s speciality. And considering the result and the look of my window what else can I say than: Welcome to the forest! But what influenced me to think of her the most was finally working creatively with someone again, throwing out ideas and actually getting response, creating toward dead lines, discussing colours, shapes and concepts. I really appreciated this aspect of the project, and I really enjoyed getting to know Holly through the process of materialising it. I might have got a new friend (and maybe a potential baby sitter too). Overall this experience made me reflect on how we should treasure these random meetings that some times can turn out to be the loveliest of friendship.

Det er underlig hvordan et kreativt møte kan utløse minner og emosjoner rundt noe helt annet, for meg så er det en helt åpenbar link mellom mitt nye butikkvindu og hvordan jeg føler for min venninne. Å prøve å gjennomføre et prosjekt uten midler, å skape noe ut av ingenting, er helt i Veslemøys bane. Og når vinduet nå står ferdig og ser ut som det gjør, hva annet kan jeg si enn: Velkommen til skogen! Men det som virkelig fikk meg til å tenke på Veslemøy var opplevelsen av å endelig arbeide kreativt sammen med noen igjen, kaste ut ideer og få tilbakemelding, jobbe mot tidsfrister, diskutere farger, former og konsept. Jeg satte ordentlig pris på dette aspektet ved prosjektet, og jeg satte ordentlig pris på å bli kjent med Holly gjennom materialiseringen av det. Jeg har kanskje fått en ny venn (og kanskje en potensiell barnevakt til og med). I det hele og det store har dette møtet ført til at jeg nå er oppmerksom på hvordan vi burde verdsette disse tilfeldige møtene, som kan vise seg å ende opp i nye bekjentskap og ikke minst vennskap.

 

The Inspired Cardigan

Remember this post? I wrote about knitting swatches and about inspiration and design. I even left a tiny picture teaser on what I was working on at that time. Well, finally I can reveal what it was all about!

Inspiration certainly strikes unexpectedly. In my shop I display swatches to show the customers the different structures of the yarns that I carry. As I was knitting this particular swatch in ochre yellow Pima cotton I had a picture of a cardigan in my mind. What I pictured was a cardigan that was stylish yet comfortable, with a classic empire waist shape and slightly puffed sleeves. So I came up with The Inspired Cardigan! The cardigan is a quite quick knit, so it didn’t take me long to have the prototype ready. What took a lot of time was to write the pattern, making sure every stitch had been counted for. I’ve published patterns for smaller knits before, but this is the first time I’ve actually worked through the sizes, measurements and charts for a large garment. Then I posted a request on Ravelry’s The Testing Pool group, to have my pattern tested. I will be grateful forever to these lovely women for the invaluable help they gave me. Their effort, patience and brilliant feed back result in the high quality of this pattern. I have to admit that I’m very proud of my design, but also of being able to provide such a clear and easy to follow pattern.

_ _ _

Husker du dette innlegget? Jeg skrev om å strikke prøvelapper, og om inspirasjon og design. Jeg la også igjen et lite ”ertebilde” som en smakebit fra prosjektet jeg arbeidet med da. Endelig kan jeg avsløre hva dette dreide seg om!

Inspirasjonen slår virkelig til når man minst venter det. I butikken min henger jeg opp prøvelapper som jeg har strikket, for å vise kundene eksempler på de ulike garntypene jeg fører. Da jeg strikket denne prøvelappen i okergul Pima bomull så jeg for meg en helt spesifikk kardigan. Det jeg ville lage var en kardigan som var trendy men komfortabel, med et klassisk empireliv og diskré puffermer. Det jeg kom opp med er The Inspired Cardigan! Denne er rask å strikke, så det tok ikke særlig lang tid før jeg hadde prototypen klar. Det som derimot tok lang tid var å formulere mønsteret (på engelsk!) og det å være sikker på at alle detaljer var med. Jeg har jo utgitt mønster for mindre prosjekter før, men dette er første gang jeg har jobbet igjennom størrelser, målberegninger og skjematikk for et så stort plagg. Etter dette la jeg inn en forespørsel på Ravelrys The Testing Pool gruppe hvor jeg spurte om noen kunne tenke seg å prøvestrikke for meg. Jeg vil forevig være takknemlig overfor disse fantastiske damene for den uvurderlige hjelpen de ga meg. Deres innsats, tålmodighet og gode tilbakemeldinger er hva som resulterer i dette mønsterets høye kvalitet. Jeg må innrømme at jeg er fryktelig stolt over selve designet, men også over det å være i stand til å tilby et klart og tydelig mønster som det er lett å følge.

This is a pattern suitable for the beginner knitter as it involves some basic shaping techniques, still the details and the stitch pattern makes it interesting for the intermediate skilled knitter. Included in the pattern are Instructions, charts and fitting tips as the project progress. Sizes are X-Small, Small, Medium, Large and X-Large.

Dette er et mønster som passer for nybegynneren da det involverer noen grunnleggende fasonggivende teknikker. De ulike detaljer og maskestrukturer gjør mønsteret interessant for den viderekommende strikkeren. Dette mønsteret inneholder instruksjoner, skjematikk og tips om hvordan tilpasse plagget til din fasong underveis. Mønsteret oppgir følgende størrelser: X-Small, Small, Medium, Large og X-Large. Mønsteret er skrevet på engelsk.

By clicking on the “buy now” button, you will be redirected to Ravelry, where you can purchase the pattern using Paypal. You don’t have to register or be a member of Ravelry to make a purchase. Price is £4.50

Ved å klikke på “buy now” knappen blir du videresendt til Ravelry, hvor du kan kjøpe mønsteret og betale ved å bruke Paypal. Du må ikke være registrert eller medlem av Ravelry for å gjennomføre et kjøp. Mønsteret koster £4.50 (som er 41 Nkr per 18.03.11)

 

Commercial message, and then some…

If you have followed my blog you know that I normally don’t flaunt my commercial activities here. In that way I’m not a huge fan of mixing work and pleasure, all though these days I have to admit that pleasure is a considerable aspect of my working life. It is difficult for me not to share what’s going on with my shop, considering that my life evolves around this shop these days, and since many of you have asked for more pictures and wanted to know more about the shop, I’m very happy to tell!
I had a fantastic opening day Saturday October 9th, most of all it was very exiting to see how all the hard work came together as everything was ready the night before. There are still some bits and pieces left to be sorted, but still I was definitely ready to open. The pictures show the shop on the opening day. We served organic wine and homemade cheesecake to the customers, and everyone that came by were very enthusiastic and positive about the opening. I really feel that the area has welcomed me in the very best way!

Hvis du har fulgt bloggen min en stund så vet du at jeg normalt ikke bruker den til å rope ut om mine kommersielle aktiviteter. Det er noe med det å blande arbeid og fritid som jeg ikke liker, selv om jeg må innrømme at disse to flyter temmelig sammen nå om dagen. Det er vanskelig å ikke skulle skrive noe om butikkprosjektet mitt, siden livet mitt bare dreier seg om det for tiden, og siden så mange av dere har spurt om bilder og ville vite mer om butikken, så vil jeg jo mer enn gjerne fortelle.
Jeg hadde en fantastisk åpningsdag lørdag 9. oktober, etter alt arbeidet som ligger bak så var det veldig spennende å se hvordan alt kom i hop og ble klart kvelden før. Det er fremdeles endel småtterier som gjenstår, men allikevel så var jeg definitivt klar for åpning. Bildene viser butikken på åpningsdagen. Vi serverte økologisk vin og hjemmelaga ostekake til kundene, og alle som kom innom var veldig entusiastiske og positive til åpningen. Jeg føler virkelig at området har gitt meg den beste velkomsten jeg kunne ha fått!

Did you notice my sign on the counter in the corner? My beautiful sign is hand made by my friend Daley and his girlfriend Lizzie. Daley, who makes the coolest screen-prints ever at ConsumerRevolt, screen-printed my logo and then Lizzie coloured in the colours painting it by hand. My sign is the most amazing gift that I will treasure forever! It was supposed to be hung up before the opening, but of course the workman cancelled our appointment, but a few days later it was hanging outside in all its glory.

La du merke til skiltet på disken i hjørnet? Det flotte skiltet mitt er laget av min gode venn Daley og kjæresten hans Lizzie. Daley, som lager de stiligste silketrykk på ConsumerRevolt, trykket logoen min og så fargela Lizzie skiltet ved å male for hånd. Skiltet er et av de utroligste gaver jeg noensinne har mottatt, og jeg vil verdsette det svært høyt for alltid! Det skulle selvfølgelig være på plass før åpningen, men håndverkeren avlyste avtalen, etter et par dager var det heldigvis på plass.

Now, having taken the leap from yarn stall to yarn shop I’ve added a lot to my selection of goods. At the moment the web shop is quite moody due to an upgrade, upgrading is like playing Russian roulette, something is just doomed to go wrong. But it will all be sorted in a few days, and just to give you a little teaser about what soon will be in place, look at all these wonderful yarns!

Siden jeg tok det store skrittet fra garnbu til garnbutikk så måtte jeg selvfølgelig også utvide nettbutikken. Akkurat nå er nettbutikken en smule ustabil på grunn av en oppgradering. Oppgradering av programvare er jo som å spille russisk rulett, noe er bare dømt til å gå galt, og det gjorde det… Men om noen få dager vil alt være som det skal, og her er en liten forsmak på noe av det fantastiske garnet man kan finne der inne!

You probably think that I haven’t had the time to knit lately, and you’re absolutely right! But my wonderful Labyrinth was finished quite a while ago; I just haven’t had time to get pictures taken and to show it off yet. But here it is, and I have to say, this is one of the projects that I’m very pleased with. This is a sweater I’ll be using a lot! Btw, I have casted-on a new project that so far looks like it will turn out just as successful as the Labyrinth, but that one I’ll show you next time…

Du tror sikkert at jeg har hatt det alt for travelt til å strikke i det siste, og du har helt rett! Men min Labyrinth var faktisk ferdig for en god stund siden, jeg har bare ikke hatt tid til å få tatt bilder og vist den frem. Her er den, og jeg må si at jeg er veldig fornøyd med resultatet, dette er en genser som vil bli brukt mye! Forresten, så har jeg lagt opp et nytt prosjekt som jeg så langt også tror vil bli veldig vellykket, men det får jeg vise frem neste gang…

 

Hectic

There is so much going on right now, and even though I have a lot to tell and a lot to show, it all have to wait until things settle a bit. We’re working hard to get the shop finished before opening on Saturday, and if you want to pop by and get some cake you’ll find all the details at Knit with attitude.

Det er så mye som foregår for tida, og selv om jeg har så mye å fortelle om og så mye å vise frem, så må alt vente til ting roer seg en smule. Vi jobber knallhardt for å få butikken klar til den store åpningsdagen, og hvis du tilfeldigvis befinner deg i London og vil ha kake, så finner du alle detaljene på Knit with attitude.

Still, I do have a surprise for you! A new pattern! My super cool Rocka Beanie, and you can of course down load it for free here.

Allikevel, jeg har en overraskelse til deg! Et nytt mønster! Min superkule Rocka Beanie, og du kan selvfølgelig laste ned mønsteret helt gratis her.

 

Knitting on broomsticks, as any decent witch will do

I just finished a fun and quite out of the ordinary project. I’ve knitted a wall; yes you read it correctly, a wall. To be honest I actually stole the idea from a children’s activity tent at the Camden Green Fair. This tent was absolutely awesome, it had a huge knitted wall in black chunky yarn and all over it there were attached colourful buttons made out of spray painted jar lids. Mine is a simpler version, but I’m still pretty proud of how it came out. I made the knitting needles using broomsticks which I sanded with an electrical sander to get them smooth and pointy, then I painted two polystyrene balls (the kind you can find in any craft shop) with acrylic paint and glued them to the broomsticks. I tore cotton fabric to make the yarn, casted on using the backward loop method, and knitted my wall. The idea is to encourage to see new possibilities in what there is, and to show that you can knit with practically anything. It looks pretty neat in my stall doesn’t it? The thing is, that just as I finished this cool decorative project for my stall, I made a huge decision. To be fair, WE (my husband and I) made a huge decision. We are taking the wool stall to the next level and are opening a wool shop. Really scary, exiting and exhausting at the same time! I’ll tell you all about it later…

Jeg har akkurat avsluttet et artig og annerledes prosjekt. Jeg har strikket en vegg, ja du leste riktig, en vegg. For å være helt ærlig så har jeg stjålet ideen fra et barneaktivitetstelt som jeg så på Camden Green Fair. Dette teltet var absolutt fabelaktig, det hadde en diger strikket vegg i tykt svart garn, og rundt om på veggen var det festet fargerike knapper laget av spraylakkerte syltetøyglasslokk. Min vegg er en noe enklere versjon, men jeg er allikevel ganske så stolt over hvordan den endte opp. Jeg lagde strikkepinnene av kosteskaft som jeg pusset jevne og spisse i den ene enden med en elektrisk pussemaskin, så malte jeg to isoporkuler med rød akrylmaling og trædde dem på den andre enden av kosteskaftene og sikret med en god dæsj lim. Jeg rev opp bomullstøy som garn, la opp med enkelt løkkeopplegg, og strikket meg en vegg. Ideen er å oppmuntre til å se nytt i det som allerede ér, og å vise at du kan strikke med praktisktalt hva som helst. Den ser ganske lekker ut der den henger i bua ikke sant? Det er bare det, at i dét jeg gjorde ferdig dette dekorative prosjektet til bua mi, så tok jeg en stor avgjørelse. Eller mer rettferdig; VI (mannen og jeg) tok en stor avgjørelse. Vi tar det neste store skrittet med garnbua og åpner garnbutikk. Det er virkelig spennende, skummelt, og veldig slitsomt på en gang! Jeg skal fortelle deg alt om det senere…

 

After silence

It’s a while since the last post on this blog. The reason for the sudden silence is that I’ve been busy like a bee planning a little surprise!
I have to admit that it’s quite lonely being a stall keeper trading knitting yarns these days, it might have something to do with this incredible heat that has struck London. The market(link) is so quiet, there doesn’t seem to be any people around. So I’ve been thinking a lot about what to do to make yarns attractive and how to pimp up my stall so more people would visit. One thing that I’m generally passionate about is spreading the knowledge about and the art of knitting, crocheting and fibres to more people. Specifically I think it is important to focus on making our techniques and styles interesting for young people, by showing that knitting and crocheting are trendy, exiting and a subjects for continually renewing, development and change. I’m first and foremost a knitter, but I occasionally crochet as well, and lately I’ve done a lot of crocheting. It might be a cheap trick, but I’m actually trying to attract the youngsters to my stall with funky hand crochet bikini tops! (And of course any other woman at any age wanting to wear a flattering and sexy bikini top while sunbathing).

I’ve crocheted a lot of these during the years; they have been quite popular by my friends and my self, wearing them for festivals and long days in the park. Remembering this made me think about typing out the pattern and make crochet beginner’s kits, maybe that can inspire someone to pick up the crochet hook. So I’ve been crocheting, writing crochet tutorials, writing the pattern, taking pictures, planned the display, and today I went enthusiastically to work ready to put up the kits. It was still dead quiet. No queue of eager customers lined up. No young people raising their crochet hooks. Really really hot, iced coffee, and a lot of time to knit…

And so I give you, ready for download: (drum role)
I can hear music!

Det har blitt en stund siden forrige innlegg. Grunnen til denne plutselige stillheten fra min side, er at jeg har vært travelt opptatt med å planlegge en aldri så liten overraskelse!
Jeg må innrømme at det er temmelig ensomt å være garnforhandler for tiden, det kan ha noe med den voldsomme varmen som har slått London. Markedet(link) er så stille, det er rett og slett ingen mennesker der. Så jeg har tenkt mye på hva jeg kan finne på for å gjøre garn mer attraktivt i sommervarmen, og for å gjøre bua mi mer tiltrekkende så flere vil komme innom. Noe jeg generelt er opptatt av er å spre kunnskapen om strikking, hekling og fibre til flere. Spesielt så syns jeg det er viktig å fange unge mennesker interesse, vise dem at strikking og hekling kan være trendy, spennende, og i kontinuerlig fornying og utvikling. Jeg er først og fremst strikker, men av og til hekler jeg, i det siste har jeg heklet utrolig mye. Det er kanskje et billig triks, men jeg prøver å tiltrekke meg den yngre garde med funky håndheklete bikini topper! (Og selvfølgelig tiltrekke alle andre kvinner i hvilken som helst alder som ønsker å iføre seg en flatterende og sexy bikini topp mens de slikker sol).

Disse har jeg laget mange av opp igjennom årene; de har vært ganske så populære blant mine venner og meg. De er kjempefine for festivaler og late dager i parken. Jeg kom på dette og fikk ideen om å lage nybegynnersett, og tenkte at kanskje det kan inspirere noen til å begynne å hekle. Så i det siste har jeg heklet masse, skrevet forklaring på grunnteknikkene, skrevet ut mønsteret, tatt bilder og planlagt utstillingen, og i dag dro jeg entusiastisk på jobb klar for å presentere settene mine. Det var fremdeles utrolig stille. Ingen kø av ivrige kunder samlet seg foran bua mi. Ingen nye unge heklere som hevet kroken. Bare fryktelig fryktelig varmt, en diger iskaffe og masse tid til å strikke…

Og med dette så gir jeg dere, klar for nedlasting: (trommevirvel)
I can hear music!

 

Of Cabbages

“The time has come,” the Walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes – and ships – and sealing-wax –
Of cabbages – and kings –
And why the sea is boiling hot –
And whether pigs have wings.”

The quote above is from the story about The Walrus and The Carpenter from Through the Looking-Glass and What Alice Found There. This novel is the sequel of Alice’s Adventures in Wonderland written by Charles Lutwidge Dodgson better known by the pseudonym Lewis Carroll. As a writer he is known for his facility at word play, logic, and fantasy.
The reason for me quoting this story is that I just got to know about a tiny shop called Of Cabbages & Kings. I don’t think the owner Jessica could have picked a more suitable name for her business. This tiny shop is packed with curiosities, made by independent designers; button-headpins, ceramic cartons, knitted cushions, handmade cards, sweet knickers, the list is endless.

Sitatet over er fra historien om The Walrus and The Carpenter fra romanen Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Dette er oppfølgeren til Alice i Eventyrland skrevet av Charles Lutwidge Dodgson mer kjent under pseudonymet Lewis Carroll. Som forfatter var han kjent for sin lek med ord, logikk og fantasi. Grunnen til at jeg siterer denne teksten er at jeg akkurat har oppdaget en liten butikk som heter Of Cabbages & Kings, og jeg tror ikke at innehaveren Jessica kunne ha funnet et mer treffende navn på butikken sin. Denne bittelille butikken er fylt til randen av kuriositeter laget av uavhengige designere; knappehårspenner, keramikkartonger, håndstrikkede puter, håndlagde kort, søte truser, lista er endeløs.

Once a month during this spring Jessica has organized the Of Cabbages & Kings Art & Design Market, where she invites different designers and makers to come trade. I was lucky to attend last weekend’s market with my yarn stall, and I was impressed with the creativity and style showed by the participants. Just look at all the cool stuff I found, and the pictures only show a small collection of what was there. Next to my stall on the left was the stall of a lovely girl, Emily. She designs and makes hand printed cushions, lampshades, lavender bags and tea towels. Showing her work is the picture showing the black and white lamp standing on a basket, with her cushions, storage baskets, and lavender bags. On my right was the stall of Crème Anglaise that has the most beautiful children’s clothes, and those cute space cushions and finger doll you can see on the pictures. I know Consumer Revolt from working at Spitalfields Market, where I’ve admired Daley’s hand pulled screenprints before. I actually told him that I want to decorate my whole house with his work, my favourites is his deer print that you can see on the picture, and the bicycle series which doesn’t show that well on the picture but that are really cool, just so you know. The ceramic cartons are from Of Cabbages & Kings’ own stall, and the incredible fancy moose plate is from Jimbob Art’s stall.

En gang i måneden arrangerer Jessica Cabbages & Kings Art & Design Market, hvor hun inviterer forskjellige designere til å delta. Jeg var deltok på forrige helgs marked med garnbua mi, og ble imponert over all den kreativiteten utstilt av de ulike deltagerne. Bare se på alt det lekre jeg fant, og bildene viser bare et lite utvalg fra det mangfoldet som var der! Ved siden av meg til venstre sto ei veldig søt jente, Emily. Hun designer og lager håndtrykkede puter, lampeskjermer, lavendelposer og kjøkken håndklær. Det er hennes produkter du ser på bildet med den svarte og hvite lampa som står oppe på en kurv, med puter, oppbevaringskurver og lavendelposer. Til høyre for meg var Crème Anglaise som lager de nydeligste barneklær, og de søte verdensromputene og fingerdukkene du kan se på bildene. Consumer Revolt kjenner jeg fra før, fra Spitalfields Market hvor jeg har beundret Daley sine silketrykk tidligere. Jeg har faktisk fortalt at jeg gjerne skulle dekorere hele hjemmet mitt med hans bilder, mine favoritter er hjortetrykket som du kan se på bildet, og sykkelserien som desverre ikke vises særlig godt på bildet, men som er skikkelig stilig, bare så du vet det. Keramikkartongene er fra Of Cabbages & Kings egen bu, og den utrolig kule elgen er det Jimbob Art’s som står bak.

The market is to continue, inviting loads of different designers and makers with tons of creativity like those shown by the small selection I have here. It is scheduled to happen on the following dates Saturday 3rd & 4th of July, and on Saturday 14th & Sunday 15th of August. So if you happen to be in London it is really worth a visit!

Jessica vil fortsette å invitere forskjellige designere med tonnevis av kreativitet lik den det lille utvalget her viser. Datoene for de følgende markedene er: lørdag 3. juli, søndag 4. juli, lørdag 14. august og søndag 15. august. Skulle du tilfeldigvis befinne deg i London så er det virkelig verdt en tur.

 

At Greenwich Market

I’m about to get ready for my second weekend at Greenwich Market, still motivated and eager to go after my experiences last week. I think I got off with a pretty good start. Even thought the sales went slow, I had the chance to talk to a lot of people about my passion for knitting and how I think knitting as an activity can be used to make the world a better place. I got lots and lots of great feedback, and some good ideas about how to make my stall more interesting and fun, as you can see it looks quite empty, but this will change I promise you. I’ve ordered more yarns that I hope will arrive next week together with some pattern books and lovely Knit Picks needles, and I also want to expand my range of products with self-knitted items. So all in all I’m still excited and still full of hopes and dreams about the future as a knitting yarns retailer.

The webshop has also gone through some changes lately, with us moving from Norway to the UK. Now I can offer much lower shipping prizes worldwide, than I could when I was sending parcels from Norway. Go check it out.

Jeg forbereder meg til min andre helg på Greenwich Market, fremdeles motivert og ivrig etter de opplevelsene jeg hadde forrige helg. Jeg synes at jeg fikk en god start, selv om salget gikk ganske tregt fikk jeg sjansen til å prate med mange om min lidenskap for strikking og om hvordan jeg tror strikking som aktivitet kan brukes til å skape en bedre verden. Jeg fikk masse god respons, og noen gode idéer på hvordan jeg kan gjøre bua mi mer interessant og morsom, for som du kan se så ser den ganske tom ut enda. Jeg har allerede bestilt mer garn som jeg håper kommer i neste uke, sammen med noen mønsterbøker og de fine Knit Picks strikkepinnene. For tiden strikker jeg også for harde livet for å etter hvert kunne utvide med selvstrikkede produkter. Så totalt sett må jeg si at jeg fremdeles er optimistisk og full av drømmer og håp for en mulig framtid som garnforhandler.

Nettbutikken har forresten også gjennomgått noen endringer som et resultat av at vi har flyttet fra Norge til England. Det er litt ironisk at jeg nå faktisk kan tilby lavere porto på å sende varene mine fra England til Norge (og resten av verden), enn jeg kunne i Norge når jeg skulle sende pakker innenlands.

 

From academic to stall lady

I’m so exited! This Saturday I will have my debut as a stall keeper at Greenwich Market in London. I’ll bring all the yarns from Knit with attitude, so if you are in the area please come around and have a look.

This life-changing project with us moving to London really has its twists and turns. Right now it has me questioning everything I’ve done and the possibilities that lies in the future. I have two major passions in my life (that is, except from my family, nothing can be compared to them), and that is documentary films and knitting. My profession and education is within media production, and I always pictured myself struggling to make a living as a filmmaker. My plan was to start job-hunting for media jobs as soon as I got to London, but now it looks like my life is taking a different turn as I’m pursuing my yarn shop. Actually, for me, those two areas of profession is not that far apart. Knitting has become an expression for my attitudes and involvement in environmental and political issues, and at the moment I actually feel that I get to say more through my attitudes about knitting and yarn than what I would trying to get a job within media in London. Well, time will show…

—————————————————————–

Jeg er så spent! På lørdag debuterer jeg som innehaver av en bod på Greenwich Market i London. Jeg skal ha med meg garnet som jeg fører i Knit with attitude, så hvis du er på Londontur er det bare å komme innom.

Dette livsomveltende prosjektet, at vi flyttet til London, ser ut til å ta uante og nye vendinger. Akkurat nå har det ført til at jeg stiller spørsmålstegn ved det jeg har gjort tidligere, og prøver å finne ut av hvilke muligheter som åpenbarer seg for fremtiden. Jeg har to store lidenskaper i livet mitt (utenom familien min da, ingenting kan sammenlignes med dem), dokumentarfilm og strikking. Jeg er utdannet innenfor og har arbeidet med film produksjon hele mitt voksne liv, og har alltid sett for meg en fremtid som filmskaper. Planen var å lete etter mediejobber så snart jeg kom til London, men nå ser det ut som om livet mitt er i ferd med å ta en annen retning ettersom utviklingen av garnbutikken ser til å skyte fart. Faktisk, slik jeg ser det så ligger strikking og dokumentarfilm produksjon som yrkesvalg ganske nært hverandre. Strikking har blitt en måte for meg å uttrykke mine holdninger innen politikk og miljø, og for øyeblikket så føler jeg kanskje at jeg får sagt mer gjennom å forfølge garnbutikken, enn jeg ville gjennom en tilfeldig mediejobb her i London. Vel, tiden vil vise….