Posts Tagged ‘Of Cabbages & Kings’

What’s going on?

Well, we scraped through layers of chipboard and paint to reveal the concrete walls in the back room.

Vel, vi har skrapa gjennom lag på lag med spon og maling for å få frem betongveggene i bakrommet.

And we scraped the floor as well, removing really old and horrible tiled vinyl flooring.

Og vi skrapa gulvet også, for å fjerne et eldgammelt og istykkerslitt vinylgulv.

The floor was laid.

Gulvet ble lagt.

The steps boxed.

Trappa har fått ny kledning.

Shelves in progress.

Hyller er underveis.

And yes, then we decided to tear down the back room ceiling.

Og ja, så bestemte vi oss for å rive taket i bakrommet.

 

Of Cabbages

“The time has come,” the Walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes – and ships – and sealing-wax –
Of cabbages – and kings –
And why the sea is boiling hot –
And whether pigs have wings.”

The quote above is from the story about The Walrus and The Carpenter from Through the Looking-Glass and What Alice Found There. This novel is the sequel of Alice’s Adventures in Wonderland written by Charles Lutwidge Dodgson better known by the pseudonym Lewis Carroll. As a writer he is known for his facility at word play, logic, and fantasy.
The reason for me quoting this story is that I just got to know about a tiny shop called Of Cabbages & Kings. I don’t think the owner Jessica could have picked a more suitable name for her business. This tiny shop is packed with curiosities, made by independent designers; button-headpins, ceramic cartons, knitted cushions, handmade cards, sweet knickers, the list is endless.

Sitatet over er fra historien om The Walrus and The Carpenter fra romanen Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Dette er oppfølgeren til Alice i Eventyrland skrevet av Charles Lutwidge Dodgson mer kjent under pseudonymet Lewis Carroll. Som forfatter var han kjent for sin lek med ord, logikk og fantasi. Grunnen til at jeg siterer denne teksten er at jeg akkurat har oppdaget en liten butikk som heter Of Cabbages & Kings, og jeg tror ikke at innehaveren Jessica kunne ha funnet et mer treffende navn på butikken sin. Denne bittelille butikken er fylt til randen av kuriositeter laget av uavhengige designere; knappehårspenner, keramikkartonger, håndstrikkede puter, håndlagde kort, søte truser, lista er endeløs.

Once a month during this spring Jessica has organized the Of Cabbages & Kings Art & Design Market, where she invites different designers and makers to come trade. I was lucky to attend last weekend’s market with my yarn stall, and I was impressed with the creativity and style showed by the participants. Just look at all the cool stuff I found, and the pictures only show a small collection of what was there. Next to my stall on the left was the stall of a lovely girl, Emily. She designs and makes hand printed cushions, lampshades, lavender bags and tea towels. Showing her work is the picture showing the black and white lamp standing on a basket, with her cushions, storage baskets, and lavender bags. On my right was the stall of Crème Anglaise that has the most beautiful children’s clothes, and those cute space cushions and finger doll you can see on the pictures. I know Consumer Revolt from working at Spitalfields Market, where I’ve admired Daley’s hand pulled screenprints before. I actually told him that I want to decorate my whole house with his work, my favourites is his deer print that you can see on the picture, and the bicycle series which doesn’t show that well on the picture but that are really cool, just so you know. The ceramic cartons are from Of Cabbages & Kings’ own stall, and the incredible fancy moose plate is from Jimbob Art’s stall.

En gang i måneden arrangerer Jessica Cabbages & Kings Art & Design Market, hvor hun inviterer forskjellige designere til å delta. Jeg var deltok på forrige helgs marked med garnbua mi, og ble imponert over all den kreativiteten utstilt av de ulike deltagerne. Bare se på alt det lekre jeg fant, og bildene viser bare et lite utvalg fra det mangfoldet som var der! Ved siden av meg til venstre sto ei veldig søt jente, Emily. Hun designer og lager håndtrykkede puter, lampeskjermer, lavendelposer og kjøkken håndklær. Det er hennes produkter du ser på bildet med den svarte og hvite lampa som står oppe på en kurv, med puter, oppbevaringskurver og lavendelposer. Til høyre for meg var Crème Anglaise som lager de nydeligste barneklær, og de søte verdensromputene og fingerdukkene du kan se på bildene. Consumer Revolt kjenner jeg fra før, fra Spitalfields Market hvor jeg har beundret Daley sine silketrykk tidligere. Jeg har faktisk fortalt at jeg gjerne skulle dekorere hele hjemmet mitt med hans bilder, mine favoritter er hjortetrykket som du kan se på bildet, og sykkelserien som desverre ikke vises særlig godt på bildet, men som er skikkelig stilig, bare så du vet det. Keramikkartongene er fra Of Cabbages & Kings egen bu, og den utrolig kule elgen er det Jimbob Art’s som står bak.

The market is to continue, inviting loads of different designers and makers with tons of creativity like those shown by the small selection I have here. It is scheduled to happen on the following dates Saturday 3rd & 4th of July, and on Saturday 14th & Sunday 15th of August. So if you happen to be in London it is really worth a visit!

Jessica vil fortsette å invitere forskjellige designere med tonnevis av kreativitet lik den det lille utvalget her viser. Datoene for de følgende markedene er: lørdag 3. juli, søndag 4. juli, lørdag 14. august og søndag 15. august. Skulle du tilfeldigvis befinne deg i London så er det virkelig verdt en tur.