Archive for February 17th, 2007

Heat and Fire

This week’s TEMA is Heat and Fire, and I finally managed to keep the deadline. The picture I want to show you is of an object that is not that familiar to people in Norway, but which is quite common to use for making food in other countries.

Denne ukens TEMA er Varme og Ild, og for første gang på veldig lenge så har jeg faktisk greid å holde tidsfristen. Bildet jeg vil vise frem er av et objekt som enda ikke er så vanlig i Norge, men som du finner på omtrent hvert et kjøkken i England.