Posts Tagged ‘Norway’

Glimpse of summer

So we’re back from our summer holiday in Norway, and as you can tell we had a magnificent time!
What about you, how was your summer?

Vi er tilbake fra vår årlige sommerferie i Norge, og som du kan se så har vi hatt en fantastisk ferie! Hva med deg, hvordan var din sommer?

 

National romanticism?

I just returned from our summer holiday in Norway. We spent some sunny days in the south in the country visiting my mom, then we celebrated a number of family birthdays going to the lovely theme park Hunderfossen, finally we spent some days with friends in our old neighbourhood in Trondheim. It was nice to spend some time back in Norway, enjoying those things we like the most. After retuning back to London again, I have to say, we definitely made the right choice moving here. I love the fact that I have good memories reminding me of that.

Jeg kom akkurat tilbake fra sommerferie i Norge. Vi hadde noen deilige dager på Sørlandet hvor vi besøkte min mor, så feira vi en rekke familebursdager med en tur til Hunderfossen, og til slutt besøkte vi venner i vårt gamle nabolag i Trondheim. Det var fint å tilbringe litt tid hjemme i Norge igjen, og å bruke tiden på det vi liker best. Etter å ha returnert til London igjen, så må jeg allikevel si, at vi definitivt gjorde det rette valget når vi bestemte oss for å flytte hit. Jeg er glad for at jeg har gode minner som forsikrer meg om, og minner meg på dette.